Intuitive metoder

Intuitive metoder til at træne og stole på din intuition.

Intellektet har ikke meget at gøre på vejen til opdagelse. Der indtræder et bevidstheds­spring – du kan kalde det intuition – og løsningen falder én ind, uden at man ved hvordan eller hvorfor. Sagt af Einstein.

Eller som Steve Job har formuleret det: ” Intuitionen er meget stærkere end intellektet”. Og han havde fat i noget.

Jeg vil dog tilføje med henvisning til Einstein, der jo brugte sit intellekt til at komme frem til de intuitive opdagelser: Når intuition og intellekt arbejder sammen i harmoni, stemmer det ydre overens med det indre.

Vores intuition læser enhver situation i vores liv og forsøger altid at styre os til de bedste valg. Men kan vi høre den indre stemme? Er vi opmærksomme? Eller lever vi et liv, der spærrer vejen til vores intuition?

Der er foretaget en del kliniske undersøgelser om intuition

Denne her er fra Salk Institute blev deltagerne bedt om at spille et kortspil, hvor de trak kort fra to forskellige bunker. Kortsættene var pakket i en orden, så det ene sæt ville “vinde” oftere end det andet, men det vidste deltagerne ikke – i hvert fald ikke bevidst. Det tog omkring 50 kort for deltagerne at indse bevidst, at kortbunkerne var forskellige, og omkring 80 kort for at finde ud af, hvad forskellen var.

Det interessante var, at det kun tog omkring 10 kort, før de begyndte at svede i deres håndflader, hver gang de rakte ud efter et kort fra det “tabende” kortspil. Det var omtrent på samme tid, at de ubevidst begyndte at gå mere efter det “vindende” kortspil.

Kliniske undersøgelser kan påvise en mulighed, en tendens, men undersøgelser fra det virkelige liv, er det, der bekræfter reglen. Noget tyder på, at når det kommer til at træffe store beslutninger, kan din intuition betyde lige så meget eller mere end dit intellekt.
Hvis du ønsker at træffe bedre beslutninger i livet, gør du klogt i at opfriske din medfødte intuition.

De 7 intuitive metoder til at træne din intuition og stole på den:

1 Sænk det hektiske tempo længe nok til at høre din indre stemme

Før du kan være opmærksom på din intuition – din indre stemme, skal du først være i stand til at høre den midt i kakofonien i dit travle liv. Man skal sætte farten ned og lytte både indad og udad, hvilket ofte kræver tilbagetrækning. At tage lidt tid væk fra hverdagen, selv noget så kort som at gå en tur med fuld opmærksomhed i nuet uden et bestemt formål, er en virksom måde at skrue ned for travlhed og op for intuitionen.

2 Hvil i dig selv

Meget intuitive mennesker stilner deres tanker og flytter fokus ind i kroppen. Det er her, de fleste af os har kontakt med intuitionen. De bruger måske en form for mindfulness til at være fuldt til stede i nuet. Dette styrker evnen til at mærke og iagttage. Mindfulness er en fantastisk teknik til at filtrere alle distraktioner i dit miljø – og dit sind. Når du gør det, kan du høre din intuition højt og tydeligt.

3 Anerkend og giv slip på negative følelser

Negative følelser kan sløre vores intuition. Mange af os kender følelsen af at vi “ikke er os selv”, når vi er kede af det og vrede. Det kan være, fordi vi har afbrudt forbindelsen til vores intuition. Det har jeg personlig erfaring med, og det gav stress.
Også når du er deprimeret, kan du opleve at din intuition svigter. Når du er vred eller stærkt følelsesmæssigt påvirket, kan din intuition svigte dig helt. Det er også her, vi kan indgå i en blame game. Frygt, selvretfærdighed og begær kan styre, når vi dvæler i disse følelser – eller undertrykker dem.
Intuitive mennesker får også svære følelser, men de kan flytte fokus og transformere følelsen. Din intuition holder sig stærkere ved at give slip på dem med accept og selvkærlighed i stedet for at undertrykke eller dvæle ved dem.

4 Plej din kreativitet

Brugte du tegne- og malebøger, da du var barn? At tegne, male og farvelægge kan blive til kunstværker med tiden. Men det er den frie tegning, der bliver ledet af intuitionen. Det er også kunstnerisk intuition og inspiration, der leder farver og farvetonerne på de store kunstværker. De har selvfølgelig nogle erfaringer og viden om farver, lys, vinkler mv. men de kan ikke forklare, hvad der gør maleriet og tegningen til et kunstværk. Det kommer ud gennem hænderne. Ligesom intuition er den hemmelige ingrediens i kreativitet, styrker det at være kreativ din intuition.

5 Stol på din ”mavefornemmelse”

En af de primære årsager til, at nogle mennesker er mere intuitive end andre, er, at de faktisk lytter til deres mavefornemmelse i stedet for at afvise eller tvivle på den.
Det betyder slet ikke, at de ignorerer det analytiske sind og den kritiske tænkeevne; der er forskel på at bruge fornuften som et system til kontrol af input og output, og at bruge det til at tale dig selv ud af, hvad din intuition ved er sandt.
Har du oplevet at tage en beslutning og straks begyndt at føle dig utilpas? Usikker eller måske febril? Den affektive/følelsesmæssige ubehagelige oplevelse er kroppens måde at informere dig om, at den beslutning, dit analytiske sind kom til, er i modstrid med din indre viden.

6 Forbind dig med andre med høj grad af empati

Meget intuitive mennesker er ikke tankelæsere, men det kan opleves sådan. Det hører jeg ofte mennesker sige, når de hører mig sige det, de tænker eller har tænkt på tidligere på dagen. Der findes et videnskabeligt udtryk for det: empatisk nøjagtighed. Det er en intuitiv bevidsthed om, hvad andre mennesker tænker og føler, ved hjælp af signaler som kropssprog og tonefald og hjertebølgekontakt. Det er en meget stærk form for empati, der hjælper med at skabe nære forbindelser med andre mennesker. (Jeg kalder det også social intuition).

7 Visualiser dine ønsker og mål

If you can dream it, you can do it. Walt Disney. Oversat af Krestine til: Hvis du kan visualisere det, kan du skabe det. Måske ikke helt som du forestillede dig til at begynde med, men med intuitionen til hjælp kan du gøre meget. Visualisering aktiverer intuition ligesom det at tegne, male og forme materialer. Nogle gange former det sig mellem hænderne, mens du skriver og skaber uden at tænke, men fornemmer måske en indre guidning.

I det store billede er intuition er en stærk kraft, der kan hjælpe os til at træffe bedre beslutninger og hvile i os selv. Heldigvis er intuition en færdighed, som du kan finpudse ved at øve nogle af disse intuitive metoder.

Se også artiklen om intuition

 

 

 

Intuition

Intuition kan gøre en stor forskel i dit liv

Intuitionen er som udgangspunkt en neutral vejviser og et virksomt redskab, når vi skal orientere os ikke bare i forhold til os selv, men også til vores medmennesker, omgivelser og vigtige beslutninger eller uforudsete udfordringer.

Vi bruger intuitionen både som en mavefornemmelse men også på et højere bevidsthedsniveau, når vi bruger den mere undersøgende og bevidst bl.a. i vores valg og beslutninger samt i vores kommunikation.

Fælles træning i intuition kan styrke empati og sammenhængskraft, som er uafhængig af daglig, fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Det sker, når intuitionstræningen indeholder øvelser og opgaver til nærvær og dyb indlevelse. Det giver af flere grunde nærvær i hjertet, der bringer dig tættere på dig selv og andre. Du kan opleve en følelse af samhørighed med mennesker og med selve livet. (Se praksiseksempel nedenfor)

En vigtig forudsætning for at intuitionen bliver værdifuld og pålidelig er, at man har en god jordforbindelse og evner at skifte mellem højt tempo og hvile. At man kan være i nuet og være modtagelig for det ukendte.

Intuitionen kan trænes ved personlig fordybelse og ved at arbejde med forskellige tilgange som indeholder både følelsesmæssig, kropslig og mental intuition. Samt afprøve metoder hvor andre kan kan bevidne ens udsagn som sandt.

At træne intuitionen kan også i sidste ende betyde udvikling af den enkeltes bevidste nærvær og indre potentialer.

Intuitionshåndbog

Jeg er forfatter til Intuitionshåndbog for innovative ledere – udgivet på ledelsesforlaget Birmar 2006. (Innovation var forlagets krav).

Bogen udsprang af mit arbejde som clairvoyant rådgiver for ejerledere og ledere på flere niveauer. I disse møder oplevede jeg, at samarbejde internt og eksternt samt samtaler med medarbejdere fyldte rigtig meget for de fleste. Dette fremgår også af de interviews, nogle har givet til bogen.

Bogen er en træningsguide med intuitionsøvelser, der relaterer til liv og ledelse, kommunikation og livsformål. Vi kan nemlig åbne os for vores intuition og styrke den med træning og øvelser, der blandt bevidner det vi mærker.  For eksempel …

  • At se frem i tiden.
  • At komme i kontakt med dit formål.
  • At gå dybere ind i problemløsning (precensing).
  • At kontakte din indre vejleder/intuition.
  • At åbne hjertefølelserne.
  • Gruppeøvelser.
  • Intuitiv kommunikation  … og mange flere.

Bogen er udgået fra forlag. Jeg underviser stadig i intuition og skriver pt. på et arbejdshæfte, der indeholder nogle af teksterne og redskaber fra bogen tilsat nogle mere nutidige tekster, tanker og øvelser. Arbejdshæftet er fleksibelt, så jeg tilpasser det målgruppen. Kontakt

du kan følge mit nyhedsbrev på LinkedIn

Praksiseksempel med en konsulentgruppe

I 2014 fik jeg en forespørgsel på om jeg kunne og ville undervise et konsulenthold i intuition ud fra bogen. Lederen, der kontaktede mig, havde læst bogen og var interesseret i, at jeg kom og holdt nogle workshops i gruppen. Det blev en fantastisk rejse for os alle.

Tanken bag var at give deltagerne et løft ved at bruge deres intuition til at tro mere på sig selv og møde målgruppen fra et større perspektiv. Ved det første møde fik jeg en forespørgsel fra deltagerne om, hvorvidt det kunne komme til at handle om forbundethed (meget klogt spørgsmål og en hjælp til mig). Undervejs blev det tydeligt, at det handlede både om relationer internt i gruppen og i forhold til en vanskelig ekstern opgave, de havde fået.

Da vi afsluttede, var tilbagemeldingen, at de fik succesoplevelser med deres målgruppe. Dette gav ro i maven og mod til at fortsætte med mere optimisme og tro på sig selv samt et mere åbent og respektfuldt samarbejde i gruppen.

 

 

Brug din intuition som vejleder