Indlæg

Intuitive metoder

Intuitive metoder til at træne og stole på din intuition.

Intellektet har ikke meget at gøre på vejen til opdagelse. Der indtræder et bevidstheds­spring – du kan kalde det intuition – og løsningen falder én ind, uden at man ved hvordan eller hvorfor. Sagt af Einstein.

Eller som Steve Job har formuleret det: ” Intuitionen er meget stærkere end intellektet”. Og han havde fat i noget.

Jeg vil dog tilføje med henvisning til Einstein, der jo brugte sit intellekt til at komme frem til de intuitive opdagelser: Når intuition og intellekt arbejder sammen i harmoni, stemmer det ydre overens med det indre.

Vores intuition læser enhver situation i vores liv og forsøger altid at styre os til de bedste valg. Men kan vi høre den indre stemme? Er vi opmærksomme? Eller lever vi et liv, der spærrer vejen til vores intuition?

Der er foretaget en del kliniske undersøgelser om intuition

Denne her er fra Salk Institute blev deltagerne bedt om at spille et kortspil, hvor de trak kort fra to forskellige bunker. Kortsættene var pakket i en orden, så det ene sæt ville “vinde” oftere end det andet, men det vidste deltagerne ikke – i hvert fald ikke bevidst. Det tog omkring 50 kort for deltagerne at indse bevidst, at kortbunkerne var forskellige, og omkring 80 kort for at finde ud af, hvad forskellen var.

Det interessante var, at det kun tog omkring 10 kort, før de begyndte at svede i deres håndflader, hver gang de rakte ud efter et kort fra det “tabende” kortspil. Det var omtrent på samme tid, at de ubevidst begyndte at gå mere efter det “vindende” kortspil.

Kliniske undersøgelser kan påvise en mulighed, en tendens, men undersøgelser fra det virkelige liv, er det, der bekræfter reglen. Noget tyder på, at når det kommer til at træffe store beslutninger, kan din intuition betyde lige så meget eller mere end dit intellekt.
Hvis du ønsker at træffe bedre beslutninger i livet, gør du klogt i at opfriske din medfødte intuition.

De 7 intuitive metoder til at træne din intuition og stole på den:

1 Sænk det hektiske tempo længe nok til at høre din indre stemme

Før du kan være opmærksom på din intuition – din indre stemme, skal du først være i stand til at høre den midt i kakofonien i dit travle liv. Man skal sætte farten ned og lytte både indad og udad, hvilket ofte kræver tilbagetrækning. At tage lidt tid væk fra hverdagen, selv noget så kort som at gå en tur med fuld opmærksomhed i nuet uden et bestemt formål, er en virksom måde at skrue ned for travlhed og op for intuitionen.

2 Hvil i dig selv

Meget intuitive mennesker stilner deres tanker og flytter fokus ind i kroppen. Det er her, de fleste af os har kontakt med intuitionen. De bruger måske en form for mindfulness til at være fuldt til stede i nuet. Dette styrker evnen til at mærke og iagttage. Mindfulness er en fantastisk teknik til at filtrere alle distraktioner i dit miljø – og dit sind. Når du gør det, kan du høre din intuition højt og tydeligt.

3 Anerkend og giv slip på negative følelser

Negative følelser kan sløre vores intuition. Mange af os kender følelsen af at vi “ikke er os selv”, når vi er kede af det og vrede. Det kan være, fordi vi har afbrudt forbindelsen til vores intuition. Det har jeg personlig erfaring med, og det gav stress.
Også når du er deprimeret, kan du opleve at din intuition svigter. Når du er vred eller stærkt følelsesmæssigt påvirket, kan din intuition svigte dig helt. Det er også her, vi kan indgå i en blame game. Frygt, selvretfærdighed og begær kan styre, når vi dvæler i disse følelser – eller undertrykker dem.
Intuitive mennesker får også svære følelser, men de kan flytte fokus og transformere følelsen. Din intuition holder sig stærkere ved at give slip på dem med accept og selvkærlighed i stedet for at undertrykke eller dvæle ved dem.

4 Plej din kreativitet

Brugte du tegne- og malebøger, da du var barn? At tegne, male og farvelægge kan blive til kunstværker med tiden. Men det er den frie tegning, der bliver ledet af intuitionen. Det er også kunstnerisk intuition og inspiration, der leder farver og farvetonerne på de store kunstværker. De har selvfølgelig nogle erfaringer og viden om farver, lys, vinkler mv. men de kan ikke forklare, hvad der gør maleriet og tegningen til et kunstværk. Det kommer ud gennem hænderne. Ligesom intuition er den hemmelige ingrediens i kreativitet, styrker det at være kreativ din intuition.

5 Stol på din ”mavefornemmelse”

En af de primære årsager til, at nogle mennesker er mere intuitive end andre, er, at de faktisk lytter til deres mavefornemmelse i stedet for at afvise eller tvivle på den.
Det betyder slet ikke, at de ignorerer det analytiske sind og den kritiske tænkeevne; der er forskel på at bruge fornuften som et system til kontrol af input og output, og at bruge det til at tale dig selv ud af, hvad din intuition ved er sandt.
Har du oplevet at tage en beslutning og straks begyndt at føle dig utilpas? Usikker eller måske febril? Den affektive/følelsesmæssige ubehagelige oplevelse er kroppens måde at informere dig om, at den beslutning, dit analytiske sind kom til, er i modstrid med din indre viden.

6 Forbind dig med andre med høj grad af empati

Meget intuitive mennesker er ikke tankelæsere, men det kan opleves sådan. Det hører jeg ofte mennesker sige, når de hører mig sige det, de tænker eller har tænkt på tidligere på dagen. Der findes et videnskabeligt udtryk for det: empatisk nøjagtighed. Det er en intuitiv bevidsthed om, hvad andre mennesker tænker og føler, ved hjælp af signaler som kropssprog og tonefald og hjertebølgekontakt. Det er en meget stærk form for empati, der hjælper med at skabe nære forbindelser med andre mennesker. (Jeg kalder det også social intuition).

7 Visualiser dine ønsker og mål

If you can dream it, you can do it. Walt Disney. Oversat af Krestine til: Hvis du kan visualisere det, kan du skabe det. Måske ikke helt som du forestillede dig til at begynde med, men med intuitionen til hjælp kan du gøre meget. Visualisering aktiverer intuition ligesom det at tegne, male og forme materialer. Nogle gange former det sig mellem hænderne, mens du skriver og skaber uden at tænke, men fornemmer måske en indre guidning.

I det store billede er intuition er en stærk kraft, der kan hjælpe os til at træffe bedre beslutninger og hvile i os selv. Heldigvis er intuition en færdighed, som du kan finpudse ved at øve nogle af disse intuitive metoder.

Se også artiklen om intuition

 

 

 

hjertenærvær

mindful compassion

Mindful compassion er at være åben over for din egen og andres smerte og at have et ønske om at lindre denne smerte. Compassion adskiller sig fra ønsket om at tage smerten væk eller undgå at mærke den, til at mærke den med ønsket om at lindre ved at rumme smerten og give slip. Når vi forsøger at bekæmpe følelsesmæssig smerte eller at undgå den, er der stor sandsynlighed for, at den forstærkes.

Vi er skabt til at tage imod omsorg og medfølelse fra andre og til at kunne give til andre og os selv. Når vi giver og modtager omsorg, føler vi os roligere, tryggere og varmere indeni.

Compassion virker beroligende på nervesystemet og lindrer indre stress.

Om self-compassion

Vi kan hele sår og vrede eller følelser af utilstrækkelighed, altid at skulle stå til rådighed og tage hensyn til andre, eller hvad mønsteret nu var, ved at anerkende deres eksistens. Vi kan tillade os selv at mærke følelserne uden at handle på dem eller dømme dem og os selv som rigtige eller forkerte.

Vi er skabt til at tage imod omsorg og medfølelse fra andre og til at kunne give til andre og os selv.

Er arbejdsmodellen for indre omsorg haltende sker det som regel at omsorg erstattes med krav og kontrol. Relationen til os selv styres da af kamp, kontrol og krav og kritik.

I eftervirkningerne af belastende forhold, mobning på arbejdspladsen eller problemer i familien er der mange af os som møder os selv med kritik: ”Stop med at beklage dig”, ”tag dig sammen”, ”du er håbløs”, ”du er svag”, ”det kan du alligevel ikke finde ud af” – eller selvmedlidenhed og følelsen af at være offer for ydre omstændigheder.

Selvom det kan virke ukendt eller usandsynligt, er evnen til at give og tage imod omsorg en iboende evne vi har.
Hvis vi ønsker det, kan vi udvikle og styrke evnen til at vise omsorg selv når livet gør ondt. Medfølelse vækker omsorgen i os og kan hjælpe til at dæmpe reaktionerne.

Selvmedfølelse er at trøste og tage sig venligt af sig selv. Undlade at skælde sig selv ud. For de fleste er selvkritik så meget en vane, at man ikke opdager det. Selvvenlighed er at tale mere venligt til sig selv.
Og det virker mere motiverende og opmuntrende at sige noget venligt til sig selv, at jeg er ok. frem for at kritisere sig selv. Vi gør det for at blive mere glade og få mere overskud til at gøre noget.
Hvordan bliver vi mere venlige overfor os selv? Det gør vi ved at sige nogle venlige og støttende ord til os selv.

Mindful compassion kan betragtes som et positivt motivationssystem
Generelt har især selv-medfølelse en beroligende effekt på nervesystemet og dermed også på stress.
Nogen tror, at de skal være kritiske for at motivere sig selv til at ændre adfærd. Eller at kritik af andre får dem til at ændre adfærd.
Det er den tilgang, de fleste af os er vokset op med.
Fordi det har været kulturen, kommer vi også til at tale sådan til os selv. Det har jeg især oplevet i arbejdet med stressramte.
Medfølelse
Medfølelse er forbundet med motivation. F. eks når den voksne siger til barnet, der er bekymret over sine karakterer …, “Alle mennesker fejler og det er ok. Jeg elsker dig, jeg vil støtte dig, hvordan kan jeg hjælpe dig til at nå dine mål,” så bliver barnet mødt.”
Byrden bliver ikke fjernet fra barnet. Den bliver delt.
Det er medfølelse.
Selvmedfølelse

Selvmedfølelse motiverer på samme måde. Vi rummer smerten og ubehaget og kan give slip, til forskel fra selvmedlidenhed, der fastholder  mental og følelsesmæssig smerte og lidelse. Det giver ro i nervesystemet og overskud til at hvile i sig selv og engagere sig i andre uden at miste sig selv.

Self-compassion gennemgår en række emner, hvor vi lærer at give os selv medfølelse og trøst når livet er svært. Det er samtidig en metode til at heale fortiden og åbne hjertet – netop fordi det ikke er meningen, at vi skal bære byrderne for andre – heller ikke familiens. Men vi kan lindre.
Meget kort og enkelt er emnerne til selfcompassion:
Opmærksomt nærvær og kontakt med kroppen
Indre barn og egenomsorg

Mindful compassion med hjertenærvær er at

Leve autentisk med fuld accept af sig selv og fred i sindet
Stå ved sig selv med indre ro og styrke
Føle frihed til at sige ja og nej til det, der passer til os
Slutte fred med forholdet til familie, kolleger, venner og chefer
Søge balance mellem hjerne og hjerte – intellekt og følelse

At leve fra hjertet er at sige JA til livet
Lytte til den indre kærlige stemme
Opleve mening, glæde og kærlighed i hvad livet byder os
Give sig selv tid og lov til at trække sig tilbage for at genvinde ro og balance, når livet er turbulent

Mindful compassion – at leve fra hjertet er at elske sig selv på den sunde måde

I virkeligheden betyder det at elske sig selv, at man har selvværd. Vi har alle noget, vi ikke er tilfredse med ved os selv. Det er vores natur og det er ok.

Vi kan søge at finde accept af det, vi ellers dømmer ved os selv. Accept giver fred og styrke. Nogle gange dømmer vi os selv hårdt, i vores sammenligning med andre. Som regel er vi vores egen hårdeste dommer. En dommer der bliver til en indre kritiker.

Mindful compassion er en invitation til at åbne hjertet. En mulighed for at finde indre ro og styrke med accept af, at vi er mennesker. Denne accept åbner vores hjerte. Vi kan blive bedre mennesker og føle mere indre frihed med et åbent hjerte.

Ved at holde hjertet åbent og se efter det gode i os selv og andre, lever vi virkelig fra hjertet.

C. G. Jung blev spurgt på sit dødsleje, hvad han mente, meningen er med at være her. Jung svarede: ”jeg tror vi er her for at tænde lys for hinanden.” I forløbet Selvkærlighed og healing af fortidens sår tænder dit hjertelys.

Med et åbent hjerte kan vi tænde vores eget lys og fra dette lys kan vi tænde lys for andre.

Mindful compassion åbner for hjertenærvær til at være sig selv

Mindful compassion er en metode, der fremmer den iboende kærlighed og visdom i det enkelte menneske. Sådan helt konkret løfter den energien og giver selvkritik et kærligt modspil. Når vi søger efter det, som vi ønsker mere af, får vi ro og selvaccept.

Psykologiske undersøgelser viser, at self-compassion giver fysisk og psykisk overskud, evne til at mærke hvad der er godt for en selv og til at håndtere konflikter og svære følelser. Vi bliver bedre til at være os selv.

Et eksempel på mindful self-compassion fra min praksis

Lisa kæmper med en stærk indre kritiker og empatitræthed. Hun oplever, at arbejdet med mennesker dræner for energi og hun er hård ved sig selv. Hun søger hjælp til denne udmattelsestilstand, og vi inddrager blandt andet mindful compassion. En del af dette er at finde nogle kærlige og medfølende vendinger, man skal sige til sig selv. Lisa skal lægge hånden på sit hjerte og sige nogle venlige sætninger til sig selv og til en person, hun elsker (altså ikke direkte men inde i sig selv). Det føltes meget beroligende og opmuntrende, så opgaven til næste møde blev at finde nogle sætninger, hun føler der passer præcist til hende.

Ved det næste møde var Lisa meget glad. Hun fortalte, at det mest virkningsfulde havde været, at sige de venlige sætninger til en hun elsker. Lisa havde også fundet nogle sætninger, hun kunne mærke der gav indre genklang og virkede godt for hende selv. Hun sagde dem til sig selv, hver gang hun blev trist, frustreret, vred eller følte sig dårligt behandlet.

At sige positive ord og sætninger påvirker sindet positivt og løfter energien. Med tiden bliver det en ny måde at tale til sig selv på. Det vækker til selvomsorg på en måde, der ændrer vores selvfølelse og vi kan slappe af i samspillet med andre. Sammen med nogle fysiske øvelser stimuleres også vagusnerven.

Lisa var godt på vej til at åbne sit hjerte.

Alene det at blive opmærksom på dine reaktioner og derefter handle medfølende med dig selv, er et kæmpe skridt. Til inspiration vil jeg dele nogle sætninger her:

  • Må jeg give mig selv den medfølelse jeg har brug for
  • Må jeg anerkende og acceptere mig selv, som jeg er
  • Må jeg være tålmodig med mig selv
  • Må jeg være sund og rask
  • Må jeg finde styrke til at håndtere denne svære situation

Du kan læse mere om mindful compassion og selvmedfølelse som modvægt til selvkritik her

En øvelse til at vække mindful compassion med dig selv og andre:

Din kærlige og nænsomme accept af alt hvad du indeholder, er en forudsætning for at skabe en god relation til dig selv, men også varme og nærende relationer til dine omgivelser.

“Sæt dig afslappet med en rank ryg. Tag 3 dybe vejrtrækninger, hvor du giver helt slip på hver udånding, så du er helt til stede. Flyt nu opmærksomheden ind i din brystkasse – i dit hjertecenter midt i brystet. Her fornemmer du en strålende sol af gyldent lys som sender en accepterende væren ud til alt, hvad du indeholder.

Det er en mild og nænsom sol, der favner og rummer dig, med alt det du er. Du giver dig selv lov til at synke helt ind i denne fredfyldte væren. Uanset hvad der kommer, tillader du det at være der. Din accept og tilladelse vil få dig til at slappe af og være i fred med det uden at dømme dine tanker, følelser og krop. Træk vejret ind i hjerteområdet. Hvil i denne tilstand i nogle minutter og mærk, hvordan det føles. Når du er klar, vender du tilbage til dit åndedræt og mærk din krop”.