Intuition

Intuition kan gøre en stor forskel i dit liv

Intuitionen er som udgangspunkt en neutral vejviser og et virksomt redskab, når vi skal orientere os ikke bare i forhold til os selv, men også til vores medmennesker, omgivelser og uforudsete udfordringer.

Vi bruger intuitionen både som en mavefornemmelse men også på et højere bevidsthedsniveau, når vi bruger den mere undersøgende og bevidst bl.a. i vores valg og beslutninger samt i vores kommunikation.

Fælles træning i intuition kan styrke empati og sammenhængskraft, som er uafhængig af daglig, fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Det sker, når intuitionstræningen indeholder øvelser og opgaver til nærvær og dyb indlevelse. Det giver af flere grunde nærvær i hjertet, der bringer dig tættere på dig selv og andre. Du kan opleve en følelse af samhørighed med mennesker og med selve livet.

En vigtig forudsætning for at intuitionen bliver værdifuld og pålidelig er, at man har en god jordforbindelse og evner at skifte mellem højt tempo og hvile. At man kan være i nuet og være modtagelig for det ukendte.

Intuitionen kan trænes ved personlig fordybelse og ved at arbejde med forskellige tilgange som indeholder både følelsesmæssig, kropslig og mental intuition. Samt afprøve metoder hvor andre kan kan bevidne ens udsagn som sandt.

Når jeg underviser i intuition arbejder vi også med energibevidsthed, som øger evnen til nærvær uden at miste sig selv, når man oplever konflikter og modstand.

At træne intuitionen kan også i sidste ende betyde udvikling af den enkeltes bevidsthed, ro og indre potentialer.

Intuitionshåndbog

Jeg er forfatter til Intuitionshåndbog for innovative ledere – udgivet på ledelsesforlaget Birmar 2006. (Innovation var forlagets krav, jeg kendte ikke til Teori U men brugte nogle redskaber herfra).

Bogen udsprang af mit arbejde som clairvoyant rådgiver for ejerledere og ledere på flere niveauer. I disse møder oplevede jeg, at samarbejde internt og eksternt samt samtaler med medarbejdere fyldte rigtig meget for de fleste. Dette fremgår også af de interviews, nogle har givet til bogen.

En stor del af dem, der bad om hjælp, kendte mig fra meditationshold, som jeg afholdt på klinikken i Vanløse. Det er også flere af dem, der har bidraget med interviews (undtagen Christian Stadil, der var så venlig at give mig et telefoninterview og der også handlede om medarbejderne).

Bogudgivelser – se nederst på siden og bemærk en konsulentudtalelse fra nedenstående praksiseksempel.

Uddrag af forlaget Børsens anmeldelse: Anvendelse af intuitiv intelligens vil vise sig at være et væsentligt parameter for vækst og innovation, skriver forlaget om en ny bog om intuition. Og det skal nok være rigtigt. En vigtig og velskrevet lille bog.

Bogen indeholder forskellige temaer omkring intuition og øvelser, der relaterer til liv og ledelse, kommunikation og livsformål med redskaber til eget liv og træning i intuition. For eksempel …

  • At se frem i tiden.
  • At komme i kontakt med dit formål.
  • At gå dybere ind i problemløsning (precensing).
  • At kontakte din indre vejleder/intuition.
  • At åbne hjertefølelserne.
  • Gruppeøvelser.
  • Intuitiv kommunikation  … og mange flere.

Bogen er udgået fra forlag. Jeg underviser stadig i intuition og skriver pt. på et arbejdshæfte, der indeholder nogle af teksterne og redskaber fra bogen tilsat nogle mere nutidige tekster, tanker og øvelser. Arbejdshæftet er fleksibelt, så jeg tilpasser det målgruppen. Kontakt

du kan følge mit nyhedsbrev på LinkedIn

Praksiseksempel med en konsulentgruppe

I 2014 fik jeg en forespørgsel på om jeg kunne og ville undervise et konsulenthold i intuition ud fra bogen. Lederen, der kontaktede mig, havde læst bogen og var interesseret i, at jeg kom og holdt nogle workshops i gruppen. Vi aftalte 3 møder á 3 timer. Det blev en fantastisk rejse for os alle.

Tanken bag var at give deltagerne et løft ved at bruge deres intuition til at tro mere på sig selv og møde målgruppen fra et større perspektiv. Ved det første møde fik jeg en forespørgsel fra deltagerne om, hvorvidt det kunne komme til at handle om forbundethed (meget klogt spørgsmål og en hjælp til mig). Undervejs blev det tydeligt, at det handlede både om relationer internt i gruppen og i forhold til en vanskelig ekstern opgave, de havde fået.

Efter 6 møder var tilbagemeldingen, at de fik succesoplevelser med deres målgruppe. Dette gav ro i maven og mod til at fortsætte med mere optimisme og tro på sig selv samt et tættere (mere åbent og respektfuldt) samarbejde i gruppen.