Udgangspunktet for at inddrage healing i selvhelbredelse, er, at ubalancer i krop og sind starter i det ydre og heles i det indre. Healing med den violette flamme sker på celleniveau. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Healing med den violette flamme er en oldgammel healingsform, der siges at være overleveret til menneskeheden i det 18 århundrede af den opstegne mester Saint Germain.

Healing med den violette flamme kan du bruge til selvhealing.

Se beskrivelsen af hvordan den virker nederst

Selvhealing

Her er først en helt enkel teknik til selvhealing: Den violette flamme har kraften til at “brænde” al negativitet, frygt, angst og mental uro. Nogle oplever at healingen kan gå helt tilbage til at heale karmiske bånd.

1. Forestil dig, at den violette flamme med farven som på billedet, “vokser op” fra jorden. Du kan visualisere dig selv stående eller liggende i en violet flammesøjle på omkring to meter i diameter og ca tre meter i højden.

Forestil dig, at den violette flamme komme til live, som om du ser en film. Flammerne hæver sig og pulserer omkring dig forskellige nuancer af purpur, lyserød og violet. Udenom flamme, ser du en endnu større søjle af hvidt lys, der beskytter og forsegler den violette flamme. Sid eller stå i det et minut eller to, mens du forestiller dig, at den brænder den gamle mentale og følelsesmæssige energi af, som du ikke har brug for mere.

2. Hvis du har brug for det, virker den violette flamme også som beskyttelse. Mens du ser flammen omkring dig, beder du om, at den beskytter dig imod andres negative energi. Andet behøver du ikke at gøre.

Forklaring til dens virkning: Den virker som en beskyttelse mod “giftige” pile i form af andres giftige ord og kritik, deres vrede følelser og andre svære følelser som håbløshed, frygt og angst, så du ikke bliver overvældet af deres energi. Med den beskyttelse kan du blive hjemme i dig selv og ikke lade dig ryste ud af din grundvold.

At du beskytter dig med den violette flamme betyder ikke, at du lukker andre ude og ikke kan være medfølende. Tværtimod. Det betyder, at du ikke tager de svære følelser på dig og tager ansvar for andres følelser og tanker. Du tager ansvar for dig selv. På den måde kan du bedre hjælpe, støtte og være til stede med andre uden at miste dig selv.

Ord, tanker, følelser og kost påvirker vores biologi

Når din fysiske krop, sindet og det spirituelle legeme (aura som er omkring kroppen) over længere tid fx i opvæksten påvirkes af kritik, afvisning, nedgørende ord, straf, ligegyldighed, utryghed sker der en form for fysisk, mental og følelsesmæssig forurening i cellernes frie bevægelighed.

Hvis du som voksen fortsætter denne forurening af krop og sind med bekymring, tankemylder, selvkritik, stress, angst, depression og andre former for mental og følelsesmæssig lidelse, forurenes krop og sind igen.

En biologisk forklaring på healing med den violette flamme

Mennesket er bygget op af celler, der kommunikerer med hinanden (Etisk råd). Cellerne illustreres ofte som små kugler inden i en membran.

Disse “kugler” er meget sårbare og membranen sikrer en optimal separation, sortering og koncentration af de ioner, uorganiske og organiske forbindelser, som er helt nødvendige for biologisk aktivitet. Kort sagt for at vores krop fungerer optimalt.

Det gør vores krop ikke altid. Den er følsom overfor andres og vores egen mentale og følelsesmæssige påvirkning.

Videnskaben er kommet langt og kan hjælpe de fleste. Men nogle gange er kemi og operation overkill af menneskelige problemer, skabt i et samfund der fokuserer på overlevelse og kamp-flugt mekanismer frem for kærlighed og forbundethed.

Samtidig kan kemi og den violette flamme samarbejde om healingen.

Det, der sker i kroppen, kan illustreres på følgende måde:

Vi får det skidt og bliver syge. Det opleves som regel først i kroppen og derefter i sindet. Dette kan illustreres som en tønde med marmorkugler (celler), der bliver hældt tjære (stress, bekymring, stærke følelser) ned i. Kuglerne bliver klistret sammen og den nødvendige biologiske aktivitet bliver bremset eller helt forhindret.

Denne “tjæreproces” foregår over en lang periode, og for de fleste mennsker starter det ved fødslen. Nogle får hældt mere tjære ind i deres mikrobiologi end andre. Nogle fødes med større modstandskraft. Og nogle har mere fysiske og psykiske healende omstændigheder, som kan styrke immunforsvaret.

Healing med den violette flamme kan “opløse tjæren” i de tilstoppede mellemrum mellem cellerne og genoprette de fysiske og psykiske processer. Krop og sind tilføres nye ressourcer. Det kan forstås som, at krop og sind renses og menneskets helhed opnår en fredfyldt værentilstand.

På den måde kan vi udsættes for “tjæreprocesser” fx i skolen, på arbejdspladsen, i parforholdet, ved traumatiske oplevelser og livskriser. Men de heales hurtigt, når vi kommer væk fra denne påvirkning og giver krop og sind nærende føde.