Nærvær med mindfulness

Nærvær med mindfulness og positiv psykologi understøtter fagpersoner i det relations- og kompetencefremmende arbejde i skole og institutioner. De voksnes nærvær styrker mindre børns tilknytningsevne og større børns tillid. Dette styrker børns empati overfor sig selv og andre. Det fremmer banets evne til at mestre de relationer og udfordringer, det møder i skolen og senere i livet. Nærværet må være anerkendende og empatisk, for at den voksne kan tage ansvar for relationen. Barnets jeg-identitet spejles på en måde, der giver det et positivt selvbillede.

Hvad forhindrer nærvær

Når du er på autopiloten, kan du ikke være nærværende og autentiske. Autopilot opstår, når du har for travlt, når du tænker vanemæssigt, og når du reagerer automatisk på en impuls. Det kan være fra børn, der forstyrrer undervisningen, løber væk når du kalder eller ofte havner i konflikter.  Eller impulser fra forældre, fra leder og kollegaer.

Automatiske reaktioner er, når du reagerer på samme måde, som dine forældre og andre vigtige voksne gjorde under din opvækst. De relationer, du havde til de vigtige voksne i din opvækst, viste dig, hvem du var og hvordan man indgår i relationer. Når du handler automatisk, giver du det videre, du selv modtog.

Har barndommens relationer ikke været tilstrækkeligt anerkendende og empatiske, må fagpersonen bevidst udvikle empati og kontakt med sig selv. Dermed bevarer du en god kontakt både til dig selv og barnet eller en børnegruppen, der reagerer ude af sig selv.

For mange bolde i luften, et stressende arbejdsmiljø og vanskelige samarbejdsrelationer kan udfordre det pædagogiske nærvær. Du kan dog selv gøre meget for at udvikle egen indre styrke og ro. Det giver ballast til at bevare en tilstand af empati og overskud til at holde et anerkendende nærvær i relation til børnene også i udfordrende situationer. Du handler autentisk og virker som en god rollemodel

Nedenstående metode har mange haft glæde af til at styrke deres personlige og pædagogisk nærvær. Prøv at træne dig i følgende fem punkter og indfør eventuelt nogle rutiner med meditation og/eller yoga.

5 punkter til at styrke dit nærvær med mindfulness

1. Træk vejret bevidst i nogle minutter dagligt og brug det som anker til at være i nuet. Hold pauser til at trække vejret for eksempel når du sider i bussen eller bilen eller går fra en aktivitet til en anden. Hold pauser hvor du ikke er til rådighed hverken fysisk eller mentalt. Dybe ind- og udåndinger flere gange i løbet af dagen ilter blodet, udvider lungekapacitet, øger centrering, reducerer stress og muskelspændinger.

Udvid eventuelt med at kontakte din krop og kropsfornemmelser. Prøv om du kan skabe kontakt med fødderne i gulvet, ryggen mod ryglænet og sædet mod stolens sæde. Bemærk, om der er spændinger nogle steder i kroppen, og mærk hvor det føles afspændt. Forestil dig, at du kan trække vejret ind i eventuelle spændinger.
Prøv om du kan mærke dit hjerte eller hold opmærksomheden i hjerteområdet et øjeblik. Træk vejret ind i området og observer, om du kan mærke nogle følelser, når opmærksomheden er her. Accepter det du mærker eller ikke mærker. Vend opmærksomheden tilbage til her og nu, og fortsæt din dag.

2. Observer dine tanker i et 3 minutters nærvær, hvor du er stille og har ro omkring dig. Prøv at observere tankerækkerne. Bemærk om du betragter tankerne som sandhed og følger dem som sådan? For eksempel: “Jeg burde være mere venlig og hjælpsom ligesom Heidi”. “Det kan ikke betale sig at prøve at få fri, vi har alt for travlt”. “Annis forklaring mangler forskningsmæssigt belæg, så den tager jeg ikke i betragtning”. Tager du alle dine tanker for gode varer, kommer de til at styre dine handlinger og forholdemåder. Du er ikke åben og du er udsat for et overvældende tankemylder.

Man kan skabe ro i tankemylder og ændre en tendens til aumatisk at være kritisk og kontrollerende til at være mere medfølende og venlig over for sig selv og andre. Måske antage en mere udforskende og undersøgende indstilling, for at skabe klarhed i øjeblikket. Stille spørgsmålstegn ved sandheden i tanker, som måske er vanebetonede. Se tanker som noget der kommer og går, og noget du har indflydelse på. Du udvikler kognitiv fleksibilitet og opnår mere lethed.

3. Accepter det uundgåelige. Prøv om du kan stoppe en vane med at vurdere en situation som god eller dårlig. Om mennesker har ret eller uret, er gode eller onde. Vurderinger styrer vores følelser og handlinger langt mere, end vi er bevidst om. Tanker om at tingene burde være anderledes, og tanker om fortid og fremtid – i går og i morgen, forhindrer os i at være til stede i nuet. Når du formår at være i nuet, kan du forholde dig til præcis den situation, du er i her og nu – og med åbenhed. Optagethed af tanker og vurderinger reducerer sensitivitet over for børns signaler. Man kan utilsigtet komme til at gøre en svær situation endnu mere svær frem for at hjælpe barnet/eleven med at løse den.

4. Bemærk og værdsæt det, der virker godt, og det du er tilfreds med og måske endda ønsker mere af. Giv dig selv ros og anerkendelse for det du er god til. Skab lejlighed til at I kan dele succesoplevelser med hinanden og fremhæv kollegers fortrin. Se efter hvilke muligheder du har, for at få dine behov og ønsker opfyldt. Vend gerne med andre, hvordan det eventuelt kan lade sig gøre at opfylde dem. Det kan være små ting som et skema eller store ting som arbejdsopgaver og metoder.

5. Giv glæde, nærvær og indre ro en høj prioritet. Øvelser, der fremmer nærvær, stimulerer også lykkehormonerne oxytocin, serotonin og dopamin. Oxytocin kaldes også kramhormonet eller fredshormonet. Det fremmer følelsen af lykke og tillid til dig selv, hvilket bevirker at du er god til at omgås andre. Stresshormoner falder proportionalt med at lykkehormonerne stiger. Grundlaget for overskud til anerkendelse lægges ved at give dig selv et skud ekstra lykkehormoner.

Styrk det pædagogiske nærvær på jeres arbejdsplads med en workshop eller kursus

Se eventuelt også bloggen: Har du en indre kritiker