Lydfiler med meditation

Meditation er en måde at styrke dit nærvær indre styrke og ydre ro. På denne side kommer lydfiler som relaterer til meditationer i bogen Nærvær i pædagogikken og Nærvær og leg på institutionen.

For børn

Denne fantasirejse/mentaliseringsøvelse for børn varer ca 6 minutter. Den er udviklet til sårbare eller sensitive børn og børn i udsatte positioner. Barnet kommer i kontakt med sin vejrtrækning, som er første trin til at komme i ro og mærke sin krop og følelser). Barnet guides ind i en fantasi, der skaber balance i krop, tanker og følelser og tro på sig selv.

For voksne

Daglig meditation på fred i sindet og/eller heartfulness i 6 uger vil påvirke dit sind til dybere fred, kærlighed og ro. Suppler eller erstat ind i mellem med kropsskanning efter behov. Du mærker selv, hvad der virker bedst for dig.

Træk vejret og kom ind i nuet

Brug din vejrtrækning som anker for opmærksomheden med denne  meditation på 5 minutter. Du kan opøve dit mentale nærvær og reducere stress. Udfør den 1-2 gange dagligt eller mere, indtil du helt naturligt vender opmærksomheden ind i åndedrættet, når du opdager at du spænder i kroppen eller reagerer automatisk på hændelser i løbet af dagen. Træning i at bruge vejrtrækningen som anker, gør dig mere bevidst opmærksom og du kan let og hurtigt vende opmærksomheden tilbage til nuet, når tanker og følelser strejfer rundt på veje og vildveje:

Venlighed mod dig selv – Giv den indre dommer kærlighed

Denne meditation er udviklet specifikt til at udvise kærlig og venlig omsorg for dig selv. Den kan blødgøre en kritisk indre dommer, indpisker og perfektionisme, så du bliver venligere mod dig selv. Meditationen varer ca. 8 min. og viser forskellige måder at komme i kontakt med dit indre kærlige væsen:

Nærvær i hjertet og dit autentiske selv

Vejen tilbage til selvet sker gennem stunder med stilhed, hvor vi mærker kroppens signaler og observerer sindets rastløshed, uden at give efter for de. Du læner opmærksomheden ind i stilheden og hjertet. Dette nærvær mindsker omgående stress, øger din skaberkraft og etablerer kontakt med det autentiske selv: Ca. 11 minutter:

Fred i sindet

Denne meditation skaber ro i det travle sind. Den virker stressreducerende og åbner for dit positive nærvær med tro på dig selv i livets omskiftelighed.

Kropskanning – Dybdeafspænding af hele kroppen til ny energi: Ca. 29 minutter: