Om Krestine

Min baggrund

Min faglige baggrund er socialpædagog 1990, krop- og psykoterapeut med healing 1995 og clairvoyant healer1996 samt diverse kurser og forløb sidenhen.

Som tidligere leder (daginstitution), voksenunderviser og terapeut har jeg arbejdet meget med relationer – herunder relationen til mig selv. Det har være en spændende og udviklende og til tider ganske svær udfordring.

Det svære er at blive hjemme i sig selv og hvile i min væren, når mine egne fordomme, begrænsende overbevisninger og skygger er blevet spejlet. Og når min tro på mig selv er blevet udfordret. Og det er her vi vokser.

Det hele har været en hjælp til at komme nærmere min sjæl. nogle gange set i bakspejlet, fordi det ikke lige var sådan jeg reagerede i situationen. Og det er jo oftest det, vi ikke gør, før det bliver en vane at tænke “tak fordi du hjælper mig med min personlige udvikling”. Når vi når dertil, at vi kan tænke, at det ret besværligt men i virkeligheden også hjælpsomt, kommer det fra vores autentiske selv. Og det bliver meget bliver lettere med tiden, for vi kan blive hjemme i os selv og tage beslutninger ud fra en indre viden.

Lidt om min vej hertil

I 00´erne havde jeg kursuscentret Ny energi med clairvoyant rådgivning for ledere og små selvstændige, undervisning i meditation og en uddannelse i healing og intuition. Jeg stortrivedes og elskede mit arbejde.
Livet bød på udfordringer, som gjorde, at jeg måtte træffe nogle svære valg, for at støtte min familie.

Det krævede rigtig meget af mig både praktisk og følelsesmæssigt, så jeg gjorde mit uddannelseshold og bogen “Intuitionshåndbog for innovative ledere” færdig og lukkede virksomheden. (Se bogudgivelser og nederst på siden i linket)

Det bragte mig et helt andet sted hen. Jeg har længe levet efter en overbevisning om, at når livet er svært, skal jeg spørge min sjæl om, hvad jeg skal lære af dette. Det er måden at tage ansvar sig selv og de opgaver, livet byder ind med på godt og ondt.

Jeg vendte tilbage til mit fag som pædagogisk leder og her var rigtig meget læring til mig. Jeg lukkede ned for min kontakt med min sjæls vejledning og pressede mig selv så meget, at jeg blev syg af stress.

Det tog lang tid at komme hjem i mig selv igen, og mindfulness var en kæmpe hjælp. Det blev min nye vej i flere år. Et redskab jeg ønskede at formidle til børn og voksne i pædagogikken. Jeg har skrevet en del bøger om dette. Se bogudgivelser.

Da Corona kom, stoppede jeg på daginstitutionerne og gik online med mine tidligere redskaber bl.a. clairvoyant healing og terapi.

Nu er jeg ved at genoptage nogle af de tidligere opgaver men på en ny måde. Blandt andet har jeg mere fokus på hjerte- og sjælskontakt, som jeg underviser i her: Tænd lyset i dit hjerte – vær dig selv

Mit mål er at vise en vej til det rolige indre sted af enkelhed og lethed i dig, hvor du kan søge hen, når du har brug for det. Det sted i dig hvor du kan hvile i dig selv.

Et sted som altid er der og som du til enhver tid kan få kontakt til.

Kontakt for samtale: 22 80 05 38 E-mail: kontakt@krestinehartmann.dk

Jeg har også skrevet masser af artikler fra min praksis, om mindfulness, stress og følelsesmæssig stress, hjertekohærens, indre barn, indre kritiker og mindful compassion. Skriv det emne du er interesseret i oppe i søgefeltet i højre hjørne.

Krestine Hartmann