Mindfulness på arbejdspladsen

Indre ro og arbejdsglæde

Når vi føler os godt tilpas øges mental effektivitet. Man bliver bedre til at opfatte information og tage selvstændige beslutninger i henhold til sine arbejdsopgaver

Mindfulness er kendetegnet ved bevidst observation af det, som foregår lige nu uden at dømme det. Man er bevidst om strømmen af tanker, indtryk, følelser og impulser om det der foregår i det aktuelle øjeblik. Man har en venlig og accepterende holdning uden at evaluere indholdet som værende godt eller skidt. Tanken er blot en tanke, der ikke nødvendigvis er et gyldigt udtryk for virkeligheden.

Et mindfulnesskursus 8 x 90 min + materiale og små hjemmeopgaver

Når du føler dig godt tilpas, øges velvære og effektivitet. Du bliver bedre til at opfatte informationer, skabe kreative løsninger og tage beslutninger med ro i maven. Du oplever større glæde og tilfredshed i jobbet.

Deltagerne får

  • Øget bevidsthed om tankernes indflydelse på humør og effektivitet – slip en negativ tankespiral
  • Ro og overblik i en travl hverdag – mere nærvær, mindre stress
  • Øget evne til at prioritere og træffe de rigtige beslutninger
  • Holde hjertet åbent og styrke kommunikationen
  • Redskaber til at skifte gear i løbet af dagen
  • Tilsendt guidede meditationer fra kurset og skriftligt materiale

    Krestine Hartmann

Pris: 2900kr. pr. deltager ved 15 personer

Eventuelt Opfølgning: Støt medarbejderne i at finde ro og være til stede i nuet med opgaver og problemløsning.

Et løbende ugentligt mindfulnessmøde. Kan også foregå online.

Kontakt: Kontakt@krestinehartmann.dk

Om mindfulness

Mindfulness er en videnskabeligt undersøgt metode, der indeholder det at rense sindet for tankestøj og dermed skabe ro, klarhed og indre balance. Når man mediterer, skabes der ro i den mentale hyperaktivitet og der indtræder en dyb hviletilstand i sindet og kroppen, som virker stærkt regenererende.
Livsenergi frigøres og der skabes flow i bevidstheden.

Denne ro kan ikke tvinges igennem. Det er en tilstand som forudsætter at sindet (tanker og følelser) giver slip på gøren, hvilket pr. definition ikke er muligt gennem en kraftanstrengelse. Anstrengelse = gøren. Mindfulness = væren.

Denne væren kan kun opnås gennem blid afspænding af sindet og hengivelse til nuet. På samme måde som man ikke kan tvinge sig selv til at falde i søvn, kan man ikke tvinge sit sind til at falde til ro.

Basale åndedrætsteknikker skaber balance i aktivitet og hvile (speederen og bremsen), så vi ikke automatisk bliver i et mentalt højt gear fra tidlig morgen til sen aften – og måske natten med.

Meditationens og øvelsernes effekt på nærvær og arbejdsmiljø

Vi tager vores liv og vores vaner og overbevisninger om, hvordan tingene er, med på jobbet. Vi kan derfor ikke undgå konflikter og uenighed, men vi kan ændre vores måde at agere på det, vi oplever i hverdagen.

Åndedrætsteknikker har indflydelse på følelserne og amygdalas travlhed med at dømme og vurdere stimuli, som noget vi kan lide eller ikke lide. Fordelen ved dette er at vi får mere ro og opmærksomhed i nuet, så vi kan respondere bevidst frem for at reagere automatisk.
Ved at tage tid til eftertanke, bygge bro og respondere bevidst øges de følelser som giver robusthed, glæde og tro på sig selv. Der dannes grobund for tillid, samhørighed og kreative løsninger.

Vores tanker om andre påvirker os selv og relationen. Ved at ønske gode ting for både dig selv og andre styrker vi selvværd og åbenhed for andres perspektiver med en ikke-dømmende og kærlig indstilling. Hjælpsomt til at skabe tryghed og åbenhed i samarbejdet og styrke flow.

Hjernen har en biologisk tendens til at spotte og huske det negative, og kulturelt hælder vi imod at være fejlfindere. Meget tyder dog på at fokus på det positive gør os:
• Klogere
• Fleksible
• Præcise
• Kreative
Mindfulness indeholder øvelser, der skaber bedre balance mellem det positive og negative.

Se også Hold pauser med en god øvelse

Mindfulnessøvelse

Du kan starte med følgende enkle øvelse. Med træning kan den medvirke til at du lige løsner på en anspændt stilling eller giver dig lejlighed til at tænke, før du handler:

Stop op
Træk vejret
Observer – dine tanker og følelser, Overvej dit næste skridt
Prioriter og fortsæt det du er i gang med
Ved at tage tid til eftertanke, bygge bro og respondere bevidst øges de følelser som giver robusthed, glæde og tro på sig selv. Der dannes grobund for tillid, samhørighed og innovation. Det starter i ledelsen.