Brug din intuition til bevidste valg

Intuition er en god makker i hverdagen

Om hvordan intuition kan være nyttig i forskellige situationer med eksempler og en øvelse

i 00`erne rådgav og underviste jeg ledere og direktører fra forskellige typer virksomheder i meditation. De brugte meditation til at få ro og overblik i en hektisk hverdag og til at lytte til deres intuition for at tage gode beslutninger på jobbet og i familien.

Senere blev jeg selv leder i en daginstitution, og det var tydeligt for mig, hvor vigtigt det er at lytte opmærksomt til intuitionen på rigtig mange områder. Den hjalp mig blandt andet til at opdage problemer, før de eskalerede, den gjorde opmærksom på, når jeg skulle tage en uopfordret snak med en medarbejder.

Den var med, når jeg skulle løse konflikter, som jeg havde gode redskaber til, men de kan sjældent stå alene. Redskaber er ikke bedre end den person, der bruger dem.

Intuition i relationer

Når intuitionen inddrages, ser vi helheden. I forhold til mennesker medvirker intuitionen til skærpet indlevelse. Som regel forsøger vi at regne ud, hvordan andre vil reagere eller hvad de tænker og hvorfor de gør som de gør. Så er det hovedet der finder svar ud fra erfaringer fra lignende situationer.

I hovedet kan der blande sig alle mulige negative overbevisninger om dig selv eller den anden. Hjernens frygtsystem styret af amygdala er meget aktiv, når du er i alarmberedskab

Intuitionen er i sig selv ren og klar. Der er ingen selvkritik, ingen frygt, bekymring eller gamle erfaringer og overbevisninger. Intuitionen udspringer fra hjertet og din indre sandhed.

Du hører intuitionen som en indre stemme, der kommer ud af klarhed. Du ved.

Intuitionen kan derfor også advare dig, når du er med en person der har ondt i sinde.

Hvis du frygter at sætte grænser, er i tvivl om en person er god for dig, om du er klar til jobbet eller et nyt parforhold og når du skal træffe svære beslutninger, er intuitionen et stærkt kort.

Det kræver nærvær, træning og ro i sindet at høre intuitionen klart og at udtrykke dit hjertemod til at stå ved dig selv og handle på det, der føles sandt.

Du kan lære at lytte til intuitionen og skelne imellem de daglige tankestrømme og de intuitive tanker og fornemmelser i kroppen.

Intuition viser vejen

Intuitionen kan hjælpe dig til at navigere i livets glæder og sorger, i svære beslutninger og i forholdet til dine relationer.

Jeg har en virkelig stærk intuition i flere forskellige facetter, men for at få nytte af det, kræver det at jeg lytter til den.

Intuitionen viste vejen til at løse de udfordringer og opgaver, jeg havde i mit arbejde.

Men … jeg glemte at handle efter dens anvisninger, da det handlede om mig selv.

Intuitivt vidste jeg, at tiden var inde til at jeg skulle stoppe som leder, meget længe før jeg handlede på det. Jeg lyttede først, da kroppen stod af. Det gjorde den, fordi jeg var det helt rigtige sted i nogle år men på et tidspunkt var det ikke rigtigt mere. Lige der handlede jeg ikke på det, min intuition fortalte mig. Jeg overhørte den, fordi jeg havde en masse tanker og ambitioner om, hvad jeg skulle nå og burde gøre – så jeg blev syg.

Hvad kan hindre dig og mig i at bruge intuitionen, når det er så let?

For mig er en del af svaret:
Vanetænkning og automatiske reaktioner på hvad andre gør og siger
Urolige og flimrende tanker og følelser
At forsøge at få kontrol i stedet for at tro på mig selv

Så hvad kan vi gøre?

  • Få ro i tanker og følelser
  • Blive bevidst om vanetanker og automatiske reaktioner – og stoppe dem
  • Holde pauser og lytte indad til kroppen og hjertets stemme

Taknemmelighed og glæde er det, jeg mærker, når jeg lytter til min intuition

Intuitionen er hos dig hele tiden. Din eneste opgave i den forbindelse er at stoppe tankemylder og lytte.
Når dit sind er roligt, vil du altid have en fornemmelse af mening og vished om, at et svar fra intuitionen er sandt – også selvom det ikke er, hvad du forventer eller håber på.

Intuitiv viden er sjældent noget med trommer og trompeter eller flag, der vejrer i lutter solskin. Det er en stille indre vished. Nogle oplever det som en følelse i hjertet, andre kan mærke det i maven, og nogle rækker bare “sugerøret” op i det højeste og får svar der. Vores adgang og vej er forskellig.

Hvordan får du kontakt med din intuition?

For de fleste er intuitionen stærkest tidligt om morgenen i mellemrummet mellem søvn og vågen og lige efter en meditation.

Meditation og indre stilhed forbinder dig med helheden i dig selv og fornemmelsen af samhørighed med andre.

For nogle kan det at tegne/male, at skrive, opholde sig i naturen og udøve eller lytte til musik være metoden til at lytte indad. Lyt også til kroppens signaler for den ved intuitivt, hvad der er sandt for dig.

I min bog Tænd lyset i dit hjerte er der en guide til at lytte til din intuition. Læs om de 7 kapitler i bogen her  

Øvelse: Den indisk-amerikanske læge og spirituelle forfatter Deepak Chopra beskriver denne simple øvelse i sin lille bog “7 spirituelle love for succes“:

Stil dig selv et spørgsmål, du ønsker svar på; føles det godt i kroppen er svaret ja, føles det anspændt eller ubehageligt i kroppen, er svaret nej.

Stil så spørgsmålet: Vil dette være til gavn for mig og for andre involverede? Dit hjerte kender omgående svaret.

Eksempel fra min praksis:

En kvinde stod i et svært valg omkring at indgå i et forhold, på baggrund af en frygt for at blive forladt – igen. Hun bad om hjertecoaching for at finde svaret. Efter den indledende samtale prøvede vi ovenstående øvelse sammen. Den startede med at tune opmærksomheden ind i nuet ved at trække vejret og mærke kroppen. Så stillede jeg hendes spørgsmål højt og hun gentog det for sig selv. Kvinden var ikke i tvivl. Svaret var JA. Vi fortsatte til det næste spørgsmål, hvor hun lagde hånden på hjerteområdet og svaret var igen JA. Vi talte lidt videre om baggrunden for hendes spørgsmål, før vi tog afsked. Nogle uger senere fik jeg en E-mail fra kvinden om, at tvivlen var væk og frygten for at blive forladt var mindre påtrængende.