Bogudgivelser

Bogudgivelser i de sidste 8-9 år har været med fokus på mindfulness i pædagogikken og pædagogisk ledelse. Heraf er udsprunget de 4 seneste bøger. Nederst på siden finder du også Intuitionshåndbog for innovative ledere fra 2006. Titlen er valgt af forlaget, fordi bogen var rettet mod ledere og jeg havde undervist ledere i meditation og intuition. Men alle kan bruge de mange tekster og øvelser, den indeholder

Nyeste bogudgivelser om mindfulness i pædagogiske sammenhænge:

Mindfulness i klassen – Nærværende relationer udkommet primo september 2019

Bogen indeholder inspiration og øvelser til mindfulness som korte øvelser og som forløb med eleverne. Bogen er inspireret af mine erfaringer med, hvordan du kan opnå bevidst nærvær i hjertet til at være klassens stabile nervesystem.

Du lærer at bruge mindfulness og leg til at styrke klassefællesskabet og støtte sårbare børn i tryg tilknytning inspireret af Theraplay.

Du lærer at bruge mindfulness til dit indre lederskab og i din klasseledelse.

Udtalelser: Tidligere lærer Marianne Alstrup: Jeg vidste intet om mindfulness, før jeg læste bogen. Nu forstår jeg mange ting, som jeg gerne ville have vidst, da jeg underviste.
Lærer og tidligere pædagogisk konsulent Pia Amaia Rangan: Jeg læser din bog og forstår godt, børnene er begejstrede for den legende tilgang.

Mindfulness og leg på institutionen ( 2018)

Mindfulness kan lege børn mere robuste, i de udfordringer de nu kan have hver især. Mindfulness og leg hjælper til naturligt gearskifte, de får hjælp til indre ro og kontakt til sig selv i en hektisk hverdag samt til at indgå i sociale relationer.

Den indeholder:
En introduktion til mindfulness for voksne med øvelser til dig selv og dit pædagogiske nærvær
En introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi med en oversigt over hjernens udvikling og lege der understøtter normaludvikling.
En legeliste med forslag til mindfulness og leg til nærvær i hverdagen, til inklusion og børn i udsatte posititioner.

Nærvær i pædagogikken (2017)

Personligt nærvær påvirker alle områder i arbejdet med mennesker og egen trivsel. Nærværende voksne med indlevelse og et positivt smittende nærvær, virker som katalysator for børns faglige, personlige og sociale udvikling.

Bogen er delt op i fire dele:
1) Personligt nærvær
2) Nærvær til hjerteenergi og trivsel
3) Pædagogisk nærvær
4) Nærvær i kommunikation og samarbejde.

Læseren får en indføring i mindfulness og positiv psykologi som pædagogiske redskaber til det faglige og personlige relationsarbejde. Teksterne understøttes af input fra teori og forskning samt eksempler fra praksis, der følges op af øvelser og spørgsmål til refleksion både for den enkelte og det faglige team.

Ældre bogudgivelser

Pædagogisk lederskab (2012)

Pædagogisk redskab

De pædagogiske ledere har i mange år været kendt for at have både bredde og dybde i ledelse. De mestrer administrative, relationelle og faglige kompetencer i lederskabet.
Teori U, mindfulness, skyggearbejde og feedback modeller bliver her præsenteret som redskaber til at arbejde med dit personlige lederskab og udvikling af den pædagogiske arbejdskultur og mindset.
De strategiske redskaber kan bruges som de er eller være inspiration til målbevidsthed og klarhed på, hvad man vil med institutionen og hvordan.

Teksterne har eksempler fra praksis, der følges op af forslag til øvelser og refleksioner samt procesredskaber til anerkendende ledelse og teamudvikling.

Intuitionshåndbog for innovative ledere (2006)

Bruger du din intuition i dit liv og i dit arbejde med mennesker?
I ledelsesarbejde er det særligt vigtigt at bruge sin intuition både i forhold til at være innovativ og fremsynet i sine beslutninger men også i samarbejdsrelationer er intuitionen et væsentligt redskab til klarhed.
Det kan være svært at træffe beslutninger alene baseret på fakta. I sidste ende må vi også tage intuitionen til hjælp, når det drejer sig om valg der har konsekvenser på sigt.

Bogen er fyldt med eksempler fra praksis og øvelser til at træne intuitionen.
For denne bog gælder det samme som i ovenstående.
Bogen er anmeldt i Børsen og Jyllandsposten
Udtalelse fra Proceskonsulent: “TAK for bogen. Jeg føler mig mødt og set”.
“Det er en velskrevet bog, der tager læseren ved hånden på en pædagogisk måde”.

Pris: 80 kr. + forsendelse
PT kan du kun købe denne bog ved at kontakte mig på Kontakt@krestinehartmann.dk og bestille bogen. Her skriver du også om du vil betale med Mobilepay, bankoverførsel eller EAN