Hold pauser

Hold pauser i løbet af dagen og mærk dig selv. Det er en hjælp til at prioritere og organisere tid og indsats.

Ifølge neurovidenskabenlig forskning er de mange udadrettede aktiviteter, input og skift i vores hverdag alle med til at aktivere sympaticus, den del af det autonome nervesystem som gearer os op med risiko for at vi overbelaster krop og sind. Pauser medvirker til at aktiverer parasympaticus, der virker beroligende på systemet.

Små daglige pauser som nedenstående gearer ned. Det øger opmærksomheden på det du har gang i samtidig med at du er nærværende i forhold til dig selv og andre. Dette tilstedevær i forhold til andre gør, at du bedre kan aflæse signaler og være empatisk. I forhold til dig selv er det en hjælp til ikke at køre på autopiloten og i højere grad prioritere bevidst.

Øvelse

Her er en øvelse på knapt fem minutter som øger dit nærvær og din empati med dig selv og andre:

Mærk dit åndedræt lige nu mens du læser dette. Du skal ikke gøre noget. Blot mærk, at du trækker vejret uden at ændre på det. Ofte sker det, at opmærksomhed på åndedrættet bevirker, at det af sig selv bliver lidt dybere og lidt roligere.

Opmærksomhed på åndedrættet er et effektivt middel til at spænde af og holde en lille mental pause. Åndedrættet aktiverer det parasympatiske nervesystem som hjælper til at geare ned. Opmærksomhed på åndedrættet i nogle minutter kan have en gavnlig effekt og påvirke hele kroppens biokemiske system

Prøv om du kan mærke dit hjerte lige nu. Måske kan du fornemme at det banker. Intensiver din opmærksomhed lidt mere og prøv om du også kan mærke hjerterytmen. Hvis du ikke kan så vær tålmodig med dig selv og prøv igen senere. Nogle gange handler det om træning i opmærksomhed.

På det følelsesmæssige plan rummer dit hjerte evnen til at holde af og blive holdt af. I professionelle relationer kan vi tale om evnen til at vise og tage imod tillid, venlighed, medfølelse og accept. Det skaber gode relationer og følelse af samhørighed.