Indlæg

Indre barn

Indre barn – en rejse ind i dit autentiske jeg

Vi har alle et indre barn, der er blevet påvirket af vores miljø, begivenheder og de betydningsfulde mennesker omkring os i opvæksten. Ubearbejdede svigt, sorg og misbrug i barndommen, kan have negative konsekvenser i voksenlivet.

De fleste voksne mennesker har prøvet at reagere barnligt og uhensigtsmæssigt på konflikter, kritik eller andre problemer. Hvis et barns sande behov og følelser undertrykkes, fx følelsen af sorg, tristhed og savn, vokser personen op med dette sorgfulde og triste barn indeni. Et uforløst barn der kræver, at de utilfredsstillede behov bliver opfyldt.

Under min egen proces opdagede jeg, hvor vred og sårbar mit indre barn var. Jeg oplevede, at jeg behandlede mit indre barn, som jeg selv blev behandlet af mine forældre – ligesom de i sin tid havde dannet deres sårede indre barn via deres forældres behandling. Jeg kritiserede mit indre barn, havde ikke tid og tålmodighed til at lytte til det og havde svært ved at elske og acceptere det, som det var.

Ved at arbejde med det indre barn kan vi hele gamle sår og genfinde vores oprindelig selv.

Kort om indre barn terapi

At hele de gamle sår giver mere frihed til at være os selv bag fortidens handle- og reaktionsmønstre. Vi sætter vores autentiske jeg fri og samtidig sætter vi vores forældre fri til at være sig selv. Være medmennesker. Ikke nogen vi har bestemte forventninger til eller dømmer for, hvad de har gjort eller ikke gjort. Ligesom vi sætter vores børn fri til at være dem de er. Uden vores forventninger og gamle reaktionsmønstre, på det de gør og det vi synes de bør gør eller være.
Vi kan sætte børn og forældre fri til at være sig selv – når vi kan være os selv.

Terapien indledes hver gang med en samtale. Den første samtale er en afdækning af dit selvbillede gennem visualisering. Det er en rejse tilbage i tiden, der kan skabe andre, mere nuancerede og positive billeder af os selv og hvem vi i virkeligheden er. Uanset om sårene først opstod i teenagetiden eller hos den unge voksne, regerer de fra det indre barn, så længe de ikke er blevet bearbejdet. Indre barn terapi indeholder også at hele traumer.

Terapien indledes hver gang med en samtale. Den første samtale er en afdækning af dit selvbillede gennem visualisering. Det handler om at hele gamle sår fra opvæksten. HER kan du læse mere om hvordan. Nederst i denne artikel er en øvelse til at kontakte og tage omsorg for dit indre barn.

Selvværdet dannes tidligt i livet

Op til en alder af seks år fungerer vores hjerne i et relativt langsomt tempo på Theta-hjernebølgefrekvensen, hvilket er en særdeles ‘modtagelig’ hjernebølgetilstand. Det betyder, at vi er tæt forbundet med vores sande jeg og med vores følelser. Den langsomme frekvens giver det indre barn en dyb visdom om sin egen og andres indre tilstand, så den del af os opfatter sanseindtryk fra andre, uden den sofistikerede analyse og egoets kategorier. Det betyder også, at vi er letpåvirkelige af alle oplevelser frem til denne alder.

Vi er meget følsomme over for de voksnes stemninger og reaktioner; alt hvad de siger og gør, bliver opfanget gennem sanserne. Det vil sige mindre deres ord og mere den mening, barnet opfatter gennem ansigtsudtryk, tonefald og følelsesmæssige udstråling. Derfor forstår småbørn heller ikke ironi. Hån skældud, kritik og afvisning skaber dybe sår.

Barnet gentager for sig selv det, forældre og andre vigtige personer (familie, pædagoger og lærere) har sagt – måske til os, måske til nogle andre. Og de gentager det sagte eller viste, fx væmmelse, gennem kropsudstråling og ansigtsudtryk uafhængigt at konteksten.

Et såret indre barn kan have en stærk indre kritiker. Måske kender du det med at tænke noget i retning af: Åhh, jeg er da også dum, at jeg ikke kunne finde ud af det. Eller: ja, det var min skyld, jeg burde have …

I denne periode dannes vores selvopfattelse og selvværd. Hvad vi tror, vi kan og ikke kan, vores mod til at prøve og risikere at fejle, vores måde at indgå i relationer med andre og vores evne til at rejse os efter modgang.

Vi gentager reaktionsmønstre og lukker ned for det traumatiske

Som voksne kommer vi nemt til at beskytte os selv mod at komme i berøring med de belastende erindringer og oplevelser. Vi undgår at mærke den dybe indre smerte, som denne fraspaltning af dele af os selv har medført.

Det er bestemte situationer eller noget andre siger, der genaktiverer følelsen i det indre barn. Den voksne reagerer på følelsen, selvom situationen er anderledes.

De hændelser, ord og handlinger, som var for svære for barnet at rumme dengang, og de følelser, som de voksne ikke accepterede og måske skældte ud over, fortrænges. Vi kan lukke af for bestemte følelser, som vores forældre ikke kunne rumme eller acceptere, og for dybe svigt vi ikke kan rumme at mærke som voksne.

Det vi har lukket af for, styrer os fra det underbevidste, når vi ikke føler os set, hørt og elsket.

For eksempel kan vi, ud af det blå, blive vildt rasende, vi kan græde, når vi bliver vrede, eller blive vrede når vi føler os sårbare. Måske forsøger vi at undgå at mærke vrede, sorg eller sårbarhed, fordi det er svært at rumme. Eller vi reagerer på det vores partner og børn gør, som trigger de undertrykte følelser. Vi kan gå rundt som “halve mennesker”, altså som om vi ikke er helt os selv.

Vi danner overbevisninger, om at vi skal være og gøre på en bestemt måde for at være en del af vores familie – eller for at overleve i den. Og vi tager dem med ind vores nye familie.

Det indre barn i den voksne krop

Det giver mening, at vi skal se på vores liv med de øjne, vores barn havde engang, for at genfinde os selv og vores smukke, livlige, glade, nysgerrige, kreative og legende indre barn. På rejsen kan vi forstå baggrunden for nogle af de dramaer, vi har gentaget mange gange i vores liv. Samtidig kan vi genopdage os selv og blive mere fri.
Det meste af tiden lever vi som et barn i en voksen krop – og barnet i os længes efter opmærksomhed, forståelse, kærlighed og støtte.

Når vi giver vores indre barn det, som det længes allermest efter, hviler vi mere i vores autentiske selv. Vi slipper ud af dramaer og undertrykkelse

Vi prøver at dæmpe disse dybere længsler med alkohol eller narkotika ved promiskuitet, spil, overforbrug. Ved at over-spise, at være arbejdsnarkoman eller selvskadende og på andre måder at undgå at mærke de reelle og dybere behov, vi har. Behov for at blive set som dem vi er, blive taget omsorg for og vist interesse – ikke kun for det vi præsterer, eller de roller vi spiller. Behov, som vi måske knapt nok tillader os selv at mærke og har svært ved at tro på, kan blive indfriet.

Tegn på, at dit indre barn er såret

Listen er lang og det indre barn kan være såret på forskellige niveauer. Det kan være hele identiteten, der er overtaget af forældrene og det kan være begivenheder. Ellder det kan være samspil mellem barn og en eller begge forældre eller mellem søskende, der skal ses på og heles.

Tegn på, at dit indre barn er såret, ses ved lavt selvværd, en negativ opfattelse af din krop og dit udseende, humørsvingninger og følelsesmæssig ubalance, problemer med at sætte for fleksible eller ufleksible grænser, problemer med at overspise.

En stærk og nedgørende indre kritiker (selvkritik) er også et tegn på et såret indre barn

Selvskadende adfærd, seksuelle vanskeligheder, at være falsk og dække sig bag en maske, identitetsproblemer, at være oprørsk, at mobbe og/eller være offer eller være arbejdsnarkoman. Perfektionisme og overdrevne ambitioner.

En generel mangel på tillid til dig selv og andre, kriminel adfærd, at lyve om dig selv, at være ‘overansvarlig’ for andre, at være voldsomt fokuseret på konkurrence og en dårlig taber, afhængighed, mangel på ægte venner, tvangsmæssig og påtrængende opførsel, frygt for autoritetspersoner, være manipulerende, være overvejende passiv og tilbagetrukket eller være aggressiv.

Vi kan lære at give vores indre barn kærlighed, omsorg og opmærksomhed, så andre sider af os selv kommer mere frem.

Indre barn øvelse:

Tænk tilbage: Hvordan ser du dig selv? Læg mærke til, hvordan du beskriver og tænker om dig selv både nu og i et tilbageblik. Hvilke ord vil du sætte på dig selv som barn, teenager og i 20´erne? Bemærk den følelse du får, når du tænker på dig selv i de forskellige aldre. Der kan være stor forskel på, hvordan vi føler os indeni og de ord, omverdenen beskriver os med. Familie, lærere, pædagoger og venner sætter forskellige ord og følelser på os og vores måde at være på, som kan komme til at definere resten af vores liv.

Øvelsen: Gå ind i dig selv som 12-14-årig og mærk, hvordan det føles i dig. Føler du dig som de labels, andre satte på dig – eller stadig gør? Hvis du gør det, så genkald din første skoledag, tænk på en lærer, du kunne lide og en god ven du havde. Mærk hvordan det var at være dig dengang.

Måske har du brug for at gå længere tilbage, for at mærke dit oprindelig jeg. Dengang du ikke lyttede til andres ord om dig. Gå tilbage til den tid/alder, hvor du stadig er dit sande jeg. Mærk den person. Bemærk de ord, andre har brugt om dig og som du nu siger om dig selv. Føles det sandt, når du mærker dig selv inden i?
Det kan være en smertefuld øvelse og det er godt at afslutte den med at sige nogle kærlige og trøstende ord til dig selv. Disse sætninger virker helende på dine følelser:

Jeg vil altid være her for dig
Jeg forlader dig aldrig
Jeg beroliger dig, til du føler dig tryg
Jeg elsker dig
Jeg vil altid beskytte dig
Jeg bliver hos dig og lytter til dine behov

Du har flere indre barneselv

Det sårede indre barn er ofte det mest dominerende men slet ikke nødvendigvis. Sammen med det sårede barn kan der også være et kreativt, et legende, et glad og nysgerrigt, et sjovt og kærligt indre barn. Når du heler det sårede indre barn, vil de andre sider af dig træde mere frem. Min erfaring er også, at leg med små børn, omsorg og tæt kontakt med småbørn kan medvirke til at hele ens eget indre barn og fremme de andre indre børneselv. Så er du forælder eller arbejder du med børn, kan du med fordel se på de overbevisninger, du har dannet som barn og samtidig give de andre sider af dig selv mere plads og opmærksomhed.

Jeg tilbyder indre barn terapi. Metoden går ud på at skabe kontakt til de tidlige års ubearbejdede oplevelser i barndommen. Du kan hele din fortid og ændre din nutid i et forløb med indre barn rejser. Se mere om behandlingen og eksempler fra praksis HER

 

Følelser der anerkendes giver ro

Følelser er en vigtig del af vores krop og psyke. Men nogle af dem kan være svære at rumme og håndtere som voksne, når vi ikke har lært at mestre dem som børn.

Når vigtige voksne (især forældre) ikke ser og anerkender barnets følelser, bliver de fornægtet. Sker det gentagne gange eller oplever barnet et traume, der ikke bliver taget hånd om kan det udvikle sig til, at man lukker ned og afviser bestemte følelser som ugyldige og ikke OK.

Fornægtede og undertrykte følelser agerer fra det underbevidste og viser sig ofte i fuldt udbrud, når vi er pressede. Vi reagerer stærkt og nogle gange også uforståeligt for os selv og andre.

Når vi kan acceptere alle vores følelser, kan vi også styre dem og udtrykke os fra et mere autentisk sted i os selv.

Accept af alle følelser giver indre fred. Vi kan stå ved os selv, som dem vi er og handle mere frit.

Kan du acceptere – ALLE dine følelser?

Også de svære som tristhed, vrede, surhed, frygt, ubehag, bekymring, sorg, ulykkelighed, utilfredshed, ensomhed, følelse af at være forkert, afmagt, afvist, rastløhed, ærgrelse?

Ofte når vi forsøger at undgå eller skubbe en følelse til side, er det fordi den vækker ubehag. Men jo mere vi skubber væk, jo mere skubber de tilbage. Jo mindre modstand jo lettere flyder de igennem.

Nogle gange kommer følelser for at fortælle os noget – få vores opmærksomhed på, at noget er galt eller at noget skal undersøges. Andre gange strømmer de bare igennem som stemninger. De kommer og går.

FORNÆGTELSE af følelser har konsekvenser

En væsentlig konsekvens af at fornægte en ubehagelig følelse eller dække over en sårbar følelser – det er, at vi ikke kan forholde os til problemer i parforholdet og familielivet. Vi fornægter os selv ved ikke at mærke eller ikke acceptere det, vi mærker. Vi lukker øjnene og lukker os om os selv.

Mens problemerne vokser.

Det er ret almindeligt at beskytte sig selv mod at vise sorg og ked-af-det-hed, at man er bange eller usikker, fordi det føles sårbart. I stedet dækker vi over sårbarheden ved at udtrykke vrede, ligegyldhed, være kølig og afvisende. Eller vi sætter på anden måde et skjold foran følelsen med smil og tilkæmpet ro.

Eksempel fra praksis

Tine søgte hjælp til at håndtere nogle svære relationer på sit arbejde. Under en samtale fik Tine øje på, at hun beskytter sig mod at mærke følelsen af ked-af-det-hed. En følelser der dækkede over en sorg, der ikke var blevet rummet og bearbejdet dengang. Tine blev meget overvældet af følelsen og for at skjule det, dækkede hun over den ved at blive vred eller afvisende.

Det at sætte ord på følelsen og mærke, at den ligger bag et lag af beskyttelse, blev Tines første skridt til at få åbnet for den. Lettelsen og følelsen af frihed voksede i takt med at følelserne blev udtrykt og rummet af en anden. Efter noget øvelse i det terapeutiske rum, kunne hun begynde at være mere åben og ærlig omkring de sårbare følelser.

Har du problemer med at acceptere og mærke nogle følelser, at lytte til dine reelle behov og elske alle dine følelser og sider af dig selv, kan Krop og psykoterapi være en måde at hele gamle sår og være mere dig selv.

Hvordan kan DU blive bedre til at rumme og anerkende dine sårbare følelser?

Har du en rigtig god ven eller familiemedlem, der holder af dig, som du er, kan du spørge, om du må prøve at sætte ord på noget, der føles svært. Fortæl eventuelt om en følelsesmæssigt svær situation, hvor du ikke blev rummet. Noget der er virkelig sårbart for dig. At en anden lytter til og rummer dine følelser er begyndelsen til, at du selv kan rumme dem.

For en masse år siden (sidste århundrede 🙂 besøgte jeg en veninde, lige efter at havde fået en svær besked. Jeg kom til at græde, da jeg talte om det, og dette udløste nogle andre følelser, der havde ligget under overfladen i mange år. Den måde hun kunne rumme hele mig uden at trøste eller forklare det væk, var helt nyt for mig. Det var en kæmpe lettelse. Efter den oplevelse blev jeg mere åben om min sårbarhed. Jeg fik personlig erfaring med, at selvom det kan være svært i situationen, giver det efterfølgende indre styrke og frihed til at være sig selv. Og jeg lover dig at det bliver lettere med tiden.

Anerkendelse

Vi kan lære at byde enhver følelse velkommen. Accepter dem med venlighed og kærlighed. Accepter frygten for at begå fejl, frygten for at nogen ikke kan lide dig, frygten for ikke at slå til, frygten for at andre ikke synes, du er god nok, at du ikke selv synes du er god nok. Accepter og anerkend følelse af vrede, sorg, skuffelse, afmagt, forkerthed og andre former for smerte, der hersker i sindet.

Når vi anerkender følelserne uden at dømme dem som gode eller dårlige og uden at identificere os med dem, bliver vi mindre kapret af dem. Når vi anerkender alle følelser, bliver de ikke ophobet i en usynlig skraldespand, der kan forhindre de positive og dejlige følelse i at flyde frit. Så ser du skønheden i følelsen, som vilde valmuer i en grøftekant.
Er det ukrudt eller blomster?

Der er et BEHOV bag de svære følelser

Der er altid et behov og en besked bag negative følelser. Derfor er det så vigtigt at acceptere og lytte til dem. Det første skridt er at mærke følelsen og derefter at identificere behovet. Det næste er at finde ud af, hvordan du kan opfylde behovet.

Selvomsorg kan være at sætte grænser for hvad du vil deltage i og udtrykke dine behov. Når du har fuld accept af dig selv og dit behov, forsvinder de indre og ydre dramaer hurtigt. Se også Har du en indre kritiker

 

 

Hjertenærvær

Hjertenærvær er at:

Leve autentisk med fuld accept af sig selv og fred i sindet
Stå ved sig selv med indre ro og styrke
Føle frihed til at sige ja og nej til det, der passer til os
Slutte fred med forholdet til familie, kolleger og chefer
Søge balance mellem hjerne og hjerte – intellekt og følelse

At leve fra hjertet er at sige JA til livet
Lytte til den indre kærlige stemme
Opleve mening, glæde og kærlighed i hvad livet byder os
Give sig selv tid og lov til at trække sig tilbage for at genvinde ro og balance, når livet er turbulent

Om hjertenærvær

Hjertenærvær er at leve med et åbent hjerte. At leve fra hjertet indeholder en vis lethed, spontanitet, glæde og intuitiv forståelse – at være sig selv. Og om at rumme hele sig selv med en ikke-dømmende indstilling – eller at elske sig selv. I virkeligheden betyder det at elske sig selv, at man har selvværd. Alle mennesker har noget de ikke er tilfredse med ved sig selv. Det er menneskets natur. Med et godt selvværd kan man acceptere sin utilfredshed og selvkritik, så den ikke får magt.

Hjertenærvær handler om at lære at dyrke og pleje din evne til at lytte til din indre stemmes visdom, din intuition og, vigtigst af alt, at følge dens vejledning. Når du bruger tid i stilhed og lytter til den retning, dit hjerte hvisker til dig, vil dine handlinger i den ydre verden være i overensstemmelse med det, der føles rigtigt og har betydning for dig.

Ved at holde dit hjerte åbent og tro på det gode i dig selv og andre, lever du virkelig fra dit hjerte.

C. G. Jung blev spurgt på sit dødsleje, hvad han mente, meningen er med at være her. Jung svarede: ”jeg tror vi er her for at tænde lys for hinanden.” Med et åbent hjerte kan vi tænde vores eget lys og fra dette lys kan vi tænde lys for andre.

Du kan lære at at lytte til de svar, der kommer indefra

En intuitionsøvelse

Den indisk-amerikanske læge og spirituelle forfatter Deepak Chopra skriver i sin lille bog “7 spirituelle love for succes“, at du kan mærke svarene i din krop. Han foreslår følgende:

Stil dig selv et spørgsmål, du ønsker svar på; føles det godt i kroppen er svaret ja, føles det ubehageligt i kroppen, er svaret nej.

Stil så spørgsmålet: Vil dette være til gavn for mig og helheden? Dit hjerte kender omgående svaret.

Det spontane valg vil være den rette handling på rette tidspunkt.

Der findes en mekanisme som kan hjælpe dig med at træffe de rigtige valg. Her bruger du dine kropsfornemmelser.
Kroppen kan kun opleve to slags fornemmelser, den ene er ubehag og den anden er velvære. Sender den meddelelser om velvære er du på rette spor. Sender den signaler om ubehag, skal du ændre retning.
Har du nogle begrænsende overbevisninger eller tankemønstre, kan de forstyrre svaret fra din indre viden. Jo mere afklaret du er omkring dette, jo mere klart og kontant kan du høre og fornemme din indre kilde.

Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i øvelsen

Eksempel fra min praksis med Spirituel livscoaching

Kaja var alene med sin datter og overvejede at leve sammen med sin kæreste. Samtidig spøgte en tidligere kæreste i baggrunden. Inden Kaja ringede op på Facetime (som kunne have været Skype) havde jeg mediteret og kanaliseret en besked til hende. Den handlede om et kompliceret forhold til hendes far og at det gav sig udtryk i forholdet til hendes partner. Dette fortalte jeg Kaja i starten af samtalen.

Det viste sig, at vi netop skulle tale om parforhold. Kaja fortalte, at hun havde mistet sin far som teenager og nu stod hun i en situation, hvor hun ikke rigtig turde forpligte sig af frygt for at miste igen. Samt at dette tab af sin far har givet hende et stor behov for tryghed

Efter samtalen guidede jeg hende ind i kroppen og ind i hjertet. (For at sætte Kajas tanker om situationen på standby). I hjertecenteret blev Kaja guidet til en intuitiv kontakt med sin nuværende kæreste. Her kunne hun aflæse/sanse, hvem han er, på et dybere plan. Derefter fik Kaja 1 spørgsmål i ovenstående øvelse: Hvordan føles det i kroppen at tænke på din kæreste? Det føles varmt og trygt, var svaret.

Da vi fortsatte til 2 spørgsmål i øvelsen – Om dette vil være godt for helheden altså alle i familien, kom der hurtigt et nej fra Kaja. Hun var i tvivl, om det ville være godt for hendes datter på grund af kærestens barn, der er ældre og meget oprørt. Kaja tvivlede på, at hendes datter kunne håndtere det. Jeg guidede en øvelse til at Kaja kontaktede sin datter intuitivt. Det udviklede sig til en lille morsom oplevelse, der åbnede for en samtale om mor og barns samspil, og Kajas tvivl på, om hun er god nok som mor.

Resultatet af sessionen blev at Kaja vil forpligte sig mere til sin kæreste og gå all in. Udfordringerne med deres børn vil hun søge at arbejde med og være åben om med sin kæreste, før de taler om samliv. En åbenhed som kræver mod og tillid til, at hun er værd at elske. Det arbejder vi videre med næste gang.

Meditation

Her er en lille meditation, til at vække hjertenærvær og empati med dig selv:

Din kærlige og nænsomme accept af alt hvad du indeholder, er en forudsætning for at skabe en god relation til dig selv, men også varme og nærende relationer til dine omgivelser.

“Sæt dig afslappet med en rank ryg. Tag et par dybe vejrtrækninger, så du er helt til stede. Så giver du helt slip og er blot til stede her og nu. Så flytter du opmærksomheden ind i din brystkasse – i dit hjertecenter midt i brystet. Her fornemmer du en strålende sol af gyldent lys som sender en accepterende væren ud til alt, hvad du indeholder. Det er en mild og nænsom sol, der favner og rummer dig, med alt det du er. Du giver dig selv lov til at synke helt ind i denne fredfyldte væren. Uanset hvad der kommer, tillader du det at være der. Din accept og tilladelse vil få dig til at slappe af og være i fred med det uden at dømme dine tanker, følelser og krop. Træk vejret ind i hjerteområdet. Hvil i denne tilstand i nogle minutter og mærk, hvordan det føles. Når du er klar, vender du tilbage til dit åndedræt og mærk din krop”.

Hjertenærvær – at være den du er

Dit hjertecenter er midtpunktet i dig. Dermed bliver dit hjertecenter et kontaktled mellem dit Sjælsjeg og din hverdagsbevidsthed. Når du har nærvær i hjertet har du et kompas – en vejviser – til at forene krop sind og sjæl i en helhed og til at være dig selv i det indre og det ydre.

Hjertenærvær kan indebære sjælskontakt, når du går lidt dybere ind i hjertets natur og tager ro til at lytte indad og hvile opmærksomheden i hjerteområdet midt i brystet. Sjælskontakt vil sige, at integrere sjæl og personlighed. Denne kontakt medfører, at du er i kontakt med dine højeste potentialer og dit sande Jeg.

Hjertet – eller det spirituelle hjerte – indeholder nogle sjælskvaliteter, som du kan leve efter gennem hjertenærvær. Det er fx empati, medfølelse, kærlighed, glæde, taknemmelighed, intuition, opmærksomt nærvær og evnen til at kunne se andres sjæl bag en ellers uforståelig adfærd. At rumme alle dine sider, følelser og kvaliteter – både dem du holder af og dem du helst ikke vil stå ved eller se i øjnene.

Svære følelser kan transformeres i hjertet

Svære følelser som skyld, skam, vrede, jalousi, sorg og andre følelser, som vi ikke har lært at håndtere, forsøger vi at nedtone eller undertrykke. Når vi undertrykker bestemte følelser, kan de følelser, vi ønsker at mærke, gemme sig lidt i skyggen. De dejlige følelser kommer ikke frem i deres fulde potentiale. At rumme det hele giver hjertenærvær. Også nogle af de domme du måske identificerer dig med – godt hjulpet af omgivelsernes meninger – , at du er dum, kedelig, rodet, egoistisk, ligeglad, dominerende, falsk, uempatisk, respektløs, firkantet, overfladisk, indelukket, kritisk.

De sider eller domme du har om dig selv, kan du favne og anerkende, se dem i øjnene og tag dem op på hjerteplan. Når du gør det, opløses deres magt og de fylder mindre og mindre. Du kan lade dit lys stråle.

Sjælen udstråler og handler gennem din personlighed, som denne har formet sig gennem påvirkningen under din opvækst og uddannelse. Når personlighed og sjæl, er forbundet, er du i dyb kontakt med dit sande jeg. Det vil sige, at du er stadig den du er, og samtidig hviler du i dig selv  – i en indre urokkelig centrerethed. Du føler dig fri til at være den, du er. Der er ikke noget i dig, der ikke er ok.

Taknemmelighed er en måde at styrke Hjertenærvær

At udtrykke taknemmelighed over livet, over de små og store ting, til mennesker vi holder af, er en af de sikre måder at opnå hjertenærvær. Taknemmelighed holder dit hjerte åbent, uanset hvad, der kommer på din vej. Derudover åbner du din bevidsthed til det nuværende øjeblik, hvor du er i kontakt med dit hjerte. Du forbinder dig med andre på en virkelig hjerte-til-hjerte-måde. Følelser af taknemmelighed aktiverer også frontallapperne i hjernen, hvor mod, overskud og tro på dig selv får et boost.

Se også Mindfulness At leve fra hjertet

 

Det hele menneske