Tænd lyset i dit hjerte – 3 workshops til at være dit indre lys.

3 workshops med temaer fra 3 kapitler i bogen Tænd lyset i dit hjerte – Mærk at du er dig selv: Jordforbindelse, hjertekontakt og intuition, der på sin vis er tre af hinanden afhængige kvaliteter, som understøtter hinanden.

At tænde lyset i hjertet er en måde at åbne dit hjerte og tænde dit iboende indre lys. Det betyder at hvile i en indre tilstand af fred og rumme dig selv, som du er. I den medfødte indre godhed, vi har i hjertet, mærker vi, at det ikke handler om at være på den måde, som andre (måske) forventer. Vi er mere bevidste om, hvem vi i virkeligheden er. Og vi kan blive hjemme i os selv trods oprørte vande omkring os.

Du kan kalde lyset i dit hjerte for dit sande Selv, din essens, din sjæleforbindelse.

Jeg ser hjertet som en portal for sjælen at udtrykke sig igennem. Og sjælens sprog er intuition. Vi opfanger sjælens budskab, den indre stemme, med vores intuition. Derfor er hjertet en central kobling mellem sjæl og personlighed. De kan smelte sammen til en helhed.

I dette forløb arbejder vi med det indre og det ydre lys

Når det indre lys er slukket eller flammen er meget svag, flagrer vores energi. Man kan kalde det at lukke hjertet. Vi kan ikke mærke os selv og vi mister det indre fodfæste. Så vi læner os op ad, hvad andre gør og siger ved at tjekke de andre ud. Er de tilfredse med mig? Kan jeg stole på dem? Er jeg god nok? Kan jeg klare opgaven? Hvordan vil det hele gå? Den indre stemme bliver nedtonet – overhørt.

Sindet bliver uroligt og reaktivt, så vi kommer let til at tvivle på os selv. Vi kan få svært ved at tage beslutninger og lytter til eller ser efter det, andre gør. Vi kan være usikre på, om det vi ser og mærker i os selv og i andre, er sandt.

Når vi tænder lyset i hjertet, virker det stærkt beroligende og samtidig opløftende på nervesystemet og troen på os selv. Vi sætter os selv fri.

Workshop 3 x 2 timer for 3 – 6 personer.

Hvad kan du forvente?

I denne serie af workshops vil du:
Erfare en lidt dybere forståelse af hvem du i virkeligheden er.
Opleve den fred og glæde, der findes permanent lige bag dit hjerte.
Få intuitive redskaber til at lytte indad og udad.

Med din intuition kan du vedligeholde kontakten med dit indre lys og stole på det du mærker både i og udenfor dig selv. Alle øvelserne åbner og styrker dit iboende lys i hjertet.

Jeg har forbundet tre vigtige elementer for det være sig selv og føle sig forbundet med andre nemlig: jordforbindelse, hjerteforbindelse og intuition.

Hver workshop varer 2 timer og indeholder fysiske, psykiske og spirituelle øvelser. Nogle af dem skal bruges jævnligt mellem møderne for at blive nye vaner i krop og sind og skabe forandring i din hverdag. Du får redskaber, som du selv kan arbejde videre med.

Om de 3 workshops

1. Jordforbindelse – kropskontakt er dit fundament for at være hjemme i dig selv. I kroppen mærker du din indre tilstand af ro eller uro, dit behov for hvile og aktivitet, og du kan mærke andres indre tilstand. Jordforbindelse giver fundamentet for at stå fast på det, der er rigtigt for dig. Med en god jordforbindelse lader du dig ikke så let vælte af, hvad andre gør og siger. Samtidig modvirker jordforbindelse tendens til tankemylder og til at overanalysere. Vi kan være mere til stede hjemme i os selv.

2. Hjerteforbindelse er at forbinde dig med dit sande Selv (Sjælen) og med andre uden frygt.  I hjertet ved du, hvem du er uden tvivl. I hjertet findes din indre godhed og kærlighed og du kan mærke din egen og andres kærlighed i hjertet. Hjertet er en form for centrum i dig – dit indre midtpunkt mellem himmel og jord i dig. Fra hjertet kan du give og modtage i balance, mærke lethed og tillid til dig selv og livet. Du kender sikkert talemåderne at være let eller tung om hjertet. Nærvær i hjertet udvider vores følelsesmæssige intelligens.

3. Intuition handler også om tillid og om at aflæse andre og mærke, om du føler dig tryg sammen med dem, og det er den intuitive intelligens, som kan give øjeblik-til-øjeblik vejledning og træffe vigtige valg. En skarp intuition indeholder tillid til hjertets visdom – din indre viden. Intuition er det sprog sjælen taler og dermed en hjælp til både at lytte til din indre visdom, tage ”bæredygtige” beslutninger og gå nye veje med en følelse af indre vished. Meget forskning (fx HeartMath research) antyder, at vi løser problemer bedre, når vi inddrager intuitionen. Og kombinationen af intellekt og intuition – at ræsonnere og lytte til intuitionen gør, at vi træffer beslutninger fra en dyb og bevidst kilde i os selv.

Det praktiske

Hvordan kommer du med på sådan en serie workshops?

Det kan du gøre på to måder:
1. ved at samle 3 – 6 personer inkl. dig selv og skrive til mig for en aftale
2. ved at tilmelde dig en workshop som jeg annoncerer med – her på hjemmesiden, på nyhedsbrevet eller på Facebook: nærvær i hjertet

Pris: 900kr. pr. deltager uanset om I er 3 eller 6 personer. Beløbet skal være indbetalt inden workshoppen.

Betaling: MobilePay 22 80 05 38

Kontakt: kontakt@krestinehartmann.dk

Jeg tilbyder dele af serien som foredrag/workshop på Sjælland: kontakt mig og fortæl, hvor det skal foregå, hvor mange mennesker du ca. forventer, der vil komme. Betaling efter aftale – alt efter om du fx er en lille butik, en organisation eller andet.

Hvem er jeg i denne kontekst?

Jeg er forfatter til bogen Tænd lyset i dit hjerte – mærk friheden til at være dig selv (2022) og til Intuitionshåndbog for innovative ledere (2006)  udgået fra forlag.
Intuitionshåndbogen er skrevet til mennesket bag lederen sammen med nogle intuitive ledelsesredskaber, vi alle kan bruge i samspillet med mennesker. Du får et lille udpluk af dem på denne workshop.

Desuden er jeg clairvoyant healer og hjertehealer med en baggrund i krop- og psykoterapi med healing samt mindfulness.