Nærvær og personlig autoritet med hjerteenergi

Vi kan have en indstilling af hjerteenergi med os i livet til at forebygge stress og styrke personlig autoritet og tydelig kommunikation.
Med hjerteenergi kan vi hvile i personlig autoritet i mødet med mennesker, på en måde der forebygger magtkampe i samarbejde og i relation til børn og unge.
For eksempel hvis man har udfordringer med en kollega, der er gået i stå fagligt, eller som det er svært at samarbejde med, kan vi tage en samtale med dem og kommunikere klart og tydeligt, hvad vi oplever, og hvad vi vil samarbejde omkring samt hvordan. En samtale der kommer fra et roligt og afklaret sted i os selv, skaber klarhed uden at nedgøre den anden eller sig selv.

I forhold til børn er det vigtigt at anerkende deres følelser og måder at udtrykke sig på. Nogle børn kan have brug for hjælp til at udtrykke sig på en god måde, og lære at forstå sig selv. I voksen-barn relationen, er den voksnes udtryk og måde at møde et barn på afgørende for dets selvbillede. Man skal finde noget hos barnet man kan holde af, og vise barnet at det har betydning.

Vi kan være positive forbilleder og gode kolleger med empati, nærvær og anerkendelse, når vi er i hjerteenergien. Når vi formår at være i hjerteenergien, lader vi ikke vores reaktioner være afhængige af andres reaktion. Vi kan observere, at den anden er ude af sig selv mens vi forbliver i ro. Det bevirker, at man bedre kan hjælpe den anden. For eksempel hvis et barn skriger, eller en voksen udtrykker vrede, formår man at blive hjemme i sig selv og anerkende den andens reaktion og samtidig forholde sig til sagen – ikke reaktionen.

Helt konkret i hverdagen kan du i forhold til børn følge disse fire retningslinjer:
• Anerkend barnets følelser og oplevelse af situationen
• Se bag om barnets reaktioner for at forstå dets intentioner, så du kan justere dig selv ud fra barnet
• Vær i kontakt med dine følelser, så du kan se dig selv og barnet indefra og udefra
• Sæt klare rammer for hvordan vi er sammen her i børnehaven/klassen

Med jævnlig yoga (eller anden langsom bevægelsestradition) og meditation kan du styrke din autoritet og gennemslagskraft, stå fast på det du står for og smitte af med ro og forudsigelighed. De ved hvem du er, og hvor de har dig, det gør børn trygge.
Inddrager du også hjertemeditation, er det lettere at forholde dig empatisk, og samtidig stå fast på hvem du er, overfor mennesker du ikke umiddelbart er på bølgelængde med, og børn der tester dine grænser eller reagerer på en måde, som kan virke usympatisk. Når du er i kontakt med dit hjerte, smitter det positivt af på omgivelserne.

Du kan læse mere om pædagogisk nærvær og forskning i positivitet til hjerteenergi samt finde øvelser til personligt nærvær i bogen Nærvær i pædagogikken. Læs mere om anerkendende nærvær til godt lærings- og børnemiljø.

Du mister personlig autoritet ved skældud

Skældud stresser den tænkende hjerne. Når andre råber efter os, lukker pandelapperne ned (del af neocortex). Man kan ikke tænke klart, og den gamle del af hjernen (reptilhjernen) tager over med sin overlevelsesstrategi at kæmpe, fryse eller flygte”, siger hjerneforsker Peter Lund Madsen. Man reagerer instinktivt.

Det betyder altså, at når nogle finder det passende at skælde ud eller råbe af os (bogstavelig og overført) lukker den tænkende hjerne ned. Da vejen op til den tænkende hjerne er lidt længere end til reptilhjernen kan den ikke nå at tænke klart, når reptilhjernen råber vagt i gevær med kamp, flugt, frys.

Den der har følt sig krænket lukker automatisk ned, så den respons, den der skælder ud får tilbage, er, at den anden vender sig væk fra personen (flugt), stivner og handlingslammes (frys) eller vender sig imod personen (kamp).
Så det kan ikke undre nogen, at børn, der bliver bange eller usikre og afvisende over den voksnes tonefald og skældud kikker ned eller væk fra den voksne, løber deres vej, eller griner og lader som om man er ligeglad. Den tænkende og reflekterende del af hjernen lukker ned, barnet kan ikke forstå budskabet og kan derfor heller ikke samarbejde.

Så vil vi have børn til at samarbejde, og ønsker vi at forældre og kolleger responderer med omtanke på vores henvendelse, skal vi tale med respekt for den andens væsen. Respekt og selvrespekt hænger tæt sammen, og det mestrer vi bedre, når vi er i god kontakt med os selv. Man hviler i personlig autoritet.

Jeg har brugt et billede af en løve til forsiden, fordi den for mig symboliserer den enorme kraft vi har i os, når vi kan beherske instinktet og automatreaktionerne. Ved at fremme kærlighed til os selv og andre og finde den indre styrke, får vi løvens styrke uden vildskaben. Vi kan bruge styrken til at være positive autoriteter for os selv og andre på en fair og kærlig måde.

En stabil hjerterytme er vejen til hjerteenergi og personlig autoritet

Jeg er, som mange andre vokset op med skældud, bebrejdelser og irettesættelse, og kender derfor følelsen i kroppen både når andre “råber” af mig, og når jeg selv griber til det som metode, hvis jeg er frustreret eller fortravlet. Men jeg har fundet en anden metode, som virker bedre for mig såvel i mit arbejde med børn som i mine andre relationer – og i mit forhold til mig selv.

Vagus nerven (Nervus Vagus 10) forbinder hjertet og hjernen med hinanden og med organerne nede i maven. Når hjerterytmen er harmonisk synkroniseres hjertet og hjernen, så hjertet sender signaler om, at alt er godt, og hjernen responderer på hjertets signal. Kroppens systemer og organer kommer i harmoni.

Et hjerte i harmoni hviler i dets naturlige rytme. Foruden et godt helbred får man også en positiv udstråling. Den kan aflæses, som et menneske der hviler i sig selv, er i god balance eller bare venligt stemt.

Den harmoniske hjerterytme skaber altså ro i reptilhjernen og giver en positiv udstråling. Den tænkende hjerne kan bedre nå at udtænke en god handleplan, når der er ro i den primitive del af hjernen.

Når vi oplever den andens signaler som ikke-truende, føler reptilhjernen sig ikke presset og råber derfor ikke tilbage: ”Nej, jeg vil ej” eller “Det kan jeg ikke“. Vi kan bedre lytte til budskabet og respondere fra et ansvarligt og positivt sted i os selv. Reptil hjernen føler sig ikke truet

En harmonisk hjerterytme er en anden måde at træne sin empati og sociale kompetencer på. Man kan bevare ro under pres, og man reagerer ikke automatisk på andres udtryk af frustration og følelse af pres.

Vi er genetisk prædisponeret for en variabel hjerterytme. Hvordan kan du forbedre din hjerteenergi?

1. Langsom, rytmisk vejrtrækning. Vejrtrækning fra mellemgulvet og under navlen stimulerer og toner vagusnerven mere end vejrtrækning fra lungerne. Samtidig beroliger det stressreaktioner.
2. Hummen. Da vagusnerven er forbundet med stemmebåndene, stimulerer hummen det automatisk. Du kan humme en sang, eller endnu bedre gentage lyden ‘OM’ som en sang.
3. Meditation, især kærlig venlighed meditation, der fremmer følelser af god vilje over for dig selv og andre. En undersøgelse fra Barbara Fredrickson og Bethany Kik i 2010 viste, at stigende positive følelser medførte øget social nærhed og en forbedring af hjertets toning.
4. Balancering af tarmbakterierne. Sunde bakterier i tarmen skaber en positiv tilbagekoblingssløjfe gennem vagusnerven og øger dens toning.