Intuitive metoder

Intuitive metoder til at træne og stole på din intuition.

Intellektet har ikke meget at gøre på vejen til opdagelse. Der indtræder et bevidstheds­spring – du kan kalde det intuition – og løsningen falder én ind, uden at man ved hvordan eller hvorfor. Sagt af Einstein.

Eller som Steve Job har formuleret det: ” Intuitionen er meget stærkere end intellektet”. Og han havde fat i noget.

Jeg vil dog tilføje med henvisning til Einstein, der jo brugte sit intellekt til at komme frem til de intuitive opdagelser: Når intuition og intellekt arbejder sammen i harmoni, stemmer det ydre overens med det indre.

Vores intuition læser enhver situation i vores liv og forsøger altid at styre os til de bedste valg. Men kan vi høre den indre stemme? Er vi opmærksomme? Eller lever vi et liv, der spærrer vejen til vores intuition?

Der er foretaget en del kliniske undersøgelser om intuition

Denne her er fra Salk Institute blev deltagerne bedt om at spille et kortspil, hvor de trak kort fra to forskellige bunker. Kortsættene var pakket i en orden, så det ene sæt ville “vinde” oftere end det andet, men det vidste deltagerne ikke – i hvert fald ikke bevidst. Det tog omkring 50 kort for deltagerne at indse bevidst, at kortbunkerne var forskellige, og omkring 80 kort for at finde ud af, hvad forskellen var.

Det interessante var, at det kun tog omkring 10 kort, før de begyndte at svede i deres håndflader, hver gang de rakte ud efter et kort fra det “tabende” kortspil. Det var omtrent på samme tid, at de ubevidst begyndte at gå mere efter det “vindende” kortspil.

Kliniske undersøgelser kan påvise en mulighed, en tendens, men undersøgelser fra det virkelige liv, er det, der bekræfter reglen. Noget tyder på, at når det kommer til at træffe store beslutninger, kan din intuition betyde lige så meget eller mere end dit intellekt.
Hvis du ønsker at træffe bedre beslutninger i livet, gør du klogt i at opfriske din medfødte intuition.

De 7 intuitive metoder til at træne din intuition og stole på den:

1 Sænk det hektiske tempo længe nok til at høre din indre stemme

Før du kan være opmærksom på din intuition – din indre stemme, skal du først være i stand til at høre den midt i kakofonien i dit travle liv. Man skal sætte farten ned og lytte både indad og udad, hvilket ofte kræver tilbagetrækning. At tage lidt tid væk fra hverdagen, selv noget så kort som at gå en tur med fuld opmærksomhed i nuet uden et bestemt formål, er en virksom måde at skrue ned for travlhed og op for intuitionen.

2 Hvil i dig selv

Meget intuitive mennesker stilner deres tanker og flytter fokus ind i kroppen. Det er her, de fleste af os har kontakt med intuitionen. De bruger måske en form for mindfulness til at være fuldt til stede i nuet. Dette styrker evnen til at mærke og iagttage. Mindfulness er en fantastisk teknik til at filtrere alle distraktioner i dit miljø – og dit sind. Når du gør det, kan du høre din intuition højt og tydeligt.

3 Anerkend og giv slip på negative følelser

Negative følelser kan sløre vores intuition. Mange af os kender følelsen af at vi “ikke er os selv”, når vi er kede af det og vrede. Det kan være, fordi vi har afbrudt forbindelsen til vores intuition. Det har jeg personlig erfaring med, og det gav stress.
Også når du er deprimeret, kan du opleve at din intuition svigter. Når du er vred eller stærkt følelsesmæssigt påvirket, kan din intuition svigte dig helt. Det er også her, vi kan indgå i en blame game. Frygt, selvretfærdighed og begær kan styre, når vi dvæler i disse følelser – eller undertrykker dem.
Intuitive mennesker får også svære følelser, men de kan flytte fokus og transformere følelsen. Din intuition holder sig stærkere ved at give slip på dem med accept og selvkærlighed i stedet for at undertrykke eller dvæle ved dem.

4 Plej din kreativitet

Brugte du tegne- og malebøger, da du var barn? At tegne, male og farvelægge kan blive til kunstværker med tiden. Men det er den frie tegning, der bliver ledet af intuitionen. Det er også kunstnerisk intuition og inspiration, der leder farver og farvetonerne på de store kunstværker. De har selvfølgelig nogle erfaringer og viden om farver, lys, vinkler mv. men de kan ikke forklare, hvad der gør maleriet og tegningen til et kunstværk. Det kommer ud gennem hænderne. Ligesom intuition er den hemmelige ingrediens i kreativitet, styrker det at være kreativ din intuition.

5 Stol på din ”mavefornemmelse”

En af de primære årsager til, at nogle mennesker er mere intuitive end andre, er, at de faktisk lytter til deres mavefornemmelse i stedet for at afvise eller tvivle på den.
Det betyder slet ikke, at de ignorerer det analytiske sind og den kritiske tænkeevne; der er forskel på at bruge fornuften som et system til kontrol af input og output, og at bruge det til at tale dig selv ud af, hvad din intuition ved er sandt.
Har du oplevet at tage en beslutning og straks begyndt at føle dig utilpas? Usikker eller måske febril? Den affektive/følelsesmæssige ubehagelige oplevelse er kroppens måde at informere dig om, at den beslutning, dit analytiske sind kom til, er i modstrid med din indre viden.

6 Forbind dig med andre med høj grad af empati

Meget intuitive mennesker er ikke tankelæsere, men det kan opleves sådan. Det hører jeg ofte mennesker sige, når de hører mig sige det, de tænker eller har tænkt på tidligere på dagen. Der findes et videnskabeligt udtryk for det: empatisk nøjagtighed. Det er en intuitiv bevidsthed om, hvad andre mennesker tænker og føler, ved hjælp af signaler som kropssprog og tonefald og hjertebølgekontakt. Det er en meget stærk form for empati, der hjælper med at skabe nære forbindelser med andre mennesker. (Jeg kalder det også social intuition).

7 Visualiser dine ønsker og mål

If you can dream it, you can do it. Walt Disney. Oversat af Krestine til: Hvis du kan visualisere det, kan du skabe det. Måske ikke helt som du forestillede dig til at begynde med, men med intuitionen til hjælp kan du gøre meget. Visualisering aktiverer intuition ligesom det at tegne, male og forme materialer. Nogle gange former det sig mellem hænderne, mens du skriver og skaber uden at tænke, men fornemmer måske en indre guidning.

I det store billede er intuition er en stærk kraft, der kan hjælpe os til at træffe bedre beslutninger og hvile i os selv. Heldigvis er intuition en færdighed, som du kan finpudse ved at øve nogle af disse intuitive metoder.

Se også artiklen om intuition