Indlæg

Undervisning med nærvær i hjertet

Undervisning med nærvær i hjertet giver dig kontakt med din styrke og ro.

Du vil mærke mindre til sindets frygtprægede dialog og konstante summen. Der vil fortsat være aktivitet, men det vil ikke påvirke dig på samme måde. Du bliver mindre sårbar og kan rumme dine følelser, så du ikke behøver at beskytte dig. Når du er bevidst om en negativ indre dialog eller anspændthed og bekymring eller irritation, behøver du ikke at beskytte dig. Du kan være åben og lade dit lederskab komme fra hjertet.

Det betyder, at du bruger den feminine yin og den maskuline yang side i det psykiske hjerte. Yin: kærlig venlighed, fred, medfølelse. Yang: skære igennem, sætte grænser, viljestyrke, vedholdenhed.

Bogen Mindfulness i klassen – nærværende relationer er udkommet

Titlen på dette indlæg er fra det sidste kapitel i bogen

Bevidst nærvær

Du kan transmittere ro og klarhed mens du underviser. Din udstråling fra krop, tonefald og måden du trækker vejret, virker som transmittere.
Nærvær er at være afslappet til stede i dig selv samtidig med at du har en vågen opmærksomhed på omgivelserne. Opmærksomheden er ude og inde på en gang. Det medfører, at du kommer ind i en tilstand af vågen klarhed.
Når du indstiller dig på den opmærksomhedstilstand, løftes du op på hjerteplanet, hvor du ikke er påvirket af emotioner. Se øvelse nederst.

Se også artikel af Brené brown Ledelse fra smerte versus fra hjertet

Urolige/kaotiske elever

Elever/studerende kan ikke høre og se klart, når det indre er i kaos. De kan ikke se, hvor der brug for en indsats, har svært ved at prioritere og finde ro til at lytte og lære.
Nogle elever har det sådan, når de kommer om morgenen eller fra frikvarteret, de har det sådan nogle dage, af og til eller nærmest hele tiden. Din ro og når muligt lidt fælles åndedræt påvirker klassens nervesystem og giver elever/studerende ro og tryghed til at være til stede med åbne sanser i undervisningen.

At være stille sammen med eleverne/de studerende fx via en mindfulnessøvelse, hvor I bare er stille i et minut, transmitterer ro mellem alle. En ro der kan styrke fællesskabsfølelsen.

Det er svært ikke at være i mental eller fysisk aktivitet, særligt i en hverdag med mange input man ikke selv har indflydelse på. Derfor kan det kræve en del træning og oplevelse af mening at skrue ned for tempoet og være stille. Du kan starte med at lære dem en vejrtrækningsøvelse eller give dem en visualisering. Så kan fokus være her, indtil det bliver mere naturligt bare at være stille sammen en stund. At eleverne giver hinanden rygmassage mens de sidder på stolen, med 2-5 minutter i stilhed kan også være en måde at skabe hjertekohærens.

Når I trækker vejret sammen, stilnes frygt og fordomme for en tid

Hjertet har en tæt kommunikation med hjernen om din fysiske og psykiske tilstand. Dette indbærer også din hjerterytme som påvirkes af din tilstand af ro eller uro. Vejrtrækningen påvirker hjerterytmen og en hjerterytme i harmoni er kohærent. Hjertekohærens kan skabe social kohærens.

Lykkes det at være i stilhed med opmærksomheden i åndedrættet, er I til stede i nuet og her kommer I naturligt ind i hjertet. Vibrationen mellem jer begynder at kommer i harmoni og svinge på en højere frekvens. Du får måske brug for tålmodig vedholdenhed i denne sag.

Jeg kommer gerne og holder en workshop/lektion med forskellige nærværs- og vejrtrækningsøvelser i klassen. Det giver en fælles erfaring med en person udefra, som I kan bygge videre på sammen. Øvelserne vil også styrke dig i undervisning med nærvær i hjertet.
Hvert øjeblik, vi er i nuet, bringer mere nærvær og hjerteenergi ind

Øvelse der støtter din undervisning med nærvær i hjertet

Opmærksomhedsøvelse: Sid med åbne eller lukkede øjne alt efter, hvad der passer dig bedst. Giv dig selv 100% opmærksomhed. Gør det på den måde, at du hele tiden fornemmer dit eget åndedræt. Når du har opnået det, så slip igen. Giv nu 100 % opmærksomhed til din genstand/person. Når du har opnået det, så giv slip og skift igen tilbage på dig selv. Bliv ved med at skifte fokus for din totale opmærksomhed på den måde flere gange i et par minutter. Skiftevis ude og inde.
Nu giver du dig selv lov til på en gang at have opmærksomheden inde i åndedrættet og ude på din genstand. 50% hvert sted. Det er vigtigt du ikke anstrenger dig. Være helt åben og afslappet. Sid på denne måde og være blot vidne til, hvad der sker, når du går ind i denne form for bevidsthed. Hvis dine tanker tager dig væk fra øvelsen, så kom blidt tilbage uden tvang. Sid i denne atmosfære i 5 – 10 minutter. Oplev hvordan det føles.

Denne øvelse styrker også din intuition, indføling og indre nærvær.

Læs også Hold pauser

Skoleparat med mindfulness og leg

Mindfulness på institutionen

Kærlig venlighed i pædagogikken