Mindfulness med neuropædagogik

Mindfulness med neuropædagogik er en kombination af mindfulness sanse- koncentrations- og opmærksomhedsøvelser og leg.

Legene understøtter udvikling af den 3-delte hjerne ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi og theraplay, der indeholder omsorg og positiv opmærksomhed.

Når jeg underviser i mindfulness med neuropædagogik til børn fra 5 – 10 år, blander jeg sanse- og koncentrationsøvelser med bevægelse, yoga og sociale lege. Børnene lærer venlighedsøvelser, leger sjove lege og samarbejdslege, samt lege hvor vi udtrykker følelser og taler om for eksempel at være bange, ked af det forskrækket og glad ud fra en social historier. På den måde bliver alle dele af hjernen stimuleret og dermed også børns selvregulering, sociale færdigheder, empati og kognition. Børnene kommer mere i kontakt med sig selv. De får en tydeligere mimik og forståelse, for hvad der sker i barnet selv og hvordan det vi gør påvirker andre.

Kort fortalt udspringer neuropædagogik af neuroaffektiv udviklingspsykologi og den tredelte hjerne udviklet af Susan Hart. Her er udgangspunktet at hjernen er delt op i tre udviklingsområder. Den ældste del er krybdyrhjernen/sansehjernen som er i tæt kontakt med det autonome nervesystem og kroppen. Den næste del i udviklingen er pattedyrhjernen som kan kaldes følehjernen og den nyeste neocortex med frontallapperne også kaldet tænkehjernen. Du kan læse mere om det her Hjernens modning til affektregulering.

Mindfulness med neuropædagogik for de 5 – 8-årige

I børnehaven og indskolingen er det første fokus at stimulere krybdyrhjernen som fundament for næste trin. Krybdyrhjernen er området for selvregulering og parathed til at modtage sanseindtryk. Det gælder både de kropslige og de ydre stimuli eks. koncentration og nærvær, at aflæse andres ansigtsudtryk, tonefald, og kropssprog og reagere hensigtsmæssigt på dem. (Se legeeksempler længere fremme.)

Prøv en inspirationslektion der giver dig nogle lege og øvelser du kan bruge i klassen. kontakt Krestine

I krybdyrhjernen findes et aktiveringssystem, der styrer opmærksomhedsfokus, regulerer rytmen og balancen i opmærksomhed, kognitive tilstande samt parathed til at handle og fleksibilitet til at orientere sig hos omgivelserne.
Aktiveringssystemet sender impulser ud i hele hjernen, der reagerer på dem. For meget uro, i form af stress, angst og manglende evne til at regulere sig, forstyrrer resten af hjernen. Barnet kan blive fastlåst i sine emotioner, så det har svært ved at komme ud af konflikter og ændre konfliktfyldt adfærd eller tage initiativ.

Kort sagt ligger grundlaget for opmærksomhed, handlekraft, læring og empati i krybdyrhjernens “styringssystem”. Og det kan modnes gennem leg og mindfulness i samspil med nærværende fagpersoner, der kan afstemme sig selv i forhold til barnet.

Aktiviteter og lege

Aktiviteter og leg der støtter aktiveringssystemet i krybdyrhjernen, giver indre ligevægt og kontakt med sig selv. Eksempler kan være: Sang, klappelege, rim og remser, rytmer, rytmisk bevægelse med dansetrin, yoga, inddragelse gennem navneleg, massage, kram, sanseøvelser og vejrtrækning med mindfulness.

Senere i forløbet tilføjes andre typer lege og aktiviteter til stimulering af føle- og tænkehjernen. I følehjernen stimuleres empati og evne til at indgå i relationer med andre herunder håndtere konflikter i forhold til det modningsniveau barnet befinder sig på. I tænkehjernen stimuleres evnen til mentalisering dvs. evnen til at se en situation fra flere sider og forstå egne og andres reaktioner og følelser. Børn lærer at aflæse andre, sætte grænser for sig selv og give feedback. Man bliver i stand til at tage gode beslutninger i svære situationer.
Mange af disse lege indgår jo i børnehaven i forvejen. Når vi sætter dem i system og tilføjer mindfulness og theraplay aktiviteter, får de en større effekt.

Jeg holder Nærværsforløb med en gruppe børn/en klasse og en til to fagpersoner. Et forløb kan medvirke til at styrke børnegruppens modenhed og give pædagog/lærer redskaber at arbejde videre med. Det virker som et praktikerkursus, hvor voksne får lydfiler til eget nærvær og bogen Mindfulness og leg på institutionen med inspiration til sig selv og børnene.

Jo bedre den del af barnets udvikling stabiliseres, jo bedre kan det hvile i sig selv. Der dannes fundament for at barnet senere kan bruge sin tænkning til at håndtere frustrationer. At afgrænse sig selv og finde indre ligevægt. Når vi kobler tænkning på følelser og sansninger, bliver vi mere robuste og bedre til at rumme vores følelser. Det giver overskud til at prøve igen, når noget ikke lige lykkes. Selvværdet styrkes og barnet giver ikke så hurtigt op.

Der er god grund til at starte allerede i børnehaven. Der sker nogle væsentlige udviklingsspring i barnets hjerne fra det er omkring 5 år og frem til 8 år. Med disse lege, øvelser og samtaler på institutionen rustes børn personligt og socialt til at starte i skole og SFO. Fortsætter arbejdet i indskolingen, kan det hjælpe børn til at håndtere øgede faglige krav og sociale udfordringer de møder senere.
Samtidig får børnene erfaring med, hvordan de kan berolige sig selv, når noget føles ubehageligt. De lærer at søge ro i en hektisk hverdag. Disse erfaringer skal gøres og læres i ”fredstid”, så man kan tage dem i brug, når det er svært.

Omsorg og positiv opmærksomhed til modning ved problemområder

Børn med udfordringer i de nævnte problemområder i krybdyrhjernen, vil ofte føle sig pressede og underlegne, når en øvelse er svær eller kræver deres fulde opmærksomhed. For at få succesoplevelser til at udvikle sig videre ud fra, har de brug for ekstra støtte i en systematisk indsats.
Her kommer theraplay ind i billedet. En af fordelene med theraplay er, at legene foregår med stor omsorg uden konkurrence i en tilstræbt venlig atmosfære. Børnene kan ikke lege forkert, og der findes en regel om, at man ikke må såre hinanden med sine ord og handlinger. Jeg opmuntrer børnene til at tale om, hvad det betyder, og hvad man så må. Ved at de sætter ord på, integreres det bedre i hukommelsen.
I en legelektion skal de voksne sikre sig, at hvert barn får opmuntring og positiv opmærksomhed.