Bogudgivelser

Bogudgivelser siden 2006

Mindfulness for lærere og elever er på vej primo august

Mindfulness og leg på institutionen ( 2018)

Mindfulness kan lege børn mere robuste, i de udfordringer de nu kan have hver især. Mindfulness og leg hjælper til naturligt gearskifte, de får hjælp til indre ro og kontakt til sig selv i en hektisk hverdag samt til at indgå i sociale relationer.

Bogen henvender sig til fagpersoner der arbejde med børn fra 2 – 10 år.
Den indeholder:
En introduktion til mindfulness for voksne med øvelser til dig selv og dit pædagogiske nærvær
En introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi med en oversigt over hjernens udvikling og lege der understøtter normaludvikling.
En legeliste med forslag til mindfulness og leg til nærvær i hverdagen, til inklusion og børn i udsatte posititioner.

Nærvær i pædagogikken (2017)

Personligt nærvær påvirker alle områder i arbejdet med mennesker og egen trivsel. Nærværende voksne med indlevelse og et positivt smittende nærvær, virker som katalysator for børns faglige, personlige og sociale udvikling.

Bogen er delt op i fire dele:
1) Personligt nærvær
2) Nærvær til hjerteenergi og trivsel
3) Pædagogisk nærvær
4) Nærvær i kommunikation og samarbejde.

Læseren får en indføring i mindfulness og positiv psykologi som pædagogiske redskaber til det faglige og personlige relationsarbejde. Teksterne understøttes af input fra teori og forskning samt eksempler fra praksis, der følges op af øvelser og spørgsmål til refleksion både for den enkelte og det faglige team.

Papirudgaven kan købes på netboghandel Gucca og på forlaget BoD, som E-bog hos Arnold Busck Her kan du også læse et uddrag af bogen.

Desuden på SAXO.com, riidr.dk, Google Play, Apple iBooks og Amazon.com samt andre online-boghandlere.

Pædagogisk lederskab (2012)

Pædagogisk redskab

De pædagogiske ledere har i mange år været kendt for at have både bredde og dybde i ledelse. De mestrer administrative, relationelle og faglige kompetencer i lederskabet.
Teori U, mindfulness, skyggearbejde og feedback modeller bliver her præsenteret som redskaber til at arbejde med dit personlige lederskab og udvikling af den pædagogiske arbejdskultur og mindset.
De strategiske redskaber kan bruges som de er eller være inspiration til målbevidsthed og klarhed på, hvad man vil med institutionen og hvordan.

Teksterne har eksempler fra praksis, der følges op af forslag til øvelser og refleksioner samt procesredskaber til anerkendende ledelse og teamudvikling.

Intuitionshåndbog for innovative ledere (2006)

Bruger du din intuition i dit liv og i dit arbejde med mennesker?
I ledelsesarbejde er det særligt vigtigt at bruge sin intuition både i forhold til at være innovativ og fremsynet i sine beslutninger men også i samarbejdsrelationer er intuitionen et væsentligt redskab til klarhed.
Det kan være svært at træffe beslutninger alene baseret på fakta. I sidste ende må vi også tage intuitionen til hjælp, når det drejer sig om valg der har konsekvenser på sigt.

For eksempel ansættelsessamtaler, udfordringer i samarbejde og nye tiltag.
Også i mange af livets andre aspekter er det godt at have tillid til sin intuition og denne bog er fyldt med eksempler fra praksis og øvelser til at træne intuitionen.
For denne bog gælder det samme som i ovenstående.
Bogen er anmeldt i Børsen og Jyllandsposten
Udtalelse fra Proceskonsulent: “TAK for bogen. Jeg føler mig mødt og set”.
“Det er en velskrevet bog, der tager læseren ved hånden på en pædagogisk måde”.

Pris: 80 kr. + forsendelse
PT kan du kun købe denne bog ved at kontakte mig på Kontakt@krestinehartmann.dk og bestille bogen. Her skriver du også om du vil betale med Mobilepay, bankoverførsel eller EAN