Skoleparat med mindfulness og leg

Skoleparat med mindfulness og leg kan være et godt supplement i børnehaven og indskolingen til at fremme personlig modenhed, sociale kompetencer og støtte til at blive mere robust.

Overgange fra børnehave til skole er præget af store forandringer. I skolen skal man holde opmærksomheden i længere intervaller. Evnen til at være rolig og opmærksom i et miljø med mange ydre stimuli udvikler sig ikke af sig selv. Man skal kunne koncentrere sig, selv tage initiativ og begå sig i nye sociale relationer.

Mindfulness og leg for førskolebørn støtter børnene i:

  • Ro til at hvile i sig selv i en hverdag med mange input og stimuli
  • Robusthed til at håndtere overgange med nye udfordringer og krav
  • At forstå sig selv og andre ved at mærke sig selv og aflæse andres signaler
  • At rette opmærksomhed mod læreren og følge de voksnes anvisninger
  • At indgå i fællesskaber

I bogen Mindfulness og leg på institutionen finder du lege og mindfulnessøvelser til førskolebørn og de voksne.

Evnen til at aflæse hinanden, mærke og respektere egne og andres grænser, udvikle empati og hjælpe hinanden er væsentlige egenskaber at have med i skolen og SFO. Børnene kommer fra et kendt og ofte mindre fællesskab, til helt nye og større børnefællesskaber. Her møder de børn fra andre fællesskaber, der ofte vil være meget forskellige fra en selv, og det man kender.

Se også bogudgivelser:

Nærvær i pædagogikken: Dit nærvær er en vigtig del af omsorgen for børns trivsel og udvikling. Samtidig er det godt for din sundhed Du får en indføring i mindfulness og positiv psykologi som pædagogiske redskaber til det faglige og personlige relationsarbejde. Teksterne understøttes af input fra teori og forskning samt eksempler fra praksis fulgt op af øvelser og spørgsmål til refleksion.

Et forløb med mindfulness og leg til at blive mere skoleparat

Skoleparat med mindfulness og leg i indskolingen kan være en ugentlig lektion hen over 8 – 12 uger. I en ugentlig lektion indgår aktiviteter fra mindfulness og theraplay. Nedenfor kan du se nogle eksempler på hvad et forløb kan indeholde, hvordan det er skruet sammen og hvorfor samt to øvelseseksempler.

Rammer for lektionerne

Hver lektion starter med, at vi sidder i en cirkel og hilser på hinanden med en lille klappesang og en opmærksomhedsøvelse og/eller åndedrætsøvelse til at samle sig og være til stede.

Hver lektion starter med en opmærksomhedsøvelse for eksempel opmærksomhed på lyd, der består i at du slår tonen an på et instrument for eksempel en syngeskål, tibetanske klokker eller triangel. Børnene lytter med fuld opmærksomhed til efterklangen og rækker en hånd i vejret, når de ikke kan høre den længere. Fra 2 lektion skiftes eleverne til at slå tonen an.

Herefter en leg der starter med at trække vejret. For de yngste er der brug for at det involverer kroppen, og en populær øvelse kan være Blomsten og lyset: Du knytter en hånd med pegefingeren opad, som en blomst og sætter den op til næsen og dufter til blomsten med en dyb indånding, blomsten bliver til et stearinlys, der pustes ud med en udånding gennem spidse læber eller “kysselæber”.  Gentages et par gange, til det sidder i hukommelsen.

Leg er en vigtig del af nærvær

Jeg tilføjer gerne en lille kort leg/øvelse, der er let at udføre, og som de kan lede på skift. Det at følge en kammerat, der viser en leg/øvelse, øger involvering og samarbejde. Det lærer eleverne at mærke glæden ved, at andre gør det, jeg viser samt forpligter til at deltage aktivt når man ikke selv er hovedperson. Det kan for eksempel være nedenstående øvelse.

Vejrtrækningen følges op i den næste leg/øvelse ved at tage en dyb indånding gennem næsen og helt ned i maven, når vi skal lege en sjov leg eller have en yogaøvelse. Det kan for eksempel være yogaøvelsen Hej sol. Den skaber lidt bevægelse, koncentration og samtidig synes de fleste den er sjov. Den er simpel og let af følge for de yngste. (2 klasse og op skal nok have en mere avanceret udgave): Stå med begge fødder godt i gulvet, sæt hænderne op foran brystet med håndfladerne mod hinanden og fingerspidser opad. Træk vejret ind og ræk hænderned op mod himlen mens I siger Hej sol. Ånd ind, buk jer ned så fingerspidser rør jorden (eller fødder) og sig: Hej jord. Ånd ind, sæt hænderne på skinneben eller knæ, se på sidekammeraten og sig: Hej med jer, ånd ind og før hænderne op foran brystet som i udgangsposition med samlede håndflader og sig: Hej mig.  Denne øvelse kan eleverne også hurtigt lære at lede for hinanden. Ind- og udåningerne medvirker til koncentration og opmærksomhed i bevægelserne. Du kan vælge at lægge mere eller mindre vægt på vejrtrækningen i hele øvelsen og måske lægge den ind i start og slut. Efter temperament og elevernes reaktion.

Herefter følger nogle lidt mere krævende/dybtgående øvelser/lege og det hele afsluttes med en opmærksomhedsøvelse. Gerne den samme som I starter med af hensyn til gentagelse og genkendelse.

Lege og øvelser modner hjernen

I et forløb skal være mange gentagelser og samtidig variationer. Der kan også være et tema. Fx kan I arbejde med følelser, venskaber, evne til at fokusere og skabe ro i krop og sind. Hver øvelse og leg henviser til modningsprocesser i hjernen, som medvirker til barnets udvikling følelse af samhørighed.

For eksempel starter en lektion med en rytmisk klappeleg og hilsen på hinanden. Rytmiske lege medvirker til at skabe følelse af samhørighed og tryghed i gruppen, og hilsen giver oplevelsen af at blive set. De fysiske og sansemæssige lege modner krybdyrhjernen med forbindelse til det autonome nervesystem og kamp-flugt-frys reaktioner. Den type øvelser og lege er der derfor flest af i de yngste klasser.

Jo bedre fundament der er lagt i krybdyrhjernen, jo bedre er eleverne rustet til at modnes mentalt og følelsesmæssigt.

Samtidig tilføres også øvelser der modner det emotionelle niveau i pattedyrhjernen med sociale lege til afstemning og aflæsning af hinandens ansigtsudtryk. I forbindelse med nogle typer lege og øvelser indgår vi i dialog om, hvad de oplever kropsligt for at styrke skift mellem at vende opmærksomheden indad og udad.

En dialog til mentalisering opstår, når vi griber nogle af de situationer, der opstår undervejs ved at tale om hvad der sker. Vi kan fortælle historier, om børn der bliver drillet og tale om venlighed og venskab, om at føle sig alene og forkert samt hvordan det føles at blive drillet og få hjælp. Børn er meget åbne og intereresserede at tale om de svære ting. De har stærke følelser og at sætte ord på hjælper til at berolige og forstå sig selv. I den forbindelse kan det være en stor hjælp at tale med eleverne om, hvordan de kan bruge nogle øvelser til at falde til ro og finde styrke til at fortsætte, når noget er svært.

Børn med behov for støtte til personlig udvikling

I en klasse vil der ofte være et eller flere børn der er udfordret i forhold til modenhed og nogle med tilknytningsvanskeligheder. Begge dele giver personlige og sociale udfordringer.

Theraplay og mindfulness indeholder lege og øvelser, der støtter alle børn i at finde ro og være i kontakt med sig selv.

For de elever vil jeg anbefale mest fokus på krop, omsorg og sjove lege uden konkurrence. Det skaber ro i kroppen og tryghed i forhold til dig og til kammeraterne. De lærer hinanden bedre at kende og ser nogle sider og situationer, de ikke ellers oplever hinanden i. Det kan fremme nye legerelationer i frikvarteret og kontakten med dig.

Du kan læse mere om hjernens modning og om mindfulness og theraplay

Bog på vej

Til september 2019 udkommer den seneste bog Mindfulness i klassen – nærværende relationer. Den indeholder øvelser, råd og vejledning til, hvordan du kan blive en mere mindful lærer samt øvelser og vejledning til hvordan du kan give det videre til eleverne

Mere skoleparat med mindfulness og theraplay

Børnene lærer at trække vejret, leger lege der udvikler koordination og samarbejde samt sjove rytmelege med klap og musik. Rytmer skaber oplevelse af samhørighed. Samtidig styrkes områder i hjernen med betydning for koncentration, arbejdshukommelsen, de eksekutive funktioner til selvregulering, affektregulering og selvkontrol.

De lærer venlighed og omsorg for sig selv og andre. Det kan være at kramme sin ven eller sit kæledyr i tankerne og sende venlige tanker til sig selv. Undersøgelser viser, at 12 uger med venlighedsøvelser styrker børns empati og sociale kompetencer. Især for de børn, der har meget brug for det.

Jeg holder  Nærvær i pædagogikken kursus. I får en intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi som ramme for udvikling gennem lege og øvelser fra mindfulness og theraplay.