At åbne hjertet

At åbne hjertet med den metode, du lærer her, er selvkærlighed og selvrespekt i højeste potens

At åbne hjertet åbner også for din intuition i forhold til din omverden. Du kan intuitivt aflæse andre.

En helt konkret måde er at være åben og ærlig omkring dine følelser, når du bliver dårligt behandlet.
Fx hvis en person siger eller gør noget som trigger en følelse af at blive ignoreret eller afvist. Du kan blive vred, irritabel, bebrejdende, ked af det, såret. Måske giver du efter og bliver sur bagefter, eller undgår personen så vidt muligt. Du orker ikke at være sammen med personen

Hvis du lader som ingenting, hober det sig op, så du en dag får sagt din mening med store bogstaver. Eller du sender tydelige signaler: “jeg gider dig ikke, hold dig væk”, selvom det vi har allermest brug for er et kram eller venlige ord.

Men kan du ikke udtrykke det, kan noget i dig ønske at hævne den uretfærdige behandling. Du sætter måske personen på is, skælder ud, kritiserer, forsvarer dig, går rundt med en indebrændt mine og sender signaler af utilfredshed ud fra kroppen og tonefaldet.

Det er en ”lukket hjerte reaktion”, der også lukker den anden ned. Du afviser personen, skaber uro og tvivl i den anden som måske går i forsvar eller til angreb. Så er skænderiet og beskyldningerne i gang.

At åbne hjertet kan ændre alt

I situationen kan det måske være den automatiske reaktion at gå i forsvar eller til angreb. Psykologer har fundet ud af, at vredesudbrud dækker over bløde og sårbare følelser.
At åbne hjertet er at finde mod til at udtrykke/vise vores sårbarhed. Det er i virkeligheden den største kærlighedserklæring, du kan give til en anden. Og det åbner den andens hjerte.

Det åbner altså hjertet at vende tilbage, når der er kommet ro på, så du kan mærke den følelse, der ligger bag din reaktion af tilbagetrukkethed eller forsvar-angreb og tale fra den sårbare følelse.

Fra det åbne hjerte kan du udtrykke dine følelser (i et venligt tonefald). Her er nogle eksempler:

Når du siger sådan, bliver jeg rigtig ked af det.
• Åh, du ramte et virkeligt ømt punkt da du sagde … da du gik uden at sige farvel … da du så så vred ud at jeg næsten blev bange.
• Når du siger sådan, føler jeg mig irettesat. Det er ikke rart.
• Da du … blev jeg usikker på mig selv og følte mig kritiseret og nedgjort.
• Jeg tror ikke, det var din mening, men det gav mig alligevel følelsen af at blive ignoreret.
• Jeg bliver ked af det og måske også vred nogle gange, når du taler på den måde.
• Dit tonefald skær helt ind i mit hjerte.
• Jeg får følelsen af ikke at være god nok, interessant nok … når du taler sådan til mig.
• Når du ser på mig/taler til mig på den måde, bliver jeg virkelig bange for, at du ikke kan lide mig.

Det svære kan være at finde den ro og accept, det kræver

Når vi føler os forurettede accepterer vi ikke den anden person helt. Vi hænger fast i den følelse, som personens udtryk og adfærd vækkede. Så kan en hjertemeditation være en hjælp.

Det kan også være en hjælp at forstå de andre:

Deres hjerter kan være lukkede for at beskytte sig selv imod kritik og latterliggørelse.
De kan være vokset op med at se deres forældre opføre sig på den måde.
De kan føle sig meget usikre og overføre det til dig ved at være hårde.
De kan have udviklet en overlevelsesstrategi, som de tager i brug, når de føler sig truede eller når de frygter, at de ikke får deres behov opfyldt. Og det sker helt ubevidst.

Uanset hvad, kan du regne med, at alle andre måder end den modige hjerterespons vil aktivere et nyt angreb eller forsvar.
Et åbent hjerte angriber vi ikke – det er, som når en hund lægger sig på ryggen under et slagsmål, så trækker angriberen sig. Det er overgivelse.
Du overgiver dig til den andens sjæl – ikke til den andens frustration og frygt.

Hvis du skal øve dig, så gør det med en person, du føler dig tryg ved.

Der kan du lettest holde det venlige tonefald og et imødekommende/afslappet kropssprog.

Denne metode til at åbne hjertet kan også udligne en gammel konflikt, så du kan sætte dig selv fri og få det ud af verden.

Denne metode indgår også i et hjerteforløb med intuition der starter i foråret 2024.

Intuitive metoder

Intuitive metoder til at træne og stole på din intuition.

Intellektet har ikke meget at gøre på vejen til opdagelse. Der indtræder et bevidstheds­spring – du kan kalde det intuition – og løsningen falder én ind, uden at man ved hvordan eller hvorfor. Sagt af Einstein.

Eller som Steve Job har formuleret det: ” Intuitionen er meget stærkere end intellektet”. Og han havde fat i noget.

Jeg vil dog tilføje med henvisning til Einstein, der jo brugte sit intellekt til at komme frem til de intuitive opdagelser: Når intuition og intellekt arbejder sammen i harmoni, stemmer det ydre overens med det indre.

Vores intuition læser enhver situation i vores liv og forsøger altid at styre os til de bedste valg. Men kan vi høre den indre stemme? Er vi opmærksomme? Eller lever vi et liv, der spærrer vejen til vores intuition?

Der er foretaget en del kliniske undersøgelser om intuition

Denne her er fra Salk Institute blev deltagerne bedt om at spille et kortspil, hvor de trak kort fra to forskellige bunker. Kortsættene var pakket i en orden, så det ene sæt ville “vinde” oftere end det andet, men det vidste deltagerne ikke – i hvert fald ikke bevidst. Det tog omkring 50 kort for deltagerne at indse bevidst, at kortbunkerne var forskellige, og omkring 80 kort for at finde ud af, hvad forskellen var.

Det interessante var, at det kun tog omkring 10 kort, før de begyndte at svede i deres håndflader, hver gang de rakte ud efter et kort fra det “tabende” kortspil. Det var omtrent på samme tid, at de ubevidst begyndte at gå mere efter det “vindende” kortspil.

Kliniske undersøgelser kan påvise en mulighed, en tendens, men undersøgelser fra det virkelige liv, er det, der bekræfter reglen. Noget tyder på, at når det kommer til at træffe store beslutninger, kan din intuition betyde lige så meget eller mere end dit intellekt.
Hvis du ønsker at træffe bedre beslutninger i livet, gør du klogt i at opfriske din medfødte intuition.

De 7 intuitive metoder til at træne din intuition og stole på den:

1 Sænk det hektiske tempo længe nok til at høre din indre stemme

Før du kan være opmærksom på din intuition – din indre stemme, skal du først være i stand til at høre den midt i kakofonien i dit travle liv. Man skal sætte farten ned og lytte både indad og udad, hvilket ofte kræver tilbagetrækning. At tage lidt tid væk fra hverdagen, selv noget så kort som at gå en tur med fuld opmærksomhed i nuet uden et bestemt formål, er en virksom måde at skrue ned for travlhed og op for intuitionen.

2 Hvil i dig selv

Meget intuitive mennesker stilner deres tanker og flytter fokus ind i kroppen. Det er her, de fleste af os har kontakt med intuitionen. De bruger måske en form for mindfulness til at være fuldt til stede i nuet. Dette styrker evnen til at mærke og iagttage. Mindfulness er en fantastisk teknik til at filtrere alle distraktioner i dit miljø – og dit sind. Når du gør det, kan du høre din intuition højt og tydeligt.

3 Anerkend og giv slip på negative følelser

Negative følelser kan sløre vores intuition. Mange af os kender følelsen af at vi “ikke er os selv”, når vi er kede af det og vrede. Det kan være, fordi vi har afbrudt forbindelsen til vores intuition. Det har jeg personlig erfaring med, og det gav stress.
Også når du er deprimeret, kan du opleve at din intuition svigter. Når du er vred eller stærkt følelsesmæssigt påvirket, kan din intuition svigte dig helt. Det er også her, vi kan indgå i en blame game. Frygt, selvretfærdighed og begær kan styre, når vi dvæler i disse følelser – eller undertrykker dem.
Intuitive mennesker får også svære følelser, men de kan flytte fokus og transformere følelsen. Din intuition holder sig stærkere ved at give slip på dem med accept og selvkærlighed i stedet for at undertrykke eller dvæle ved dem.

4 Plej din kreativitet

Brugte du tegne- og malebøger, da du var barn? At tegne, male og farvelægge kan blive til kunstværker med tiden. Men det er den frie tegning, der bliver ledet af intuitionen. Det er også kunstnerisk intuition og inspiration, der leder farver og farvetonerne på de store kunstværker. De har selvfølgelig nogle erfaringer og viden om farver, lys, vinkler mv. men de kan ikke forklare, hvad der gør maleriet og tegningen til et kunstværk. Det kommer ud gennem hænderne. Ligesom intuition er den hemmelige ingrediens i kreativitet, styrker det at være kreativ din intuition.

5 Stol på din ”mavefornemmelse”

En af de primære årsager til, at nogle mennesker er mere intuitive end andre, er, at de faktisk lytter til deres mavefornemmelse i stedet for at afvise eller tvivle på den.
Det betyder slet ikke, at de ignorerer det analytiske sind og den kritiske tænkeevne; der er forskel på at bruge fornuften som et system til kontrol af input og output, og at bruge det til at tale dig selv ud af, hvad din intuition ved er sandt.
Har du oplevet at tage en beslutning og straks begyndt at føle dig utilpas? Usikker eller måske febril? Den affektive/følelsesmæssige ubehagelige oplevelse er kroppens måde at informere dig om, at den beslutning, dit analytiske sind kom til, er i modstrid med din indre viden.

6 Forbind dig med andre med høj grad af empati

Meget intuitive mennesker er ikke tankelæsere, men det kan opleves sådan. Det hører jeg ofte mennesker sige, når de hører mig sige det, de tænker eller har tænkt på tidligere på dagen. Der findes et videnskabeligt udtryk for det: empatisk nøjagtighed. Det er en intuitiv bevidsthed om, hvad andre mennesker tænker og føler, ved hjælp af signaler som kropssprog og tonefald og hjertebølgekontakt. Det er en meget stærk form for empati, der hjælper med at skabe nære forbindelser med andre mennesker. (Jeg kalder det også social intuition).

7 Visualiser dine ønsker og mål

If you can dream it, you can do it. Walt Disney. Oversat af Krestine til: Hvis du kan visualisere det, kan du skabe det. Måske ikke helt som du forestillede dig til at begynde med, men med intuitionen til hjælp kan du gøre meget. Visualisering aktiverer intuition ligesom det at tegne, male og forme materialer. Nogle gange former det sig mellem hænderne, mens du skriver og skaber uden at tænke, men fornemmer måske en indre guidning.

I det store billede er intuition er en stærk kraft, der kan hjælpe os til at træffe bedre beslutninger og hvile i os selv. Heldigvis er intuition en færdighed, som du kan finpudse ved at øve nogle af disse intuitive metoder.

Se også artiklen om intuition

 

 

 

Energibevidsthed

Energibevidsthed handler om at være sig selv i alle relationer.

Alt er energi og vi udveksler hele tiden energi med andre. Når vores energifelt er sundt og robust, kan vi udveksle energien uden at blive smittet af andres for tunge eller for lette energi.

Som du ser på billedet, har vi også energi i og omkring kroppen. De ydre lag (som flyder igennem kroppen) er let gennemtrængelige og har en ganske fin og høj energi,

Noget energi er altså meget let og flygtigt, mens noget har en fast form som i naturen og os mennesker.

Vi er energi, og det vi siger, tænker og gør, påvirker vores celler og dermed vores humør, følelser, fysiske og psykiske helbred.

Energibevidsthed vil sige at mærke sin energi og samle sin energi hjemme i sig selv. Dermed bliver vi mindre påvirkelige af andres humør og følelser.

Når vi er ubevidste om vores energi kan vi let blive påvirket af andres energi på godt og ondt. Vi kan lade os smitte af andres humør og følelser, sågar deres tanker selvom vi ikke er tankelæsere. Tankerne og jo også energi og en person med dystre tanker sender en dyster energi ud gennem lyslegemet omkring sig.

Når vi er energirobuste, kan vi rumme andres energi uden at blive påvirket af det. Vi har balance i vores egen energi.

Når vi er hjemme i os selv og vores egen energi, kan vi forbinde os med andre uden at miste os selv.

Se eventuelt ind i Facebookgruppen Energibevidsthed mellem mennesker. Den handler i store træk om at løfte energien og at blive energirobust. En gruppe for firstmovere til den ny tids måde at tænke i energi.

Vi lader ikke andre overskride vores grænser og vi kan fastholde vores personlige værdier. Samtidig bliver vi mere robuste overfor andres energimæssige ubalancer. Vi kan rumme dem uden at tage dem på os.

En kort beskrivelse af energi

De tungeste og sundeste energier er dem i den fysiske krop. De har en lav frekvens. De kan associeres med jordforbindelse.

Omkring kroppen er et energifelt, som er mere let og har en højere frekvens.
Tanker og følelser er blandet, og kan være både lav og høj frekvens.

Energien er tættest i den fysiske krop og energien omkring kroppen er meget høj og let. Energifeltet omkring kroppen flyder også ind igennem kroppen via nogle energicentre i kroppen.

Det handler om at have bevidstheden hjemme i sig selv – ikke i de andres værdier, meninger og præferencer. Hvem er jeg, hvad har jeg brug for, hvad er mine vigtigste værdier, hvad giver mig glæde og hvad trækker energien ned? Hvordan kan jeg stå ved mig selv på alle planer?

Vi har også en forskellig energi på den måde, at nogle er meget oppe i hovedet, meget talende og udtrykker deres tanker – måske uden filter.  Måske er bevægelserne og måden at tale på også meget hurtig. Andre er mere sindige. De tænker måske, mens de taler, mærker efter hvad der føles rigtigt og forkert, de er mere lyttende end talende og bevæger sig måske også langsomt.

Energirobust i vores relationer

Som du kan se på billedet, er vores energilegeme mere flydende og let gennemtrængeligt.

85% af udveksling af energi foregår ind over energifeltet, og det sker mest med vores nærmeste.

Jeg har også bemærket, at sensitive mennesker udveksler energi næsten hele tiden

Fx hvis en person er lidt stresset, følelsesmæssigt i ubalance eller usikker på sig selv og meget sensitive, kan vi let lade os smitte. Det sker, fordi vi så er meget i energien udenfor kroppen (lyslegemet med tanker og følelser) omkring kroppen. Hvis vi er mest i den tungere energi (kroppen og de biologiske funktioner) lader vi os ikke så let påvirke.

Det er faktisk muligt at blive mere energirobust, så vi ikke er så letpåvirkelige.

Det betyder, at vi blive “urørlige” overfor andres energi. Vi kan møde uligevægtige mennesker i Brugsen uden at lade os påvirke af det. Måske kan vi endda være medfølende og hjælpsomme, hvis det føles rigtigt at gøre. Vi kan være sammen med familie og nære venner samt kolleger og bevare vores indre fred og stabilitet, selvom de er ude af sig selv, fx vrede eller selvom vi generfelt har en negativ kontakt med hinanden.

Vi er kort sagt hjemme i os selv

Et stærkt forandringsværktøj er vores forestillingsevne. Hvis man kan forestille sig/visualisere et positivt udkomme af en situation og kan fastholde den (tanke- og følelse) energi, der knytter sig til visionen, så skaber man en kanal for de energier, der er i stand til at få dette udkomme til at manifestere i sin virkelighed.

Det er også med den metode vi kan styrke vores relationer med andre. fx ved at fylde os selv med lys og sende lys over i de andres hjerte. Det har en stærk energimæssig effekt på krop og sind. Når den altså er positiv. Fordi …

Selvom Woodoo virker usandsynligt, er det faktisk den samme metode. En person der ser sig ond på en anden person eller måske vil hævne sig over noget, kan se personen for sit indre øje og måske gøre personen fysisk ved at forme eller tegne personen og sende ondskab til personen. Visualisere at personen bliver syg, kommer til skade eller på anden måde gøre livet svært for dem. (Jeg har haft to i telefonen, der har været udsat for dette og det er massivt nedbrydende for helbred og livskvalitet).

Når vi trækker lys ind i os selv og når vi sender lys til andre, styrker vi vores energifelt. Det bliver ikke modtageligt for andres negative tilstand eller negative ønsker for os. Eksempler som ovenfor kræver naturligvis noget mere at få ud af energifeltet men generelt gør det vores liv lettere og lysere.

Du kan få en læsning af din og en anden persons indbyrdes energi og hjælp til at ændre den Tarot med kanalisering. Her kan du også se eksempler på andres oplevelse af denne lidt usædvanlige hjælp.

Jeg afholder jævnligt en serie workshops til at styrke energirobusthed. I gruppen Energibevidsthed mellem mennesker får du tips til hverdagen og besked om når jeg afholder workshops.

 

 

Intuition

Intuition kan gøre en stor forskel i dit liv

Intuitionen er som udgangspunkt en neutral vejviser og et virksomt redskab, når vi skal orientere os ikke bare i forhold til os selv, men også til vores medmennesker, omgivelser og vigtige beslutninger eller uforudsete udfordringer.

Vi bruger intuitionen både som en mavefornemmelse men også på et højere bevidsthedsniveau, når vi bruger den mere undersøgende og bevidst bl.a. i vores valg og beslutninger samt i vores kommunikation.

Fælles træning i intuition kan styrke empati og sammenhængskraft, som er uafhængig af daglig, fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Det sker, når intuitionstræningen indeholder øvelser og opgaver til nærvær og dyb indlevelse. Det giver af flere grunde nærvær i hjertet, der bringer dig tættere på dig selv og andre. Du kan opleve en følelse af samhørighed med mennesker og med selve livet. (Se praksiseksempel nedenfor)

En vigtig forudsætning for at intuitionen bliver værdifuld og pålidelig er, at man har en god jordforbindelse og evner at skifte mellem højt tempo og hvile. At man kan være i nuet og være modtagelig for det ukendte.

Intuitionen kan trænes ved personlig fordybelse og ved at arbejde med forskellige tilgange som indeholder både følelsesmæssig, kropslig og mental intuition. Samt afprøve metoder hvor andre kan kan bevidne ens udsagn som sandt.

At træne intuitionen kan også i sidste ende betyde udvikling af den enkeltes bevidste nærvær og indre potentialer.

Intuitionshåndbog

Jeg er forfatter til Intuitionshåndbog for innovative ledere – udgivet på ledelsesforlaget Birmar 2006. (Innovation var forlagets krav).

Bogen udsprang af mit arbejde som clairvoyant rådgiver for ejerledere og ledere på flere niveauer. I disse møder oplevede jeg, at samarbejde internt og eksternt samt samtaler med medarbejdere fyldte rigtig meget for de fleste. Dette fremgår også af de interviews, nogle har givet til bogen.

Bogen er en træningsguide med intuitionsøvelser, der relaterer til liv og ledelse, kommunikation og livsformål. Vi kan nemlig åbne os for vores intuition og styrke den med træning og øvelser, der blandt bevidner det vi mærker.  For eksempel …

 • At se frem i tiden.
 • At komme i kontakt med dit formål.
 • At gå dybere ind i problemløsning (precensing).
 • At kontakte din indre vejleder/intuition.
 • At åbne hjertefølelserne.
 • Gruppeøvelser.
 • Intuitiv kommunikation  … og mange flere.

Bogen er udgået fra forlag. Jeg underviser stadig i intuition og skriver pt. på et arbejdshæfte, der indeholder nogle af teksterne og redskaber fra bogen tilsat nogle mere nutidige tekster, tanker og øvelser. Arbejdshæftet er fleksibelt, så jeg tilpasser det målgruppen. Kontakt

du kan følge mit nyhedsbrev på LinkedIn

Praksiseksempel med en konsulentgruppe

I 2014 fik jeg en forespørgsel på om jeg kunne og ville undervise et konsulenthold i intuition ud fra bogen. Lederen, der kontaktede mig, havde læst bogen og var interesseret i, at jeg kom og holdt nogle workshops i gruppen. Det blev en fantastisk rejse for os alle.

Tanken bag var at give deltagerne et løft ved at bruge deres intuition til at tro mere på sig selv og møde målgruppen fra et større perspektiv. Ved det første møde fik jeg en forespørgsel fra deltagerne om, hvorvidt det kunne komme til at handle om forbundethed (meget klogt spørgsmål og en hjælp til mig). Undervejs blev det tydeligt, at det handlede både om relationer internt i gruppen og i forhold til en vanskelig ekstern opgave, de havde fået.

Da vi afsluttede, var tilbagemeldingen, at de fik succesoplevelser med deres målgruppe. Dette gav ro i maven og mod til at fortsætte med mere optimisme og tro på sig selv samt et mere åbent og respektfuldt samarbejde i gruppen.

 

 

Hjertehealing

Hjertehealing åbner hjertet og skaber indre balance

Om hjertehealingen: Når hjertet er åbent, kan du elske dig selv og forbinde dig med andre i fred og samhørighed. Det er ikke noget, du selv skaber, det er der som en levende vibration  af lys, du kan kontakte, når du er i fred.

Hjertehealing virker ofte meget beroligende og kan give en følelse af fred og håb.

Kontakten med dit indre lys er en del af en personlig hjertehealing. Hjertehealingen bliver optaget, så du kan vende tilbage til de indre rejser du gennemgår.

I hjertet kan vi forbinde os med hinanden og med en universel kærlighed og det universelle healende lys. Herfra udstråler du lys, hjertelighed og glæde, der berører alle i din nærhed. Det åbner andres hjerter og vækker deres tillid.

Praktisk info

En hjertehealing kan være en del af et healingsforløb med klarsyn og det kan stå alene enten som en enkelt behandling eller som et forløb i sig selv.

En session varer 50-60 minutter og foregår som regel online med Zoom. Det kan også foregå fysisk på min private klinik i Skuldelev i nærheden af Frederikssund

Pris: for en enkelt session: 400kr.

Pris for et forløb på 3 gange: 1.000kr. Der kan værebehov for 2 forløb, alt efter hvor dybt smerten sidder

Indbetaling på MobilePay

Kontakt mig på SMS 22 80 05 38 eller ring til mig for en afklaringssamtale. Jeg vender hurtigt tilbage.

Eller skriv til: kontakt@krestinehartmann.dk

Hjertehealing kan opleves fysisk

For nogle vil hjertehealing kunne give stik og prik i hjertet ja måske endda føles som knive elle syle.

Andre kan måske opleve en næste fysisk fornemmelse af at selve hjertet udvider sig og åbner sig.

Har du meget indre smerte, vil hjertehealing kunne gøre lidt ondt. Føles som en fysisk smerte. Det er helt ok. Accepter hvad du mærker og lad healingen virke.

Hjertehealing kan virke meget beroligende og give følelse af dyb glæde og kærlighed, en udvidende følelse, måske mærker du endda at dit hjertecenter åbner stille og roligt. Dette kan også medføre en let smerte, men den føles som regel behagelig. Du kan opleve at føle samklang med alt og alle – universet og jorden.

Hjertets smerte

I hjertecentret kan der ligge en indre blødhed, og når vi går ind i hjertet, kan vi mærke et lag af smerte, der gør det svært at føle kærlighed. Det kan være fra dette liv eller fra tidligere liv og fra vores forfædre. Vi kan mærke smerten som angst, utryghed, hårdhed, ensomhed og længsel efter kærlighed.

Bag dette lag kan der ligge mindre lag af lukkethed, opgivelse, håbløshed og skyld, og vi kan opleve en mekanisme, der fortæller os, at vi ikke er værd at elske.

I livet kan der ske en åbning af hjertet ved mødet med andres kærlige omsorg. Det kan være en partner, venner, en spirituel gruppe der omslutter os med medmenneskelighed, tillid og kærlighed, der gør os trygge. Men lukningen kan være overvældende og kræve ekstra hjælp til at opløse traumerne bag det lukkede hjerte.

Hjertet kan være delvist lukket, så du nogle gange føler dig tryg og modtagelig og det kan være fuldstændig lukket. Det viser sig i form af kulde og ligegyldighed – måske endda hjerteløshed.

Når hjertet er lukket, er det svært at elske sig selv

Hjertet lukker sig for at beskytte dig imod at mærke smerten. Nogle har dannet et beskyttende skjold omkring hjertets indre lys og er ikke parate til at åbne det, af frygt for at mærke og frygt for at føle sig sårbar. Men hvis et menneske mærker en søgning efter mere mening i livet og i sig selv, vil det finde et menneske eller en gruppe der kan støtte processen.

Et lukket hjerte kan medføre en følelse af meningsløshed og ensomhed i fællesskaber.

Når vi føler os ensomme tilskynder det nogle gange til at række ud. Samtidig er vi på vagt overfor mulige trusler (risiko for afvisning, kritik, nedværdigelse) med et øget alarmberedskab. Man er hele tiden være lidt på forkant for at gøre det rigtige og få andre til at elske os. Føle at det vi gør har betydning for andre. Selvværdet er hårdt presset og vi kan ubevidst beskytte os selv. Indtil vi møder en gruppe eller en person, som viser os, at vi betyder noget for dem.

Emotionel eller følelsesmæssig ensomhed kommer til udtryk, når en person ikke føler sig set eller forstået følelsesmæssigt af andre. Denne følelse forbindes ofte med, at man mangler en at dele sine følelser med. Man kan være følelsesmæssigt ensom i det fællesskab, som man fysisk befinder sig i.

Eksistentiel ensomhed er en form for indre ensomhed og oplevelse af mangel på mening i livet i det hele taget.

Eksistentiel og længerevarende følelsesmæssig ensomhed uden kontakt med en man føler sig set af kan føre til sundhedsmæssige og mentale helbredsproblemer. Dette inkluderer nedsat immunforsvar, hjertesorg og depression. Alle er problemer relateret til det autonome nervesystem.

At åbne hjertet

Ved balance i dit hjertecenter vil du opleve en permanent tilstand af bagvedliggende indre ro. Det vil sige at du kan kontakte den del af dig, når livets storme føles overvældende. Du kan styre – eller gøre dig helt fri af tankemylder, bekymringer, indre konflikt, tvivl og usikkerhed.

Du har hjertet med i alt, hvad du foretager dig. Det betyder, at du ikke handler ud fra, hvad du føler eller tror, at du bør gøre, men ud fra at det føles rigtigt at gøre det.

Din bevidste indsats i forhold til at åbne hjertet og heale gammel smerte er at samarbejde med healingsenergien. Det gør du ved at lade din længsel efter fred og forbundethed med din livskraft fylde. Og ved at blive opmærksom på gamle tanke- og handlemønstre, for at sætte dig fri af din egopersonligheds ønske om kontrol for at overgive dig til hjertets lys.

Det er en proces, der kan gå hurtigt eller tage tid. Jo mere du læner dig op ad dit hjertelys ved at fremkalde det, jo lettere går processen.

Dit hjertelys kan vise dig vejen frem og give ro til at hvile i dig selv. Læs mere også om selvkærlighed åbner hjertet

 

 

 

Udtalelser om healing og klarsyn

online healing og klarsyn

Bedre søvn og hjem i mig selv og min sjæl

Jeg har nu haft 2 sessioner med healing og klarsyn hos Krestine.
Så snart jeg mødte/så Krestine og hørte hende tale, fik jeg den største ro og tillid jeg længe har følt.
Krestine ramte spot on med sit klarsyn, på nogle essentielle udfordringer, jeg kæmper med.

Jeg oplever, når Krestine guider og healer mig, så kommer jeg så nemt hjem i mig selv, i kontakt med min inderste sjæl og det er meget rørende. Jeg oplever at komme i kontakt med min følelser og har mødt mit indre barn, som jeg har taget til mig og med mig, og ikke mindst, får jeg ro og håb om, at det hele nok skal gå.
At blive guidet og healet af Krestine, skal opleves. Det er svært at beskrive med ord, hvor rørende, hjælpsomt og ro-givende det er.
Ligeledes laver Krestine de dejligste støttende lydfiler, som for mig, er blevet noget jeg lytter til mange gange, ikke mindst når jeg skal sove. De giver ro i nervesystemet og jeg har oplevet perioder med dyb søvn, som jeg ikke har haft i mange år.
Min varmeste TAK til Krestine. Lene

Smertefri

Jeg har modtaget Ny tids healing og klarsyn fra Krestine Hartmann for nogle uger siden. Krestine klarsyn var helt “spot on” og de råd jeg fik, kunne jeg bruge med det samme. Jeg fik healing for langvarige smerter i venstre ben og for smerter efter operation i leverområdet. Smerterne forsvandt helt. Jeg er stadig smertefri . Tak Krestine❤️ Jeg kan virkelig anbefale Krestines behandlinger 👌💕 Maloue Muntthe

At slippe begrænsende tankemønstre

Klarsynet gav mig et wake up call, som gjorde at healingen har arbejdet meget i mig, især den første tid efter.
Jeg fik en bevidsthed om nogle gamle narrativer jeg har ligget under for, og som har spændt ben for mig i mange år.
Ved at blive bevidst om dem, har jeg kunnet arbejde målrettet med at indlære nye fortællinger om mig selv.
Det har givet en indre ro og gjort mig ekstra opmærksom på andre gamle og skadelige tankemønstre som jeg ellers går med om mig selv.
Jeg er blevet opmærksom på, at jeg skal give min intuition mere plads, så det ikke kun er intellektet der styrer. KH Lotte

Ro og overblik i kaos

På anbefaling af en veninde kontaktede jeg Krestine. Jeg beskrev kort min ret kaotiske og stressende livssituation. Herefter gik hun i gang med at heale og kanalisere. Det var, som om Krestine satte en projektør på mig og mit liv. Jeg var dybt overrasket, mens jeg lyttede, og kunne samtidig mærke den ro jeg fik. Jeg følte mig set og forstået. Det har givet mig ro og overblik i mit før så kaotiske liv. Tusind tak Krestine. KH Helle

Klarhed og ro i tankemylder

Jeg var sygemeldt med stress dels pga. arbejdsvilkår og dels en personlig proces med at sende mit barn, der har en diagnose, på efterskole. Jeg var udkørt og fyldt med tankemylder i mit hoved. Efter nogle healinger med beskeder, der gav virkelig god mening, oplevede jeg ro med den beslutning, der formede sig i mig.
Det, der før var rod i mit hoved, havde fået orden og struktur. Jeg kan med ro i maven og sjælen (og hjertet) træde ud af det dødvande, jeg befandt mig i og gøre det, der er rigtigt for mig. Kærlig hilsen Kathrine

Mere ro og mindre migræne

Jeg har modtaget Ny tids Healing og kanalisering fra Krestine Hartmann, hvor jeg oplevede, at jeg allerede samme dag og efterfølgende, har været meget mere i balance, haft mindre uro, følt større glæde og sikkerhed ved at køre bil.
Fysisk har jeg i de sidste 3 uger kun haft få anfald af migræne, som jeg ellers lider af flere gange ugentlig. Jeg fik også nogle beskeder, som ramte spot on og som gav mig følelsen af, at blive set og anerkendt.
Jeg vil på det varmeste anbefale Krestine. Hendes ro og indsigt er virkelig fantastisk, og jeg er meget taknemlig. Det er absolut ikke sidste gang jeg skal modtage healing fra Krestine. Pia Petersen ❤️ (efter en opfølgning forsvandt 45 års plage med migræne helt).

Ro i et stresset nervesystem

Din Ny Tids Healing og kanalisering gav en følelse af at være forstået, anerkendt og “set” på meget dybt plan. Jeg følte mig pakket ind i noget meget blødt og blidt. Budskaberne, jeg fik, var styrkende, kærlige og dybt beroligende for mit stressede nervesystem. Mine varmeste anbefalinger. Louise Fuhr Rosengaard.

Brugbare redskaber

Krestine indledte sessionen med symbolske billeder fra historien om haren og skildpadden. Og der kom andre lignende symbolikker, som talte ind i mit ståsted i livet lige nu. Klarsynet gav mig nogle meget anvendelige redskaber til mine udfordringer, så jeg er taknemmelig. Det var trygt for mig at være i og dejligt at sessionen blev optaget, så jeg kan lytte til den og få flere nuancer med. Jeg kan meget anbefale Krestine og hendes healing og klarsyn, som gav mig brugbare redskaber. Hjerteligst Irene Nielsen

Tak for dejlig healing og klarsyn

Jeg følte mig tryg og guidet gennem hele seancen.
I starten fortalte du mig om hvor træt og udmattet jeg var, helt ind til benet. Og hvis nogen kom og spurgte til mig, ville jeg falde sammen og fortælle hvor udmattet jeg var. Præcis de tanker jeg havde haft selv, tidligere på dagen. Jeg følte mig set og støttet.
Healingen og din medfølende væremåde under samtalen virkede opløftende og jeg havde mere energi resten af dagen og næste dag. Jeg får brug for at “ komme i dine hænder” igen. Nina Hansen

Hjertemur i krop og sind

Hjertemure lukker hjertet – at heale følelserne åbner hjertet

Fastlåste følelser er årsagen til 90% af problemerne i din krop. Disse følelser kan forårsage energiblokeringer i din krop og dit liv. Bradley Nelson “The emotion code”.

Det er svært at leve et liv uden at få sår og traumer. Nogle dybere end andre. Vi har brug for at blive rørt ved og berørt, for at mærke os selv og andre. Men vores familiearv til ofte være præget af den arv vores forældre fik og deres forældre fik … langt tilbage i tiden.

Det betyder, at barnet lærer noget om, at bestemte følelser ikke er ok, eller måske end ikke tilladte at have og udtrykke i hjemmet. Her er vrede en følelse, der oftest bliver undertrykt og barnet kan opleve at blive skammet ud eller hånet, hvis det udtrykker vrede. Glæde og taknemmelighed er en meget anerkendt og ønsket følelse at udtrykke. Men det er svært at føle og vise glæde, hvis man har undertrykt vrede i kroppen.
En følelse, der dermed ofte får god grobund, er giftig skam.

Eksempler fra min praksis

Eksempel på undertrykt vrede fra min praksis: En kvinde beskrev under en session med healing af indre barn, hvor hun kom i kontakt med vrede, hvordan hendes forældre og store brødre havde hånet og drillet hende, når hun blev vred. Brødrene yndede at danse rundt og synge børnesangen ”Sur, sur, sur lille bi omkring” for at få hende til at le. Så hun havde dengang besluttet, at hun ikke ville blive vred.

Nogle uger efter vores samtale modtog kvinden et brev, som vækkede vreden helt ned fra urdybet i maven, og hun skrev en mail til mig: “En dag da jeg kom hjem fra en begravelse, hvor følelserne var vækket, lå der et brev til mig. Jeg blev så vred, ja nærmest rødglødende af raseri over brevet, at jeg råbte op. Da jeg ikke tidligere har haft givet mig selv lov til at udtrykke vreden direkte, blev den forstærket og jeg blev også ret forskrækket over mig selv.

Da jeg landede på benen igen, blev jeg helt glad for, at dette brev netop kom efter en følelsesladet begravelse. Mit forsvar var lidt ude af drift og jeg opdagede, at det var en kæmpe befrielse at lukke den ud. Det blev lidt for voldsomt, men lettelsen bagefter overgik lang ubehaget ved at miste besindelsen. Det blev på en gang en meget svær dag og en fantastisk dag. TAK”

Eksempel på undertrykt glæde og begejstring: En kvinde fortalte, at efter hendes forældre blev skilt viste moren tydeligt at de ikke skulle være for glade og begejstrede, når de kom hjem efter et besøg hos faren. Hans værdier var meget forskellige fra hendes og når børnene var glade over oplevelserne med faren, føltes det for hende som om hans værdier var bedre end hendes. At de hellere ville være sammen med ham. Så de lærte at undertrykke det, inden de tog hjem til moren. Kvinden kunne mærke at begejstringen boblede et sted i hende, men den fik ikke lov at komme ud.

I en rejse tilbage til en situation hvor de kom hjem fra en særligt fantastisk tid med far, fik Lisa adgang til sit indre barns sorg over den undertrykte glæde. At mærke sorgen og trøste sig selv gennem sit indre barn og give sig selv lov til at være glad og udtrykke det, gav Lisa en forløsning og afspænding i kroppens muskelspændinger.

Giftig skam

Giftig skam kan udtrykke vrede gennem sidebenene med ironi og sarkasme eller nedgørende kommentarer, der skaber giftig skam, frygt og usikkerhed i andre. Den giftige skam kan, hvis den får lov at vokse, lukke os mere og mere inde i os selv og samtidig holder vi følelserne ud i strakt arm, for ikke at mærke de forbudte og de svære følelser. Vi lukker følelserne ned og det er svært at være sig selv, eller vide, hvem man egentlig er.

Det bliver svært at etablere en identitet og indgå i følelsesmæssigt nære relationer, når vi ikke mærker vores følelser eller de bliver forvrænget. På den måde kan skam medvirke til at ødelægge dialog og kommunikation i både parforholdet og i forhold til børnene samt på jobbet i små og store organisationer.
Når vi spærrer følelserne inde i kroppen, danner vi en såkaldt hjertemur. Der kan vokse angst, depression og ensomhed ud af de fastlåste følelser.

Din underbevidsthed skaber en form for hjertemur/energiblokering, for at beskytte hjertet imod at mærke de svære følelser. Problemet er at krop og sind ikke kan adskille det vi oplever som negativt og positivt. Når vi lukker følelsesmæssigt ned, har alle følelser problemer med at strømme, så de kommer ikke til udtryk.
På den måde kan kroppen både holde følelser inde og hjælpe os til, at vi ikke mærker dem så meget. Det kan den gøre i mange år. Mange hjertemure opstår tidligt i livet og vi tager dem med ind i voksenlivet sammen med vores indre barn.

Hjertemur

En hjertemur virker som et usynligt skjold, der skal beskytte os imod at være sårbare.
Den består af fastlåste følelser fra fortiden. Følelser som vrede, ensomhed, angst, hjertesorg, tristhed, svigt, forladthed, misbrug og meget mere. Følelser du ikke har accepteret og rummet, fordi det var for sårbart engang.

Når vi beskytter os imod at mærke sorgen, vreden, uroen, frygten bliver de siddende i os, indtil vi forløser dem

Fordi fastlåste følelser er ophobet energi, har de indflydelse på dit fysiske væv. At frisætte fastlåste følelser hjælper med at skabe en mere afbalanceret krop, der kan heles. Du vil heale både fysisk og energimæssigt.
Hvis hjertemuren fortsætter med at vokse, kan det føre til tillidsproblemer med dig selv. Manglende selvomsorg og selvkærlighed.

Tillad sorgen at være der, tillad vreden, uroen, frygten – for kun ved at tillade det og derefter give helt slip, kan du lade det ligge i fortiden hvor det hører til. Du befrier dig selv fra dit indre fængsel og du kan rumme og mærke dig selv.

En hjertemur “bygges op” tidligt i livet ved omsorgssvigt, hvor barnet ikke har fået de basale behov for for kærlighed, omsorg og beskyttelse i hjemmet eller i skolen. Barnet kan være udsat for mobning og manglende empati og følelsesmæssig omsorg fra de voksne.

Hjertemure belaster både kærligheden og helbredet

En hjertemur begrænser strømmen af kærlighed ind i eller ud af vores hjerter. Den kan føre til depression, bedøvede følelser og følelser af adskillelse.

Hjertemure lukker energistrømmen i hjertecentret og giver problemer med at forbinde os følelsesmæssigt med andre.

Alle slags følelser kommer ud gennem kropsholdninger, udstråling fra kroppen, ansigtsudtryk og fagter. Vi kan se på mennesker, der udstråler glæde og mennesker der udstråler nedtrykthed. Nogle gange ser vi dog kun det, vi selv er fyldt op af.

Når vi mærker os selv, kan vi mærke andre. Vi mærker om en person er forelsket i os, uden at de siger noget. Vi kan mærke … om en person undgår os, taler sandheden eller fordrejer den. Vi kan mærke i kroppen, hvordan det føles at være nær på personen. Om det føles godt eller måske lidt usikkert.

Massage og indre barn terapi kan hjælpe dig til at være med dine følelser. Til at acceptere og elske dig selv.
Vi behøver ikke at være psykologer, vi skal bare være hjemme i os selv og vores krop.

En hjertemur kan have stor indflydelse på dit helbred i form af autoimmune sygdomme, lavt selvværd, selvkritik, at gøre sig usynlig eller måske gemme sig bag ved at tale meget, uden at vise hvem man er og hvad man virkelig føler. Dert er vigtigt at frigøre hjertemure af fastlåste følelser for et godt helbred og følelsesmæssig ro.

Helbredsproblemer:
 • Rygsmerter – der kan ligge mange års rygbesvær i en hjertemur.
 • Hovedpine – gentagne anfald af hovedpine kan være negativ energi fanget en følelse.
 • Mavesmerter er forbundet med dit solar plexus, der er fyldt med livsenergi, der kan bruges positivt til at udfolde dig selv eller negativt til at undertrykke dig selv. Det er også kilden til personlig magt, selvtillid og selvværd.
 • Allergier i mange forskellige udgaver.
 • Træthed og udmattelse der kræver en daglig morfar for at komme igennem dagen.
 • Bihuleproblemer, jævnlige forkølelser og influenza.
 • Ledsmerter og søvnløshed kan være et udtryk for dårlige kostvaner men det kan også være psykosomatisk. Søvnløshed kan blandt andet opstå af tankemylder og ophobede følelser, vi ikke kan fordøje.

Søvn er mange ting

Mangel på søvn er et udbredt problem

Afsnit 1: om søvnmangel

Afsnit 2: de 5 søvnstadier. Kommer du ind i det dybe søvnstadie

Afsnit 3: årsager til søvnmangel

Afsnit4: søvnråd

Afsnit 5: om søvnhormonet Melatonin

Afsnit 1 Hvad sker der, hvis jeg ikke får søvn nok?

Søvn er livsvigtigt for kroppen og hjernen, og det er under søvnen, at krop og sind restituerer, især i REM søvn og dyb søvn faserne. Kroppen reparerer så at sige sig selv efter alle de påvirkninger, den er blevet udsat for i løbet af dagen, mens hjernen renser ud. Denne rensningsproces sørger for at fjerne alle usunde stoffer, så du forbliver frisk og sund, mens den også er med til at lagre de vigtigste indtryk fra dagen i din hukommelse.

Hvis du ikke får søvn nok, kan hverken krop eller hjerne udføre de vigtige opgaver, og det kan resultere i, at du ikke kan fungere lige så godt som før. I kroppen er det især immunforsvaret, der bliver negativt påvirket, hvis du har et svært søvnbesvær, og det kan gøre, at det ikke er lige så effektivt som ellers. Du er mere udsat for sygdomme som forkølelse og følelsen af at være sløj, men også mere alvorlige sygdomme som større chance for at udvikle diabetes, depression, demens med mere.

Når hjernen ikke får søvn nok, vil du i hverdagen opleve at blive mindre årvågen, koncentreret og bevidst. Du vil få sværere ved at huske og lære nyt, og træthed vil fylde dine dagtimer.

Ofte vil stress og søvnbesvær hænge sammen. Er du stresset i hverdagen eller har tankemylder, vil det påvirke din krop, der vil have sværere ved at falde til ro. Det er kun en rolig krop, der kan falde i søvn.

Få healing af søvnbesvær. Læs mere her

Stress påvirker søvnkvaliteten, og søvnproblemer øger sårbarheden over for stress.

Stress er forbundet med psykisk og fysiologisk aktivering, som skal hjælpe os med at håndtere trusler, krav og andre udfordringer fra omgivelserne. Det betyder, at kortisolniveauet stiger og et øget kortisolniveau gør det vanskeligere at falde i søvn og vi vågner ofte flere gange i løbet af natten, så de søvnfaser, hvor kroppen restituerer, bliver afbrudt.

At stress kan fremme søvnvanskeligheder er generelt bekræftet af forskningen. Det er for eksempel vist i søvnlaboratorieforskning, at selv relativt milde stresspåvirkninger, for eksempel blodprøvetagning om aftenen, kan påvirke den efterfølgende søvn.

Potentielt belastende livsbegivenheder, for eksempel skilsmisse, alvorlig sygdom i familien, økonomiske vanskeligheder eller problemer på arbejdet, er forbundet med søvnproblemer.

Derfor er det meget vigtigt med behandling af søvnproblemer, hvis du oplever søvnbesvær over længere tid.

Afsnit 2: Søvn foregår i stadier – De fem søvnstadier

Kilde: forbrugsguiden

Der findes fem forskellige stadier i søvnens cyklus, som vi kommer igennem flere gange hver nat. De fem stadier er:

 • Fase 1: Døs
 • Fase 2: Let søvn
 • Fase 3 & 4: Dyb søvn / slow-wave søvn hjernen går ned i langsomme hjernebølger, hvilket er meget restituerende
 • Fase 5: REM søvn / drømmesøvnen

Den dybe søvn indfinder sig ca 15-20 min efter du er faldet i søvn, da hjernen altid forsøger at få den vigtigste søvn først. I den dybe søvn sker der en del fysisk restitution, herunder frigivelse af væksthormon og frigivelse af antistoffer i blodet. Det er også i den dybe søvn, at hjernen kører sit indbyggede vaskeprogram ved hjælp af det glymfatiske system. Her skylles 7 gram giftigt protein ud af hjernen med cerebrospinalvæske, og fungerer denne proces ikke optimalt, kan det være årsag til plakdannelse på hjernen, forklarer søvneksperten.

Produktion af søvnhormonet melatonin, sker også i den dybe søvn. Det er det hormon, som fortæller kroppen at det er tid til at sove. Da melatoninproduktionen er døgnrytme afhængigt, er det vigtigt, at du ikke udsætter dig selv for for meget lys lige inden sengetid, da produktionen af melatonin så nedsættes.

REM-søvn, som står for Rapid Eye Movement, er en fase af søvncyklussen, hvor hjernen er aktiv og hvor drømme forekommer. REM søvn er det femte søvnstadie, og skiller sig en del ud fra de andre søvnstadier. I drømmesøvnen ligger hjerneaktiviteten nemlig et sted mellem den vågne og døs tilstandene. Af denne grund kan REM søvnen også kaldes for ‘en vågen hjerne, i en sovende krop’. Drømmesøvnen varer sammenlagt ca. to timer af den samlede nattesøvn, og kommer i intervaller med ca 90 minutter imellem. Det første interval af drømmesøvnen vil typisk begynde ca 90 min efter du er faldet i søvn. Længden af REM søvn intervallerne ændres natten igennem, og bliver typisk længere i løbet af natten.

I REM søvnen er de hjernebølger der normalt opleves under søvn fraværende. Det betyder, at du er tæt på vågen tilstand når du sover REM søvn. Der skal derfor ikke så meget til før vi vågner, og det er derfor du tit oplever at vågne op midt i en drøm.

Hvilken type søvn er vigtigst?

Alle fem søvnstadier er vigtige for vores mentale og fysiske velbefindende, men særligt i den dybe søvn gennemgås en masse vigtige processer i hjernen og resten af kroppen.

Den dybe søvn indfinder sig ca 15-20 min efter du er faldet i søvn, da hjernen altid forsøger at få den vigtigste søvn først. I den dybe søvn sker der en del fysisk restitution, herunder frigivelse af væksthormon og frigivelse af antistoffer i blodet. Det er også i den dybe søvn, at hjernen kører sit indbyggede vaskeprogram ved hjælp af det glymfatiske system. Her skylles 7 gram giftigt protein ud af hjernen med cerebrospinalvæske, og fungerer denne proces ikke optimalt, kan det være årsag til plakdannelse på hjernen, forklarer søvneksperten.

Produktion af søvnhormonet melatonin, sker også i den dybe søvn. Det er det hormon, som fortæller kroppen at det er tid til at sove. Da melatoninproduktionen er døgnrytme afhængigt, er det vigtigt, at du ikke udsætter dig selv for for meget lys lige inden sengetid, da produktionen af melatonin så nedsættes.

 

Afsnit 3: Årsager til søvnmangel

Hvorfor kan jeg ikke sove om natten?

Der kan være flere grunde til, at du ligger søvnløs og tænker ”Hvorfor kan jeg ikke sove igen”? nat efter nat. Det kan både afhænge af din livssituation, din alder og din tilstand.

Forkert aktivitet inden sengetid

Et af det moderne menneskes søvnproblemer stammer fra overforbruget af skærme fra fjernsyn, computer, tablet og telefon. Lyset fra skærmene påvirker kroppens niveau af søvnhormonet melatonin, og når du kigger på dem, vil niveauet falde. Det betyder for dig, at du vil føle dig mindre træt, og derfor vil du opleve søvnproblemer.

Vær aktiv om dagen og rolig om aftenen

Et overforbrug af skærme kan medvirke til at vi ikke kommer ud i dagslys – Vi har brug for mindst en halv times dagslys om dagen og et mørkt rum om natten, for at hjernen producerer søvnhormonet melatonin) Du bør sørge for at være aktiv og bevæge dig i løbet af dagen, hvilket giver ro i sindet og kroppen en naturlig træthed senere. Du skal dog ikke træne sent om aftenen, da kroppen vil føle sig opkvikket i timerne efter træning. Undgå fed mad sent om aftenen, da kroppen skal bruge energi på at fordøje den, og det vil holde dig vågen. Det samme gælder for alkohol og kaffe.

Aldersrelaterede søvnproblemer

Søvnproblemer i overgangsalderen er et almindeligt fænomen, og det gælder også søvnbesvær for ældre. Produktionen af søvnhormonet melatonin er på sit højeste hos 5-10-årige og aftager derefter med alderen. Det betyder også, at for ældre mennesker (fra overgangsalder og frem) daler det mærkbart, samtidig med at produktionen af stresshormonet kortisol øges. (Læs mere om melatoninproduktion længere fremme). Desuden falder hormoniveauet (progesteron og østrogen) med alderen, og det kan spille en rolle for at ældre har søvnproblemer.

Stressrelaterede søvnproblemer

Stress forstyrrer søvnen – og det er stressende. Stress påvirker søvnkvaliteten, og søvnproblemer øger sårbarheden over for stress. Det er en ond cirkel, men den kan brydes.
Der er også dokumentation for, at potentielt belastende livsbegivenheder, for eksempel skilsmisse, alvorlig sygdom i familien, økonomiske vanskeligheder eller problemer på arbejdet, er forbundet med flere selvrapporterede søvnproblemer.
Der foreligger også undersøgelser, som tyder på, at et belastende arbejdsmiljø kan føre til søvnproblemer blandt medarbejderne. Det kan øge risikoen for stress og udbrændthed (også omtalt som belastningsdepression) og i værste tilfælde resultere i en sygemelding.

Søvnproblemer for småbørn er også meget almindelige. Her er faste sengetider og faste sove-ritualer meget vigtige.

 

Afsnit 4: 9 gode råd til bedre søvn

Søvnproblemet kan blive en stressfaktor i sig selv. Hvis vi anstrenger os for at falde i søvn, går ekstra tidligt i seng for at få nok søvn og udvikler såkaldte katastrofetanker om vores søvn, som for eksempel ”jeg får garanteret ikke lukket et øje i nat”, bidrager det til en ond cirkel, der fastholder søvnproblemet.

 1. Fødevarer: Nogle fødevarer kan hjælpe med at øge mængden af søvnhormonet melatonin i kroppen. Det er fødevarer som fed fisk, mandler, bananer, chokolade, yoghurt og dadler. Læs mere om vigtigheden af disse fødevarer for både søvn og humør på næste side.
 1. Find dit søvnvindue. Dit søvnvindue er det tidspunktet på aftenen, hvor vi (ofte pludseligt) mærker, at vi er trætte. Hvis vi lægger os i det vindue – som typisk varer cirka 20 minutter – falder vi hurtigt i søvn. Lægger vi os senere, bliver vi overtrætte og har sværere ved at falde i søvn. Karter rundt i sengen. Har tankemylder osv. Du kender nok dit eget søvnvindue, ellers brug nogle aftener hvor du er ekstra opmærksom. Hos mange voksne er det omkring 22.00 – 22.30 eller 23. Lidt afhængig af alder.
 1. Ro inden sengetid. Læg skærmene væk og slap i stedet af med en bog, et magasin eller avisen mindst en time inden sengetid. Gør det, der gør dig rolig – for eksempel et varmt bad, let yoga, mindfulness, en varm kop te eller massage fra kæresten. Jo mere rolig din krop og hjerne er, jo lettere vil du kunne falde i søvn.
 1. Få dagslys om dagen og mørke om natten.
 1. Vær fysisk aktiv om dagen. Generelt er daglig motion som fysisk træning, en tur på cyklen, at gå en lang tur, at svømme og en kold dukkert (evt. et koldt brusebad) godt for hjernen og fremmer søvnhormonet.
 1. Tving ikke søvnen igennem. Hvis du ikke kan sove, virker det ikke altid at blive ved. Stå op, gå lidt rundt, sæt dig i stolen med en bog og prøv igen efter en halv times tid.
 1. Indret dit soveværelse til din situation. Soveværelset har en stor betydning for din søvn. Sørg for, at det er vel-udluftet, mørkt og uden digitale lys og støj. Sov med en pude og seng, der passer dig.

Du kan også prøve følgende:

 1. Træk vejret. Når du ligger i sengen og karter rundt eller har tankemylder, er åndedrættet en god hjælp til afspænding af krop og sind. Tag ca. 20 indåndinger gennem næsen, mens du tæller til 4 – Hold vejret mens du tæller til 2 eller 4 – ånd ud gennem læberne og hold igen vejret på 2 eller 4. gentag. Er det helt nyt for dig, så øv dig lidt om dagen, og mærk om der falder ro over tankerne. Sæt evt. et ur til 5 min. Hvor du bare trækker vejret. Øvelsen er generelt god til afspænding og stressreduktion.
 1. Tæl dig i søvn. Du kan også prøve at tælle til 100, og se om du falder i søvn, før du når til hundrede. Ellers gentag tællingen. Det giver ro i tankerne.

 

Afsnit 5. Om søvnhormonet melatonin

Serotonin spiller en rolle i dannelsen af søvnhormonet melatonin.

Melatonin kaldes for kroppens naturlige sovemiddel. Det skyldes, at stoffet stimulerer søvnen og søvnkvaliteten. Melatonin er samtidig en kraftig antioxidant, som styrker immunforsvaret og er med til at beskytte kroppens celler og væv. Desuden modvirker melatonin hurtig ældning, stress og kolesterol.

Søvnbehovet kan variere meget fra menneske til menneske og hænger bl.a. sammen med selve melatoninproduktionen.

Hvor og hvordan produceres melatonin?

Hos mennesket produceres melatonin i hjernens koglekirtel (pinealkirtel), på grundlag af signalstoffet serotonin. Serotonin medvirker til regulering af søvnen, humøret, appetitten og hukommelsen.

Kroppens indhold af serotonin stiger ved skumringstid og den begyndende udskillelse af melatonin indleder søvnrytmen. Hvis man har for lidt serotonin i kroppen om aftenen, så påvirker det produktionen af melatonin og dermed søvnkvaliteten.

Det er vigtigt for produktionen af melatonin, at der er nok serotonin tilgængeligt i kroppen. Dette sikres ved at indtage B6 vitamin og fødevarer, som indeholder tryptophan, som er forstadiet til serotonin og til sammen danner de melatonin. Fødevarer der indeholder B6 vitamin kan f.eks. være; hytteost, brune ris, avocado, bananer, valnødder, tomater, soyaproteiner og kalkun.

Melatonin kan fås som kosttilskud i en helsekost fx Tryptonat, der indeholder det vigtige tryptofan:

Serotonin og tryptofan danner tilsammen melatonin

Tryptofan er en essentiel aminosyre, som kroppen ikke selv kan danne – den skal derfor tilføres gennem kosten. Den kan i løbet af natten omdannes til hormonerne melatonin og serotonin

Tryptofan er et vigtigt, men overset stof, der indgår i flere processer. Får din krop tryptofan i rigelige mængder, styrker det din krops melatonin- og serotoninproduktion.

Tryptofan er den eneste aminosyre som kan danne serotonin. Serotonin er virkestoffet som er mest indflydelsesrigt på vores humør, velvære og præstationsevne.

Når kroppen er i underskud af tryptofan, falder produktionen af serotonin – som påvirker dit humør, samtidig med at din krops melatoninniveau falder…” der er tryptofan i de fødevarer, der danner melatonin som er nævnt under punktet Fødevarer s.1

Hvis du ikke har et tilstrækkeligt indtag af fødevarer, der indeholder tryptofan, kan det få negative bivirkninger for dig, såsom irritabilitet, depression, aggressioner og søvnløshed. Dette er fordi du mangler serotonin, som er det stof, tryptofan virker som byggesten til.

 

 

 

Selvkærlighed åbner hjertet

Selvkærlighed en indre orientering, hvorfra man kan forestille sig og navigere i sit liv – det være sig personligt eller professionelt. Det er det, der fremmer selvværd, selvrespekt og egenomsorg.

Selvkærlighed betyder positiv selvvurdering og sunde valg og det er:
 • At finde fred i os selv – at hvile i det dybe i vores væsen.
 • En evne til at møde os selv, hvor vi er, elsker og acceptere dette øjeblik af “mig” lige nu, lige her.
 • At vise en vej til at skabe forandring fra et sted med kærlighed og respekt, frem for fra skam eller frygt.

Vi kan måske tænke på selvkærlighed som et midlertidigt pusterum, til at gøre noget godt for os selv, men en dybere indre fred kræver, at vi dyrker en bestemt måde at være sammen med os selv på. Noget der giver indre næring.

Når vi handler på måder, der udvider selvkærligheden i os, begynder vi at elske og acceptere os selv fra et sted i os, hvor vi ikke behøver at forsvare eller bortforklare vores svagheder såvel som vores styrker. Vi har mindre behov for at bortforklare vores mangler, men har medfølelse med os selv som mennesker.

Vi mennesker søger personlig mening, hviler i vores livsformål og værdier og forventer at dette opfyldes gennem vores egen indsats.

Indre balance

En stor del af selvkærligheden kommer fra accept og selvvalidering, som er selvmedfølelse, hvor dit sind, dit hjerte og dit nervesystem er på linje og i balance.
Når du ikke mærker denne indre balance, kan du føle, at livet er hårdt, og at du sidder fast. Du kan føle dig afskåret fra dig selv og fornemme, at noget generelt er galt, uanset hvad du gør.

Du kan ofte føle dig tåget og mangle energi eller lyst. Du kan føle, at du lever i en ydre virkelighed, der ikke matcher, eller ikke længere matcher, hvem du føler, du er indeni. Måske bruger du egenomsorg eller selvforkælelse for at holde dig på farten.

Du kan nogle gange være et sted i livet, hvor det, der giver mening for dig, er i cyklisk forandring: hvor det, der plejede at fylde og nære dig, ikke længere giver det dig det samme, og måske kræver mere opmærksomhed på din indre udvikling.

Spørgsmål til at tjekke ind i dit hjerte:

Hvor åben er du over for at mærke hele din følelsesmæssige oplevelse? Blokerer, afviser, distraherer eller flygter du fra at mærke bestemte følelser? Kan du acceptere dig selv i både usikkerhed og sårbarhed?

Stoler du på dig selv – og mindst lige så meget som du stoler på andre? Lytter du til din indre stemme som den vigtigste autoritet i dit liv? Er der områder i dit liv, hvor du blidt kunne opbygge mere selvtillid og indre ansvarlighed? Er du i stand til at tilgive dig selv?

Skaber du plads til bevidst at tjekke ind med dit hjerte? Sætter du dagligt farten ned og bliver stille nok til at lytte indad? Kan du skelne signalerne om din egen sandhed fra andres meninger og holdninger, eller holder du dig kørene, så du ikke bemærker det? Hvad ville du høre, hvis du tjekkede ind?

Selvvaliderer du din oplevelse og dine egne behov? Er du medfølende opmærksom på dine behov og villig til at tage ansvar for dem og tydeligt kommunikere dem? Eller ugyldiggør eller afviser du dem? Er du også villig til at eje og validere dine inspirationer og nysgerrighed og ønsker om at udtrykke dem?

Er du villig til at lytte til og endda handle ud fra din mave- og hjertes visdom? Afviser du indre kald eller længsler, hvis de falder uden for din ramme af, hvad der er rationelt eller realistisk?

Hvor ærlig kan du være over for dig selv? Hvilke spørgsmål er du ikke villig til at stille dig selv?

Er du villig til at sige “nej” fra et indre sted af kærlighed? Har du skabt sunde grænser til at ære dine værdier, din energi og din tid? Er du villig til at vælge dig selv?

Ved du, hvad du værdsætter? Er du villig til at handle i overensstemmelse med dine værdier, selv når det er svært? Er du i stand til at træffe de valg, der nærer dit indre center og fremmer din vækst? Kan du bringe dine sædvanlige forpligtelser i tættere overensstemmelse med dine ønsker?

Har du stadig brug for bekræftelse af din følelse af værd og værdi fra andre? Eller kan du mærke det i dig selv og gøre krav på det? Er du åben for personlig vækstmuligheder eller undgår du risiko for kritik? Er der et område i dit liv, hvor du har brug for at hævde dit værd og din værdi mere?

Dit indre og ydre liv

Vi er alle på en rejse for at dyrke selvkærlighed, og den rejse påvirker alle facetter af vores indre og ydre liv – og hvordan vi oplever os selv, mens vi gør det.
Når det kommer til stykket, er det at dyrke selvkærlighed nok det rigeste, mest værdifulde og givende personlige arbejde, vi kan gøre for os selv.

Øget balance og tilpasning i hjerne-hjerte-nervesystem -aksen – endnu en god grund til selvkærlighed

Ifølge HeartMath Institute, der studerer hjerteaktivitetens effekt på hjernefunktionen, er sindet og hjertet (som har sit eget neurale netværk) konstant i tovejskommunikation og denne kommunikation har indflydelse på nervesystemet.

Hjertet sender faktisk flere signaler til hjernen, hvilket påvirker både følelsesmæssig ro og højere kognitive evner positivt, end hjernen sender til hjertet. Din hjerne reagerer konstant på signalerne fra dit hjerte. En harmonisk hjerterytme sætter hjerne-hjerte-nervesystem på linje.

Selvværd og selvkærlighed

Selvværd er ikke medfødt

Børn fødes ikke med et godt eller dårligt selvværd. Det er en form for bevidsthed der udvikler sig i samspillet med deres nærmest omsorgspersoner forældre/plejeforældre og familie under opvæksten. Især de første 6 år hvor barnet er særligt sensitivt overfor de signaler deres omgivelser sender. Ikke bare det de siger og gør men også deres indre tilstand af uro, smerte, og omsorgsfølelse.

De første to år er afgørende for selvværdet.

I de to første år af vores liv lærer vi gennem vores følelser, om vi i princippet er velkomne eller ej. De erfaringer, som vi gør os med vores primære omsorgspersoner i disse år, lejres derfor dybt i hjernen. Den måde, far og mor omgår os, bliver et blueprint for alle relationer i vores liv. Det er i samspillet med vores forældre, vi lærer, hvad vi kan forvente af os selv og af andre. Hvis forældrene er fraværende fysisk eller psykisk, “lærer vi”, at vi dybest set er alene. Der kan vækkes en dyb sorg og følelse af ensomhed.

Den omsorg, der drages for spædbarnet og det lille barn, foregår på et kropsligt plan. Amning/madning, badning, bleskifte og berøring med at stryge barnet og holde om det.

Berøring er meget vigtigt for barnets følelse af kontakt. Også ved øjenkontakt og gennem omsorgspersonens stemmeføring erfarer barnet, om det er velkommen. Her dannes den basale tillid og eksistensberettigelse, som selvværdet bygger på.

Det er ikke sort hvidt, for ingen forældre-barn relationer har været kun gode eller dårlige. Selv i de bedste familier sker der svigt og krænkelser trods de gode intentioner.

Forældre må nødvendigvis begrænse barnet i dets udfoldelse, som en beskyttelse af det. Især i det andet leveår, hvor det kan gå, begrænses barnet af formaninger og påbud om ikke at ødelægge legetøj og ting der kan gå i stykker, det må ikke lege med maden osv. Barnet oplever altså tit, at det ”ikke er ok”. Det handler om tonefaldet og forældrenes tilgængelighed og omsorg generelt. De fleste børn har ofte adgang til indre tilstande, hvor de føler sig værdifulde og ok.

Når den indre tilstand af at være ok fylder mest, vil barnet nære tillid til sig selv og andre. Der dannes fundament for en tryg tilknytning, som giver følelse af tryghed i relationer med andre.

Hvis tilstanden af ikke at være ok fylder mest, vil barnet nære mistillid til sig selv og andre. Tilknytningen bliver utryg.

Det skal nævnes her, at hvis man har været udsat for alvorlig vold og voldtægt som teenager, vil det også påvirke selvværd, stressfølsomhed og tilknytning, uanset den tryghed der er i forvejen var udviklet.

Det sunde selvværd

Selvværd handler om den måde, vi opfatter os selv på – altså hvordan vi tænker om os selv, og de følelser det udløser. Det er afgørende for vores psykiske trivsel at føle sig værdifuld for nogen og at føle sig værdig som menneske. Altså værd at elske og holde af. Det er en følelse, der kommer indefra, og altså ikke noget man skal gøre sig fortjent til

Når vi har et sundt selvværd, er vi positive over for os selv og vores liv i bred forstand. Det gør os bedre i stand til at klare livets op- og nedture. Vi tror på os selv, og kan rumme alt hvad vi indeholder uden at fordømme sider af os selv.
Et sundt selvværd er ikke-dømmende overfor sig selv eller andre. Det vil sige, at man kan håndtere et skænderi og en svær følelse uden at miste kontakten med sig selv og sin værdighed.

Vi kan ikke ændre på vores første år i livet, men vi kan lære at forstå os selv og tage bedre omsorg for os selv. Vi kan lære at sætte grænser på en god måde, føle mere selvværd og mindre forkerthed. Vi kan få mere ro i nervesystemet og ændre nogle indgroede overbevisninger om os selv som fx, jeg er en byrde, jeg er til besvær, jeg er ikke værd at elske, jeg kan ikke klare det. Overbevisninger der er dannet, før vi kan huske og derfor styrer fra et dybt indre sted.

Selvkærlighed

Selvkærlighed er
At rumme og acceptere alle dine følelser uden at dømme dem eller undertrykke dem. Fx kan vrede være en følelse som mange har svært ved at acceptere og rumme i kroppen. Angst og følelse af utilstrækkelighed er også svære at rumme, så forsøger vi at flygte fra følelsen ved at bortforklare den eller undgå situationer, hvor den kan opstå.

At tale venligt til dig selv og føle medfølelse med dig selv ved at sige fx: Jeg er OK, det er ok at være ked af det, bange, vred. Jeg er værd at elske. Jeg er ikke alene, der er andre der har det som jeg. Tænk p dig selv som en lille barn, der har brug for at blive beroliget. Sig sætningerne, selvom du tvivler og gentag det igen og igen. Tvivlen er et aspekt af den indre kritiker, der ønsker at beskytte dig imod den smerte, det kan medføre, at være sårbar eller til grin. En smerte du måske har oplevet som barn, hvis du har måttet overtilpasse dig en forælder.

At tage omsorg for dit indre barn. At helbrede det indre barn i dig er det første og vigtigste udtryk for kærlighed og venlighed over for dig selv.

Berolige dig selv. En nem måde at berolige dig selv er at lægge en hånd på dit hjerte eller et andet sted på kroppen og mærk varmen på kroppen. Det kan virke akavet i starten men det ved kroppen ikke. Den responderer på den fysiske varme og kontakt. Berøring frigiver oxytocin der dæmper ubehagelige følelser og på den måde stress. En måde at prøve det, er at lægge hånden på hjertet. Mærk det blide tryk, kontakten mellem hånden og kroppen. Måske mærker du også varme fra kroppen eller hånden. Fornem kontakten. Giv tid til at mærke og sanse kontakten med din hånd på kroppen. Bliv i det i nogle minutter, mens du trækker vejret ind kontakten mellem hånd og bryst.

Mærk, at du med kontakten viser dig selv venlighed og støtter dig selv. Giv dig tid til at fornemme og mærke – og stille og roligt respondere på den berøring. Måske mærker du at du bliver lidt blødere og lidt blidere indeni. Eller at du falder dybere ned i underlaget og slapper mere af. Bare vær i kroppen og kontakten med brystet og hjertet. Omsorg for dig selv.

Omsorgssvigt

Oplever forældrene sig overbebyrdede med opdragelse af barnet, råber, slår og forsømmer omsorgen ved at ignorere det og undgår fysisk kontakt, så befinder barnet sig i en vanskelig situation. Små børn kan ikke afgøre, om mor eller far er dårlige forældre. Set ud fra barnets perspektiv er forældrene ufejlbarlige. Så hvis far råber eller slår barnet, så tænker det ikke: ”far kan ikke styre sine aggressioner, han skal i terapi”. Barnet forbinder straf med sin egen dårlige opførsel og tilpasser sig de signaler, der bliver sendt. Før barnet tilegner sig sproget kan det jo ikke engang tænke at noget er forkert. Det føler bare straffen og at det har gjort noget som er forkert.

Det sårede indre barn er disponeret for stress i voksenlivet

Neurologiske studier i hjernen viser, at børn som i de første leveår har oplevet meget stress fx i form af utryghed og mangel på kærlighed og omsorg producerer flere stresshormoner end andre. Dermed bliver disse børn mere disponeret for at få stress og PTSD som voksne. De er mere sårbare og reagerer kraftigere på stressorer og er i det hele taget ikke så robuste som mennesker, der har haft en tryg opvækst. Det betyder at de ofte vil kunne relatere til det sårede indre barn.
Også udviklingsårene frem til barnet er omkring 6-7 år præger voksenlivet. Her har selvfølgelig den nærmeste familie, voksne og kammerater i daginstitutioner og skole også stor indflydelse. Til forskel fra de to første år, har vi nu bevidste erindringer om, hvordan vores mor og far behandlede os og hvordan vores relation til dem var i de efterfølgende år. Bagved dem er der de ubevidste og fortrængte minder, som vi har sat til side, fordi vi troede, at det var helt normalt. De minder som har skabt ubevidste overbevisninger om os selv som fx ikke at være værd at elske.

Signaler på et såret indre barn

Oplevelsen af at føle sig forkert og utilstrækkelig
I tvivl om at være god nok og værd af elske
Føler sig uønsket, malplaceret
Selvbebrejdelser
Føler sig grim, frastødende og ikke tiltrækkende
Gør ting selvom de egentlig ikke ønsker at gøre
Føler sig ensom
Føler sig magtesløs og prisgivet andres ønsker og forventninger
Siger ja, når de mener nej og lader andre overskride sine grænser
Har følelsen af at være stresset og udbrændt
Vil være perfekt indadtil og udadtil
Føler sig hurtigt sårbar og nøgen ved at vise hvem man egentlig er
Uforklarlig vrede, tristhed og depressive tanker