Arbejdsglæde

I mit arbejde med arbejdsglæde og trivsel i samarbejde inddrager jeg som regel både krop, sind og forestillingsevne.

Det kan være svært at geare ned efter en travl hverdag. Ofte fortsætter krop og sind i et højt tempo. Den stille intuitive stemme, og kroppens forsøg på at råbe os op drukner let i mange gøremål, nyheder og mails der skal tjekkes op på og tanker om det ene og det andet.

Konkurrence kan ikke stå alene

Stramme læreplaner, der handler om tilegnelse af viden, præger både uddannelser og institutioner. Målet er at styrke uddannelsessektoren, så den kan sende konkurrencedygtig, kreativ og innovativ arbejdskraft ud på arbejdsmarkedet. Et fokus der er en vigtig ballast, men som kan blive snævert og operationelt.

Hvis det får lov til at stå alene, kan det fremme en tænkning som, med Løgstrups ord baserer sig på, at man realiserer sin drøm om sig selv. Dermed reduceres livet til middel og materiale til, hvad vi kan opnå for os selv. Det betyder, at hver gang vi kommer til kort, hver gang vi ikke får udrettet, hvad vi havde sat os for, noterer vi prisen på vort liv lavt, måske til nul. Det skaber potentiale for livsforagt. Vi fornægter den vi egentlig er, for at opbygge drømmen om den vi gerne vil være baseret på et mekanisk menneskesyn. Vi føler os ikke som en del af verden men som i kamp med verden.

Vilkår og valg

Set med et kommunikativt menneskesyn (Løgstrup) er vi mennesker både krop og sjæl eller det materielle og det åndelige side om side. Det behøver ikke at være et enten eller. Mennesket er forbundet med verden gennem krop, tanke, følelse og ånd. Følelsen af forbundethed medvirker til fællesskab og arbejdsglæde.

En helhedsforståelse af at mennesket er sind, krop og sjæl kan danne grundlag for en mere nuanceret tilgang til livet. En tilgang som styrker oplevelsen af sig selv som individ i samhørighed med omverden. Man forstår at man ikke kun er skaber af sit eget liv men er medansvarlig både for sig selv og for den fælles virkelighed.

Det forener os med valg, i en verden hvor vi ikke kan få det hele, nå det hele eller leve op til det hele. Vi må prioritere og handle i overensstemmelse med vores værdier og intuition om, hvad der er sandt.

Tillid, åbenhed og trivsel giver arbejdsglæde

Jeg hænger blandt andet trivsel og arbejdsglæde op på Løgstrups ord om tillid. Tillid til at man kan udvise åbenhed i tale, handling og adfærd, med en umiddelbar forventning om, at de tages op, som de er ment (den gode intention), og som er en forventning om, at der tages imod os, sådan som vi nu engang er. En åbenhed hvor man kan udtrykke sig med en forventning om at blive mødt, og man kan være den man er uden at skulle forstille sig.

Alle kan blive bange og opleve følelser af frygt og sårbarhed. Det er naturlige følelser og en del af vores evne til at navigere i verden. Ubevidst kan vi gemme eller undlade at mærke bestemte følelser. Opmærksomhed på kroppen og anerkendelse af de tanker og følelser som er der, er det første skridt til at komme nærmere sit sande selv – også i de vanskelige situationer og de udfordrende relationer.

Ved at blive guidet ind i en kontakt med kroppen lander du i dette nu. Her ved du, hvem du er og hvad der er sandt. Når mennesker hviler i sig selv, bliver vi venligere og det føles som om verden kommer tættere på. Du lukker verden mere ind og det giver en grundtone af åbenhed.