Nærvær i relationer

Nærvær i relationer styrker kvaliteten af samvær og følelse af forbundethed.

Opmærksomt nærvær er det bedste, du kan give til andre mennesker. Vi har brug for at blive set og at have betydning for andre.

Måske kender du fornemmelsen af at blive set af en anden? Hvis du kender det, har du oplevet at blive lyttet til og forstået på et dybere plan, end ordene du sagde; at den anden var oprigtigt interesseret. Nogle gange handler det blot om øjenkontakt, at åbne en dør og holde den for en anden, at sige tak. At være til stede.

Nærvær skaber tryghed og tillid. Vi har ro til være os selv og være tydelige om hvem vi er, når vi mærker den andens nærvær.

Man kan sige, at dit nærvær viser hvem du er, og det tillader den anden at være sig selv. Vi føler os ok og værd at lytte til, når vi mærker den andens nærvær.

Med opmærksomt nærvær kan vi se den anden klart og mærke den anden.

Læs også om social intuition og relationer Intuition og et interview af erhvervsmanden Christian Stadil om intuition

Hvem eller hvad stjæler vores nærvær

Nærvær tager udgangspunkt i det, der sker i os og mellem os. Det er uendeligt vigtigt for vores trivsel sammen og hver især.

Vi ved det godt og de fleste mennesker ønsker nærværet. Det er også i nærværet med hinanden, vi kan skabe noget sammen.

Afhængigheden af at være på internettet, kaprer vores opmærksomhed. Så opmærksomheden er hele tiden på en eller anden form for digitalt netværk – også i mødet med andre. Man kan sige at vi går i en todelt opmærksomhed. Noget på nettet og noget på omgivelserne.

Nærvær i relationer forstyrres også af sindets tendens til at dømme og vurdere; og tendensen til at tænke på hvad man skal sige, mens den anden taler. Når opmærksomheden er mere på ens egen dagsorden og sit eget budskab.

Nærvær  kommer altså ikke af sig selv.

Vi er nødt til at hjælpe nærværet på vej

Hvis du ikke gør noget aktivt, ikke er bevidst og opmærksom, bliver du automatisk trukket væk fra nærvær og fordybelse. Du skal blive bevidst om, at du har et valg. Du skal bevidst vælge nærvær til.

Nærvær er et godt stressberedskab

Mange af os er desuden både pressede og stressede. For mange stresshormoner trækker i en retning der ikke gavner hverken nærvær eller relationen.

Når stressen raser, er det meget svært for ikke at sige umuligt at være koncentreret og opmærksom. Tankerne og fokus springer fra det ene til det andet.

Desuden magter man slet ikke fællesskabet. Evnen til nærvær er altså på den ene side vigtig stressforebyggelse og på den anden side en forudsætning for gode relationer.

STOP øvelse

En måde at styrke dit nærvær og bremse stress i krop og hjerne er at stoppe op og trække vejret flere gange i løbet af dagen

Stop

Træk vejret

Observer dinetanker og følelser

Prioriter hvad du vil give din opmærksomhed

Nærvær i relation til dig selv åbner dit hjerte

Dit personlige nærvær styrker kvaliteten af din kærlighed til dig selv og tænder lys i dit hjerte. Personligt nærvær er god egenomsorg. Du har kontakt med kroppen, intuitionen og dit sande selv. Med den kontakt kan du mærke dine virkelige behov. Og du kan lade andre mærke og følge deres virkelige behov, selvom de ikke er de samme som dine.

Du mærker din krop og kan observere dine tanker og emotioner bevidst, så du ikke lader dig styre ubevidst af de forbigående tanker og følelser. Det giver ro i sindet og fremmer dine relationer til andre.

Dit nærvær i relation til dig selv fremmer kærlighed og åbner hjertet, som en blomst der folder sig ud.

Et åbent hjerte indeholder følelsen af samhørighed, fællesskab, åbenhed, glæde og lethed.

Et åbent hjerte er mod, tillid, klarhed, meningsfylde, legende, vitalitet, mildhed og storhed.

Et åbent hjerte er modvægt til en indre kritiker/dommer, depression, tristhed og stress.

Nærvær i relationer med børn

Dit nærvær skaber tryghed og tillid i børn. De kan mærke dig, og det er hvad de har brug for. Børn higer efter at blive set rigtigt – at mærke de voksne. Når de siger se mig, er det ikke for at få ros for deres præstation men for at blive bekræftet i at være til. Du behøver ikke at sige så meget. Nogle gange er øjenkontakt, smil og en imødekommende attitude bedre end ord.

Måske har du prøvet at sidde i et offentligt transportmiddel eller gået i en forretning, hvor du får øjenkontakt med et barn, måske sendt et smil og fået et tilbage. Sådan en lille oplevelse af fuldt nærvær kan åbne hjertet og det giver barnet en god følelse i kroppen.