Bogudgivelser

Seneste udgivelse oktober 2022. Kan købes lige her BoD

Tænd lyset i i dit hjerte – Mærk friheden til at være dig selv

Da sjælen bor i hjertet, betyder det at åbne hjertet også, at åbne dig for sjælens vejledning. Sjælen er kilden til din skabende kreativitet, din essens og dybere identitet.

Det er også gennem hjerte- sjælskontakten, du oplever mening i livet, fællesskab og følelse af at være forbundet med omverden og dit indre lys på samme tid.

Bogen viser dig vejen hjem i dig selv med tekster og redskaber til healing af fortidens smerte og åbning af hjertet.

Ved at åbne dit hjerte bliver skygger og indre smerte healet og forvandlet til erfaring. Du kan være dig selv. Når du er dig selv, kan du lytte til sjælens vejledning og genkende dit livsformål.

Udtalelse:At læse bogen har givet mig nogle rigtig gode redskaber til healing af den indre kritiker. Og ikke mindst, hvad jeg selv kan gøre for at leve fra hjertet med den styrke og grounding det giver.
Anonym

_________________________________________________________________________________________________

Pædagogiske bøger udgivet på forlaget BoD:

Mindfulness i klassen – Nærværende relationer udkommet primo september 2019

Bogen indeholder inspiration og øvelser til mindfulness som korte øvelser og som forløb med eleverne. Bogen er inspireret af mine erfaringer med, hvordan du kan opnå bevidst nærvær i hjertet til at være klassens stabile nervesystem.

Du lærer at bruge mindfulness og leg til at styrke klassefællesskabet og støtte sårbare børn i tryg tilknytning inspireret af Theraplay.

Du lærer at bruge mindfulness til dit indre lederskab og i din klasseledelse.

Udtalelser: Tidligere lærer Marianne Alstrup: Jeg vidste intet om mindfulness, før jeg læste bogen. Nu forstår jeg mange ting, som jeg gerne ville have vidst, da jeg underviste.
Lærer og tidligere pædagogisk konsulent Pia Amaia Rangan: Jeg læser din bog og forstår godt, børnene er begejstrede for den legende tilgang.

Mindfulness og leg på institutionen ( 2018)

Mindfulness kan lege børn mere robuste, i de udfordringer de nu kan have hver især. Mindfulness og leg hjælper til naturligt gearskifte, de får hjælp til indre ro og kontakt til sig selv i en hektisk hverdag samt til at indgå i sociale relationer.

Den indeholder:
En introduktion til mindfulness for voksne med øvelser til dig selv og dit pædagogiske nærvær
En introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi med en oversigt over hjernens udvikling og lege der understøtter normaludvikling.
En legeliste med forslag til mindfulness og leg til nærvær i hverdagen, til inklusion og børn i udsatte posititioner.

Nærvær i pædagogikken (2017)

Personligt nærvær påvirker alle områder i arbejdet med mennesker og egen trivsel. Nærværende voksne med indlevelse og et positivt smittende nærvær, virker som katalysator for børns faglige, personlige og sociale udvikling.

Bogen er delt op i fire dele:
1) Personligt nærvær
2) Nærvær til hjerteenergi og trivsel
3) Pædagogisk nærvær
4) Nærvær i kommunikation og samarbejde.

Læseren får en indføring i mindfulness og positiv psykologi som pædagogiske redskaber til det faglige og personlige relationsarbejde. Teksterne understøttes af input fra teori og forskning samt eksempler fra praksis, der følges op af øvelser og spørgsmål til refleksion både for den enkelte og det faglige team.

Ældre bogudgivelser

Pædagogisk lederskab (2012)

Pædagogisk redskab

De pædagogiske ledere har i mange år været kendt for at have både bredde og dybde i ledelse. De mestrer administrative, relationelle og faglige kompetencer i lederskabet.
Teori U, mindfulness, skyggearbejde og feedback modeller bliver her præsenteret som redskaber til at arbejde med dit personlige lederskab og udvikling af den pædagogiske arbejdskultur og mindset.
De strategiske redskaber kan bruges som de er eller være inspiration til målbevidsthed og klarhed på, hvad man vil med institutionen og hvordan.

Teksterne har eksempler fra praksis, der følges op af forslag til øvelser og refleksioner samt procesredskaber til anerkendende ledelse og teamudvikling.

Intuitionshåndbog for innovative ledere (2006)

Bruger du din intuition i dit liv og i dit arbejde med mennesker?
I ledelsesarbejde er det særligt vigtigt at bruge sin intuition både i forhold til at være innovativ og fremsynet i sine beslutninger men også i samarbejdsrelationer er intuitionen et væsentligt redskab til klarhed.
Det kan være svært at træffe beslutninger alene baseret på fakta. I sidste ende må vi også tage intuitionen til hjælp, når det drejer sig om valg der har konsekvenser på sigt.

Bogen er fyldt med eksempler fra praksis og øvelser til at træne intuitionen.
For denne bog gælder det samme som i de ovenstående bøger.
Bogen blev anmeldt i Børsen og Jyllandsposten
Udtalelse fra Proceskonsulent: “TAK for bogen. Jeg føler mig mødt og set”.
“Det er en velskrevet bog, der tager læseren ved hånden på en pædagogisk måde”.

05.07.22 Der er ikke flere eksemplarer af denne bog. En del af materialet og øvelserne er brugt i min nye bog oktober 22 Tænd lyset i dit hjerte