Lyt til din sjæl

Når du lytter til din sjæl, er du i kontakt med din essens, din kærlighedskraft og dit højeste potentiale.

Sjælen er ren kærlighed. Når du lader dig vejlede af sjælen, føler du dig tryg i verden og hviler godt i dig selv med accept af dig selv og det liv, du lever.

Accept betyder at føle fred med dig selv og livet, som det er og en følelse af indre frihed. Fri af negative overbevisninger om hvem du er eller måske synes, du burde være eller burde gøre. Frihed til at være dig, som du virkelig er. Frihed fra begrænsende overbevisninger om dig selv og livet.

Lyt til din sjæl og få svar fra din indre kilde – dit autentiske selv.

læs også om de 7 kapitler i min bog Tænd lyset i dit hjerte

Sjælens væsen er ren kærlighed.

Når du fødes, er du endnu i tæt kontakt med din essens, din sande identitet, dit SjælsJeg.
Hjertet er åbent og du kan mærke og udtrykke hele spektret af følelser. Du er dig selv, umiddelbar, spontan og fuldt nærværende.

Sjælen er essensen af menneskets eksistens; det er den del af dig, der spørger: Hvem er jeg? Hvordan kan jeg bidrage, som den jeg er, med det jeg kan, med mine potentialer og den personlighed jeg har?
Sjælen er gruppeorienteret og spørger: På hvilken måde kan jeg bedst bidrage til det bedste for alle involverede? Hvad giver glæde til mig og til andre?

Sjælens sprog er intuition

Det er gennem intuitionen – din indre stemme at sjælen meddeler sig til dig. Ikke som et orakel men som en indre viden om hvem du er. en stemme der kan hjælpe dig til at træffe gode valg og til at forstå, hvad der sker i andre. Vi går fra at gætte og forsøge at vurdere andres intention og deres indre tilstand til at mærke det med indre klarhed. Det kræver træning og du kan lære det på denne serie af workshops: Tænd lyset i dit hjerte – workshops Se også anvisning nedenfor.

Sjælen er din inspirationskilde og indre viden om, hvad der er sandt

Når du lytter til din sjæl og følger dens vejledning, er der overensstemmelse mellem dit indre og ydre væsen altså din sjæl og din personligheds udtryk. Intuitivt ved du, hvad der er sandt.

De fleste mennesker er i perioder og glimtvis i kontakt med sin indre viden. Det sker ofte intuitivt og opleves meget autentisk. Du ved bare, at det er sandt, selvom det kan være svært at forklare.

Sjælen søger at inspirere dig i hvert skridt, i dine beslutninger og dit samspil med andre med fuld accept, af den du er og det, der er i nuet.

Her en meget simpel øvelse til at finde svar i dit indre.

Øvelse

Den indisk-amerikanske læge og spirituelle forfatter Deepak Chopra skriver i sin lille bog “7 spirituelle love for succes“, at du kan mærke svarene i din krop. Han foreslår følgende:

Stil dig selv et spørgsmål, du ønsker svar på; føles det godt i kroppen er svaret ja, føles det anspændt eller ubehageligt i kroppen, er svaret nej.

Stil så spørgsmålet: Vil dette være til gavn for mig og helheden? Dit hjerte kender omgående svaret.

I det næste er nogle af de ofte stillede spørgsmål

Hvordan kommer jeg i kontakt med sjælen?

Sjælskontakt opnås ved at lytte indad. I vores psykiske hjerte kan vi mærke sjælskvaliteter som glæde, lethed, kærlighed, medfølelse, mod, åbenhed, viljestyrke, ro, intuition og venlighed. Ved at dyrke disse kvaliteter på forskellig måde kommer du helt naturligt mere i kontakt med din sjæl, dit sande jeg. Du behøver ikke at meditere for at komme i sjælskontakt, men det kan være en hjælp til at få opmærksomheden indad og blive stille, så du kan “høre” og fornemme, hvad der vil være det bedste for dig og andre parter.

Hvordan kan jeg vide om det er min sjæl eller mine tanker, der taler til mig?

Måden hvorpå du kan vide, om det er dine sædvanlige tanker eller din sjæl, der taler til dig, er ved at mærke efter i intensiteten af kærlighed, accept og forståelse af dig som menneske. Når du er i forbindelse med din sjæl, vil du opleve en følelse af at være fredfyldt, opløftet og fri. Det kan også være en form for indre viden om, at noget er sandt, selvom det umiddelbart kan virke skræmmende, umuligt eller overvældende. Og selvom tankerne argumenterer for og imod

Andre kan mærke din tilstand af fuldstændig indre fred, og dette virker opløftende på dem, uden at du gør noget særligt. Du spreder dit lys, i kraft af den du er, og det skaber en smittende tryghed. Du er i en tilstand af væren.

Sjælens kærlighed er åbenhed og det at kunne nære positive følelser i dit indre, over for alt i den ydre verden.

Hvad kan være en hindring i at høre sjælens stille stemme

For meget fokus i hovedet og rastløshed med trangen til hele tiden at være aktiv, kan overdøve sjælens stemme. Vi mennesker har en vedholdende tankestrøm i baghovedet. Det er naturligt og den skal og kan ikke stoppes. Men du kan styre hvor meget opmærksomhed du vil give tankestrømmen.
For de fleste mennesker former tankestrømmen sig som en indre dialog, der automatisk dømmer og vurderer. Den indre dialog kommenterer alt, hvad du møder og gør og hvd andre gør.
Nogle har en kritisk indre dialog, en perfektionist eller indpisker. Den sammenligner dig med andre og fortæller dig hvad du burde gøre eller ikke gøre, hvordan du burde være eller ikke være. Den kan ikke stilles tilfreds. Har den indre dialog godt fat i dig, overdøver den sjælens stemme.

Hvad kan jeg selv gøre?

Sjælen elsker, når du leger, bevæger dig (gerne i natur) og når du er stille med dig selv. Meditation, bevægelse og leg kan stilne det travle sind og den indre dialog, så du får ro til at høre sjælens stemme gennem dit hjerte.

At iagttage din vejrtrækning i stilhed nogle minutter dagligt giver ro. Du kan ikke både trække vejret og være bekymret, du er i nuet – ikke i tankerne.

Mindfulness kan være en metode til at stilne sindet men også lange stille vandreture i naturen, at lytte til klassisk eller spirituel musik – og det at være i stilhed sammen med et andet menneske giver ro og glæde indefra.