Stressreduktion med “lykkehornoner” heartfulness

Stressreduktion med heartfulness er en måde at vende hjem i dig selv igen. Stress trækker mennesker ud af sig selv.

Stress skyldes overbelastning. I dagens Danmark er vi i højere belastet mentalt end fysisk. Mental overload skaber ubalance i krop og sind. Det gør mennesker sårbare overfor belastning og udsatte for at være ude af kontakt med sig selv. Når du er ude af kontakt med dig selv bliver du dårlig til at vurdere egen ydeevne og ressourcer. Du presser dig selv og ofte også andre og du mærker ikke kroppens signaler. Tvivl pådsig selv, manglende glæde og hurtig til frustration og irritation følger i kølvandet.

For at komme hjem i dig selv igen, må evnen til at være i nuet opøves ved at stoppe op og lytte til kroppen. I forhold til trivsel betyder det, at vi hviler godt i os selv og at kvaliteter som kærlighed, tillid og glæde er tættere på og fylder mere end frygt, tvivl og frustration.

Måske kender du det fra følelsen af at være forelsket, og når du har brugt dig selv på en god måde. Der følger en vis lethed med i kølvandet og du har god kontakt med alle. Livet er godt. På en god dag er der balance i arbejde og privatliv, og det er let at vise overskud.

Når vilkårene strammes og presset øges til en mere konstant størrelse, får træthed, stress og sygdom let adgang. Pauser udnyttes til lige at nå lidt mere eller til at følge med i nyhedsstrømmen. Det mentale overload forstærkes, så følelsen af at dagen skal overleves samt følelser af tvivl og frygt er tættere på end kærlighed, glæde og tillid.

I god kontakt med i dig selv kan du mærke kroppens signaler og tage ansvar for dig selv og dine behov ved at tage hånd om dem. Før stress sætter ind for alvor er et øjebliks pause med fuldt nærvær en metode til at give slip på det der tynger. Du kan være helt til stede i opgaven der er her og nu

Meditation/mentale pauser er (sammen med daglig motion) den bedste metode til at nedbringe mentalt overload for at genoprette overskud og hvile i sig selv. Mindfulness er en kendt og anerkendt tilgang til dette og heartfulness er en del af det.

Heartfulness virker som stressreduktion og øger mentalt overskud

Institute of HeartMath California har forsket i nerveforbindelsen mellem hjernen og hjertet (nervus vagus). De har fundet frem til, at der er korrespondance mellem hjertet og hjernen som har stor betydning for vores fysiske og psykiske velbefindende. Forskningen har påvist, at en kohærent (balanceret) hjerterytme skaber kohærens mellem hjernen og hjertet via denne nerve.

Kohærens virker katalyserende på kroppens selvorganisering og medvirker til reduktion af stresssignaler og smerter i kroppen. Samtidig har det en positiv indflydelse på vores kognitive præstation.

In-kohærente mønstre kan forplante sig til hjernen og blokere for evnen til at tænke klart (det kaldes cortex inhibition). Det vil sige, at følelser som vrede, aggression og depression hæmmer evnen til at tænke. Omvendt kan positive følelser som kærlighed, taknemmelighed og glæde forplante sig fra hjertet til hjernen og fremme tænkning.

Heartfulness er en indstilling og en tilstand du kan bringe ind ved at kultivere følelser af for eksempel glæde, fred og taknemmelighed. Følelserne sendes til hjernen i form af energetisk vibration gennem vagusnerven og tilbage igen. Derved opnås synkronisering af hjerne og hjerte som stabiliserer nerve- og hormonsystem, så hjerne og krop producerer flere lykkehormoner og kommer i balance.

Det aktiverer også en følelsesmæssig vibration i kommunikationen som medvirker til følelse af samhørighed med andre. Når vi føler samhørighed, bliver vi venlige, medfølende og milde overfor andre. Der er rum for anerkendelse og plads til at være den man er uden at spille roller og præstere ud over sine grænser. Heartfulness fremmer at vi kan være hele mennesker.

10 minutters fokus på positive følelser, kan øge udskillelsen af lykkehormonet oxytocin og reducere stress radikalt.

Øvelse til stressreduktion og lykkehormoner: Læg din hånd på dit bryst ved hjertet. Mærk, om du kan mærke dit hjerte banker, uden at tolke på hvad du mærker eller betydningen af, hvis du ikke kan mærke noget. Det er ikke vigtigt nu. Tænk på en person eller andet som vækker følelsen af taknemmelighed, kærlighed eller glæde. Hvil opmærksomheden her i nogle minutter mens du kultiverer følelsen og lader den forplante sig til hele kroppen.

Er det svært for dig at mærke dit hjertes slag eller frembringe de følelser, du fokuserer på, så fortvivl ikke. Det er svært for mange mennesker i vores travle hverdag. Lyt til din fornemmelse af, om det er et udtryk for, at du er presset, eller om du bare er ude af træning med at mærke krop og følelser.