Glade børn og forældre

Glade børn og forældre er undertitlen på en ny Facebookgruppe, jeg åbner d. 25 november: Nærvær i familien – vejen til glade børn og forældre. (Kig ind ved at trykke på linket nedenfor)
Denne nye gruppe er et lukket FB-fællesskab, hvor der bliver taget forskellige emner op i debatten, i onlineforløb eller kurser.

Nærvær i familien handler om relationer og det er en udviklingsproces mod et dybere sansemæssigt nærvær. Du inviteres til at komme i bedre kontakt med din væren🌹 og dermed med dit barn, din teenager, dit voksne barn og din partner.

4 ugers onlineforløb i gruppen

Ved åbningen lægger vi ud med et fantastisk 4 ugers onlinefoløb Kærligt forældrenærvær suppleret med hæftet af samme navn. Kurset lægger byggestenene til dit nærvær i forhold til dig selv og dit barn og dermed også de nedenstående fire mest essentielle redskaber til børns trivsel.

Hver uge frigøres et nyt modul, så du har en uge til at bruge øvelserne og mærke hvad det gør ved dig at tage disse små opmærksomhedspauser dagligt. De 4 uger vil kræve lidt ekstra af dig, til gengæld kommer du ud med mere overskud og måske også nye måder at forholde dig til dig selv og dit barn.

Du kan naturligvis ikke forvente en total transformation på 4 uger. Du kan få en fornemmelse af, hvad du opnår ved at bruge redskaberne og sparre med andre i gruppen.

Du skal ansøge om at blive medlem og svare på nogle spørgsmål. Det er en sikkerhed for at skabe et trygt forum af forældre, der ønsker at skabe debat og udveksle erfaring.

I nedenstående artikel kan du lære om, hvordan nærvær kan styrke din og dit barns trivsel

De fire mest essentielle redskaber til børns trivsel

Dit nærvær har en væsentlig indflydelse på børns trivsel. Forskning i neurobiologi (Dan Siegel) viser, at de 4 mest essentielle redskaber til børns trivsel er: Se, Berolige, Sikkerhed og Tryghed

1. Se barnet bag dets adfærd. At blive set som den man er, ikke for det man gør – er omsorg for barnet. Følelsen af at blive set af en anden, kan beskrives som følelsen af at blive holdt om.

2. Berolige barnet. Når et barn er i en kaotisk situation, har det brug for beroligelse. Barnet får oplevelsen af at ”jeg kan være urolig men jeg kan komme til at føle mig bedre tilpas”. Barnet kan komme ud af uro og altså ændre sin tilstand til at være mere rolig og tilpas igen. Det lærer barnet gennem relationer.

3. Sikkerhed handler om at beskytte børn mod fortræd og mod frygtindgydende oplevelser, der kan ryste barnet.
De første tre punkter er det nærmeste, du kommer på at være en perfekt forælder. Da perfekte forældre jo ikke eksisterer, betyder det i virkeligheden, at du med den opmærksomhed, kan vende tilbage og reparere de fejl du har begået i relationen og genskabe forbindelsen mellem jer. Det er relationen mellem jer, der former barnets hjerne og billede af sig selv. Dette billede er afgørende for, hvilke udfordringer det tror på, at det kan magte, når det skal tage valg senere i livet.

4. Tryg tilknytning. Forskning i tilknytning mellem børn og nærmeste omsorgsgiver viser, at tryg tilknytning styrker resiliens altså modstandskraft i barndommen og den skrøbelige teenagetid frem til at blive en modstandsdygtig voksen.

Forskning bag: Et studie af en gruppe forældre – barn relationer gennem 40 år viste, at den måde forældre relaterer til deres barn har betydning for dets modstandskraft i barndom og senere som voksen. Der kan selvfølgelig opstå barske og svære situationer som gør livet vanskeligere, men de har noget at stå imod med. Hjerneforskning viser at påvirkningen fra relationerne former barnets hjerne og skaber forbindelser mellem hjernedelene. Disse forbindelser medvirker til at modne den følelsesmæssige hjerne, som gør at barnet og den unge og voksen i langt højere grad kan håndtere det, de kommer ud for.

Hvad har nærvær med dette at gøre?

Nærvær til glade børn og forældre

Nærvær er at opdage det, der sker, mens det sker. En nærværende forælder kan bedst bruge de fire essentielle redskaber.

Børn gør ting som vækker minder fra din fortid og relationen mellem dig og dine forældre. Nogle gange er det sårbare minder, som kan få dig til at reagere på følelsen uden at bemærke hvordan barnet opfatter det.
Fravær skaber automatisk reaktion. Med nærvær er du opmærksom på, om du er ved at blive trigget og du kan bremse reaktionen. Dermed kan du tilpasse din reaktion til situationen, frem for at reagere automatisk på noget din mor eller far gjorde engang.

En anden og væsentlig betydning er, at med nærvær er du opmærksom på, når det ikke lykkes for dig at opfylde de fire punkter. Dermed kan du vende tilbage til barnet og genoptage omsorgen fx med en undskyldning, et kram og et smil, eller en munter bemærkning om det du gjorde, som kan tage brodden af.

Denne viden hjælper mange forældre til at være mere venlige overfor sig selv. De ved, at det ikke er deres skyld, reaktionen kommer, men de har ansvaret for at reparere “skaden”, når det ikke lykkes at stoppe, før det sker. 

Venlighed mod dig selv

Det er menneskeligt at fejle. Med venlighed over for dig selv, kan du erkende fejl uden at kritisere dig selv for det. Det gør det letter at sige undskyld og at se tingene fra andres perspektiv. Venlighed mindsker tendens til perfektionisme. Du vil være mere tilbøjelig til at være nænsom og venlig mod dig selv, når du møder smertefulde oplevelser i stedet for at blive vred, når du ikke lever op til dine idealer – eller når børnene ikke gør.
Tingene kører ikke altid på en snor og venlighed mod dig selv indeholder accept af virkeligheden som den er. Accept af virkeligheden og dine børn som de er med sympati og venlighed giver større følelsesmæssig ro i sindet.

En tilstand af opmærksomt nærvær vækker venlighed og glæde i sindet.

Nærvær kan læres – ikke bare for dine børns skyld men også for din egen. Redskaberne til et nærværende sind giver dig mere ro og fred, samtidig aktiveres positive signalstoffer i hjernen. Du får mere overskud og hviler godt i dig selv og det at være forælder.

Nærvær og de fire punkter styrker barnets modstandskraft, tro på sig selv og evne til at indgå i både arbejdsmæssige og intime relationer senere i livet. Samtidig næres relationen mellem dig og dit barn, så den holder gennem teenageårene og det voksne barn.
Hermed bliver nærvær i familien vejen til glade børn og forældre

Se også her

Mindfulness for børn og voksne

Mindfulness for børn og voksne – En lukket facebookgruppe om nærvær i familien

Nærvær i familien er til dig der drømmer om at:
Være en opmærksom forælder med nærhed til dine børn
Øge trivsel for børn og forældre
Tage noget af stressen ud af hverdagen
Få flere pauser med ro og fokus🌻
Blive en god rollemodel i forhold til at løse konflikter på en positiv måde og håndtere svære situationer
Holde hjertet åbent og tage kærlig omsorg for dig selv, når det brænder på – frem for selvkritik eller tankespind
Give dine børn gode redskaber til at håndtere modgang og udfordringer i skole og venskaber
Følge dit hjerte og stole på, at du intuitivt ved hvad der er rigtigt for dig selv og dit barn

Og at give dine skolebørn redskaber til at:
a. finde indre styrke og tro på at de kan håndtere udfordringer og modgang
b. finde sin selvrespekt og føle empati for sig selv og andre

Læs mere om  Nærvær i familien

Om facebookgruppen Nærvær i familien

Et fællesskab hvor vi udveksler erfaring

I gruppen får du input og øvelser til mindfulness for børn og voksne om hvordan det kan bidrage til, at du kan tage omsorg for dig selv oghjertenærvær familien.

På siden ligger der en videoserie til dig. Serien er en 5-dages udfordring til at lære en grundlæggende del af mindfulness i forhold til dig selv, dit helbred og især din relation til børn og andre.

Der kommer mere om, hvordan du kan være nærværende i en travl hverdag og hvad det betyder for barnets udvikling og jeres relation på sigt o.m.a.

Siden er også til inspiration og debat, hvor du kan stille spørgsmål og udveksle erfaringer med andre.

Har du et barn med diagnose, eller et barn som bare på en eller anden måde er særligt sensitivt og har det svært med sig selv og andre, er hverdagen særligt krævende. Her kan mindfulness være en god hjælp til dig.

Gruppen bliver åbnet i slutningen af oktober, når der er mindst 20-30 ansøgere. Skynd dig ind og “banke på” i linket øverst på siden, så vi kan få den i luften.

Se også Nærvær i relationer