Stress Grøn, Gul, Orange eller Rød zone?

Stress kan være svært at håndtere, fordi vi ofte ikke bliver opmærksomme på det, før det har fået godt fat i os. Og som regel opdager andre, at der er noget galt, før vi selv.
Her vises stress i et skema som et udviklingsforløb fra 1 – 10 i fire zoner. GRØN er nærvær og sundhed, GUL er alarmberedskab, ORANGE er den farlige overgangen fra gul til rød. RØD er stress med sammenbrud og sygdom.
Gul zone fylder meget i dette billede, fordi eksperterne mener, at den tilstand som beskrives her, er ved at være mere normal, end den der beskrives i grøn zone.

Er du i Grøn, gul, orange eller rød zone?

1: Nærvær, indre ro og stabilitet, fysisk psykisk overskud. Hviler godt i dig selv. Humøret er stabilt med overvægt på det gode. Hjernen fungerer optimalt. Vi kan tage bevidste beslutninger og skelne mellem eget og andres ansvar og vi kan give og modtage i fællesskab med andre.
2: Følelse af mening og at være værdifuld for andre. Kan tage omsorg for sig selv uden at føle at vi svigter andre. Vi har tillid til, at vi kan klare det, der kommer. Mindre tendens til bekymring og mere glæde.
3: I grøn zone er vi hjemme i os selv. Vi ved hvem vi er. Vi kender vores grænser og ressourcer og kan stå ved det. Vi kan balancere mellem grøn og gul zone uden at gå på kompromis med os selv. Initiativ og handlekraft er i balance.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gul zone

4: På dette stadie er vi dedikerede på at gennemføre et projekt, at løse et problem eller en opgave på jobbet eller i hjemmet. Her kan vi være, når vi skal flytte, skifter arbejde, har et barn eller anden pårørende som har brug for ekstra opmærksomhed fx sygdom eller skilsmisse. Det kan også være opgaver eller særlige arbejdsprojekter, der kræver fuld opmærksomhed. Vi yder, hvad vi kan og bruger os selv optimalt. Fokus er på opgaver og problemløsning, samtidig kan vi afgrænse os selv og vores ansvar i forhold til egne ressourcer.

Opmærksomheden er delvist hjemme i os selv, hvad vi vælger til og fra. Vi gør det, der skal gøres og tager pauser til at lade op.

5: Der kan være en tendens til at løbe hurtigere for at handle sig ud af problemer og tiltagende pres. Måske oplever du dig hele tiden lidt presset i tid, at det er svært at nå det hele. Her kan opstå fartblindhed, dvs at vi ikke mærker, at tempoet er øget. Opmærksomhed er mest udenfor os selv selv og fokus på opgaveløsning. Skyldfølelse, frustration, sårbarhed overfor kritik og hudløshed er signaler vi skal være opmærksomme på i denne zone. Vi er på vej til at blive overbelastet, men der er ikke så langt ”hjem” i grøn zone, hvis vi er opmærksomme på det.

6: Alarmberedskab Her har vi over længere tid tilpasset en hektisk livsstil. Forbindelsen med krop og sind er sporadisk og vi går fra den ene opgave til den næste. Ignorerer signaler om behov for hvile og selvomsorg. Nervesystemet er på overarbejde og humøret kan svinge. Tendens til at være opfarende og utålmodig med andre. Kropssmerter, migræne, mave- eller hovedpine, søvnunderskud og overblikket svækkes. Selvkritiske tanker og selvbebrejdelser, følelse af utilstrækkelighed, aggression, rastløshed og magtesløshed er følelser der dukker op. I orange zone bliver de mere markante

Når opmærksomheden over længere tid er rettet imod at tilfredsstille og tilpasse sig omgivelsernes krav og forventninger, er der ingen kontakt til det indre selv. Der er intet nærvær, ingen tilstedeværelse i kroppen og i nuet. Opmærksomheden er centreret i hovedet. Vi er ude af os selv. Tiden er inde til at bremse op før nervesystemet bryder sammen. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Orange zone

7: Den orange mellemzone illustrerer overgangen fra alarmberedskab til stress. I orange er nervesystemet og den kognitive del af hjernen overbelastet. Det kræver mere at holde fokus og koncentration. Udmattelse, nedsat overblik, nedsat følelse af glæde og mening. Tiltagende smerter i kroppen. Kortidshukommelsen svækkes. Aftagende eller manglende sexlyst. Der kan være en stærk trang til at planlægge, styre og kontrollere, for at opretholde følelsen af kontrol med situationen..

Tendens til problemfokus, negativ tænkning og negative forventninger. Andre opleves ofte som årsag til problemer. Følelse af utilstrækkelighed og magtesløshed dominerer. Tendens til at blive sløj eller længe om at blive rask. Fordøjelsen kan svigte. Du har stress og depression eller angst ligger på dørtærsklen. Tiden er inde til at stoppe. Der er kun en stressoplevelse til rød zone

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stresskollaps

8: Korttidshukommelsen svækkes radikalt, vredesudbrud, Overblik kobles helt af
9: Udmattelse, følelse af afmagt, utilstrækkelighed, ensomhed, indre kaos. Kroppen lystrer ikke og hjernens ydeevne er alvorligt svækket
10: Sammenbrud. Sygelig stress og udbrændthed. Depression og angst kan forekomme

Du har brug for hjælp før den næste stressoplevelse. Får hjernen kronisk stress kan arbejdshukommelsen ikke genoptrænes.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 MIN MISSION ER AT STØTTE DIG I AT FOREBYGGE REDUCERE DIT STRESSNIVEAU

– AT HVILE I BALANCEN MELLEM GUL OG GRØN ZONE

Jeg har selv været der. Jeg ved, at forebyggelse af stress kræver forståelse af stresssignaler og redskaber til at balancere mellem indre og ydre opmærksomhed. Det samme gælder mht. at opdage, at vi har stress – før kollaps

Vejen tilbage til dig selv – Nærvær i hjertet

Har du brug for støtte til at vende tilbage til grøn zone og hvile i balancen mellem grøn og gul zone, kan Indre ro og styrke være en vej til at bevare kontakten med dig selv.

Lidt vigtig forskning

Der er behov for en dynamisk balance mellem de to afdelinger i det autonome nervesystem (sympatisk ”speeder og stress” og parasympatisk ”bremse og hvile”), så de kontinuerligt kan skifte imellem aktivitet og afslapning.

Vagusnerven er fysisk forbundet med det parasympatiske nervesystem. Stimulering af denne sammen med kærlig egenomsorg og venlighed mod dig selv kan skabe balance og genoprette en stresset hjerne – før det bliver kronisk. En hjerne med kronisk stress er vanskeligt at genoprette.

Forskning har knyttet vagusnerven til forbedret neurogenese (oprettelse af nye hjerne- eller neuronale celler) og øget hjerneafledt neurotrofisk faktor* (BDNF) faktor. BDNF er som en fabelagtig super-mad til dine hjerneceller. Det hjælper med reparation af hjernevæv, faktisk regenerering i hele kroppen:

The vagus nerve modulates BDNF expression and neurogenesis in the hippocampus (Hippocampus er center for korttidshukommelse)

*Hjerneafledt neurotrofisk faktor (BDNF) er et protein, der er i stand til at regulere udviklingen af neuroner. Det findes primært i hjernen, selvom det også forekommer i andre regioner i kroppen og er mest koncentreret i cortex, hippocampus og basal forebrain.

Om forskning i mindfulness og hjernen ved stress

Depression og kronisk stress fører til nedsat neurogenese og forstyrrer kognitive funktioner, viser psykiatrisk forskning

Forskning i mindfulness og positiv psykologi viser, at jævnligt skift mellem hvile og aktivitet samt kultivering af positive følelser er vejen til indre ro og til at finde lykken og meningen med livet – altså grøn zone. Det er i grøn zone, vi kan leve fuldt ud og udnytte vores potentialer og kompetencer.

Nærvær i hjertet og dit autentiske selv – lydfil

Vejen tilbage til selvet sker gennem stunder med stilhed, hvor vi mærker kroppens signaler og observerer sindets rastløshed, uden at give efter for de. Du læner opmærksomheden ind i stilheden og hjertet. Dette nærvær mindsker omgående stress, øger din skaberkraft og etablerer kontakt med det autentiske selv: Ca. 11 minutter:

 

Mindfulness til at leve fra hjertet

Mindfulness er en anerkendt og virkningsfuld metode til stressreduktion.

På min personlige mindfulnessrejse fra stress og ude af mig selv til at vende hjem igen, erfarede jeg, at mindfulness også er en måde at være i livet på. At være mit sande selv.

Mindfulness indeholder måder at tage god omsorg for dig selv og håndtere svære følelser og pressede situationer uden at miste dig selv. 

Med mindfulness og kindness integreres hjerne og hjerte, følelse og intellekt i en helhed

At leve fra hjertet kan beskrives som at være dig selv med kærlig accept af alt, hvad du er. Det er essentielt at finde ind til det sande menneske i dig – de behov, der presser sig på – de mønstre, der skaber indre uro.

Giv dig selv det, du har brug for

Kan du støtte og berolige dig selv i svære øjeblikke, fx når du ikke kan klare noget, du gerne vil?

Kan du stoppe op og give dig selv omsorg, når tanker om at tingene burde være anderledes fylder? Eller at du synes du burde kunne klare mere end du gør?

Kan du trøste dig selv, når følelser af ikke at være god nok, ikke altid leve op til dine idealer, rammer dig? Når håbløshed, frygt, skyld eller måske jalousi fylder?

Selvmedfølelse giver mere overskud og evne til at håndtere livets modgang end at presse og bebrejde sig selv. Du kan let komme til at presse dig selv for hårdt, gøre for meget eller prøve for længe.

Vejen tilbage til at være dig selv – leve fra hjertet – starter i kroppen.

Lyt til kroppen. Bemærk hvad der får den til at slappe af og hvad der spænder op. Bemærk hvad der føles godt, og hvad der føles tungt eller ubehageligt. Din krop ved hvad du har brug for. Den har svarene på de fleste af dine udfordringer.

I kroppen mærker du dine grænser. Du mærker, om det du er på vej til føles godt eller skidt, om du har brug for pauser og hvordan kroppen reagerer på de opgaver, du pålægges eller pålægger dig selv.

Du mærker om det, du er i gang med, belaster dig for meget såvel psykisk som fysisk, om det kan gøres på en anden måde. Om det er lige det ekstra skub, der skal til, eller om det er en vedvarende belastning, du må gøre noget ved. Du mærker, om du føler dig ok og om du er følelsesmæssigt i balance.

At være ude af sig selv

Perioder med overbelastning, som bliver langvarig eller måske hverdag, skaber stress

Når vi føler os stresset eller overbelastet, reagerer vi ofte ubalanceret. Vi er ude af os selv. Vi får en kortere lunte, vi trækker os væk fra andre og selvkritikken eller selvbebrejdelser får fodfæste i sindet.

Dette opstår når:

  • Opmærksomheden over længere tid (uden mentale pauser) er ude i problemhåndtering og opgaveløsning.
  • Negative tanker og svære følelser fylder uden at få kærlig opmærksomhed og omsorg.
  • Vi ikke kan holde HELT fri og lade op i krop og sind.

Når vi overhører kroppens signaler om smerter og sindets reaktioner med svære følelser og negative tanker, er vi ude af os selv.

De fleste kender til ”at være ved siden af sig selv”, som en forbigående tilstand i forbindelse med kortvarige belastende oplevelser. Eller ens børn eller partner er ude af sig selv over noget, de ikke har indflydelse på. En vedvarende tilstand af at være ude af sig selv overbelaster hjernen.

Overbelastning af hjernen

Hjernen trives bedst i et langsomt tempo med de rette stimuli

Overbelastning af hjernen opstår ved at have opmærksomheden ude i opgaveløsning og problemhåndtering – såvel på arbejdspladsen som i hjemmet fx livskriser og kronisk syge børn.

Nogle af symptomerne på længerevarende overbelastning, er at amygdala (center for frygt og angstfølelser) bliver reaktiv og hippocampus (center for læring og korttidshukommelse) skrumper. Al den aktivitet i mellemhjernen (det limbiske system) forstyrrer og reducerer aktiviteten i  pandelappen (neocortex). Overblik, evnen til problemløsning, positive følelser og tro på sig selv overdøves.

Krop og sind er i alarmberedskab, som er tilstand af vedvarende indre og ydre pres

Man er ikke i kontakt med sig selv og det er svært at mærke sig selv, sine følelser og behov.

Længerevarende forhøjet alarmberedskab  vil på et tidspunkt forårsage alvorlig kronisk reaktion på belastning. Dette kan resultere i varige forandringer i hjernen og i de neurobiologiske processer, hvilket kan forårsage mén i krop og psyke.

Mindfulness og loving kindness øvelser skaber aktivitet i pandelappen, der fremmer udvikling, glæde, positivitet og optimisme. Og det virker beroligende på tanker og følelser. Øvelserne medvirker derudover til at opbygge nye hjerneceller efter stress.

Et Indre ro og styrke-forløb kan være vejen tilbage til dig selv:

– Få mere nærvær i dig selv.
– Genfinde indre følelse af glæde, overskud og styrke til at stå ved dig selv.
– Håndtere svære følelser med større lethed
– Motivere dig selv med venlighed snarere end kritik
– Håndtere vanskelige relationer – i familien og på jobbet
– Møde dig selv med større medfølelse og kærlighed

Kontakt mig for en gratis samtale om, hvordan et forløb eventuelt kan hjælpe dig: 22 80 05 38

Ring eller skriv SMS for en aftale. Jeg svarer hurtigt.

Forskning i mindfulness og hjernen