Om Krestine

Underviser i mindfulness for børn og voksne på institutionen og i klassen

Min tilgang er anerkendende og min mission med nærvær og leg for børn og voksne er at vække glæde, tryghed og livsmod i børn, så de er rustede til et krævende skole- og voksenliv i modgang såvel som medgang.

Mit faglige ståsted og uddannelser er socialpædagog og voksenunderviser, krop- og psykoterapeut og træner i Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) samt lærer i børnemindfulness. Desuden er jeg proceskonsulent og har faciliteret processer i pædagogiske ledergrupper med mindfulness som en del af processen.

Det er min overbevisning, at vores nervesystemer “snakker sammen”, og at vores helhed af tanker, følelser og krop påvirker hinanden. Med bevidsthed om hvordan vi påvirker hinanden og især mindre børn, har vi et medansvar for hinandens liv og trivsel.

I mit pædagogjob mærkede jeg at min egen mindfulnesspraksis var/er en stor hjælp til, at jeg i alle situationer kan møde børn (og voksne) med opmærksomhed og indlevelse.

Siden 2011 har jeg undervist i MBSR og i 2016 tilføjede jeg børnemindfulness og yogaleg (fra Hjertebørn).

  • 2018 efteruddannelse i Theraplay (Docenten)
  • 2019 efteruddannelse i Mindfulness for lærere Mindful School (online kurser fra UK og US.)

Jeg underviser nu i Theraplay og mindfulness i børnehaver og indskoling samt lærere og pædagoger i at bruge redskaberne til børn og til sig selv. Theraplay er et pædagogisk redskab til at styrke børnefællesskaber og inklusion.

Mit arbejde med børnemindfulness læner sig op ad neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Jeg har skrevet bøgerne Nærvær i pædagogikken og Mindfulness og leg på institutionen ud fra min personlige mindfulnesspraksis og min faglige praksis på institutioner. Se bogudgivelser. En ny bog om mindfulness i klassen er i støbeskeen til udgivelse august 2019. Læs om den her