Indlæg

Nærvær i børnefamilien

Nærvær i børnefamilien er et stort ønske hos mange. Fred og nærvær står højt på listen, men det kan være vanskeligt at opretholde nærværet i længere tid af gangen. Særligt i perioder med ekstra pres og udfordringer.

Med dit nærvær kan du udvide opmærksomheden til at omfatte både barnet og din egen tilstand i øjeblikket. Med den opmærksomhed kan du se, hvad det lille barn har behov for. Du kan aflæse og rumme det store barn, der kommer ind ad døren og surmuler eller er lidt trist.
Det er ikke altid nødvendigt at sige noget. Øjenkontakt, et smil eller nik kan være en dyb manifestation af nærvær for både små og store. Du sanser barnet og det sanser dig.
Dit nærvær kan virke trøstende, beroligende og omsorgsfuldt, lige når barnet har allermest brug for det. Du kan bedre møde og støtte et barn, der skælder ud, fordi du med dit nærvær ved, at det er noget inden i barnet, og det handler ikke om dig.

Nærvær i børnefamilien forebygger magtkampe, der opstår på grund af misforståelse og barnets/den unges voksende egenvilje. Samtidig styrker dit nærvær forståelsen og kontakten imellem jer. Barnet/den unge føler sig set og forstået. Dette åbner for tillid og samhørighed, som gør at barnet i højere grad åbner sig og følger dine anvisninger.

Dit nærvær gør dig mere åben for din intuition om, hvad der er rigtigt for dig og for dit barn, også når det, der er rigtigt for dig, ikke helt følger autoriteter og venners anbefalinger.

Facebookgruppen NÆRVÆR I FAMILIEN har et ONLINEFORLØB Kærligt forældrenærvær her i december (2019), hvor du får de første afgørende trin til dybere nærvær. Forløbet indeholder øvelser og tekster om blandt andet hvordan:

  • Nærvær påvirker dit barn og jeres relation
  • Træning i nærvær reducerer stress
  • Du kan se familien som en invitation til at vokse og udvikle dig som menneske
  • Du kan holde hjertet åbent for dit barn, også når det gør noget du ikke forstår eller ikke bryder dig om

I gruppen får du spørgsmål til refleksion og små indlæg om at lykkes som forælder, samt hvordan du kan invitere mere glæde og overskud ind i hverdagen til dig selv og dine børn. 

Du kan se mere om gruppen og tilmelde dig her: https://www.facebook.com/groups/549655542469648/

Din opvækst præger dine reaktioner på dit barn

Den måde du bliver mødt under opvæksten, er den måde du automatisk reagerer på, når du støder på situationer, der minder om noget fra din egen opvækst. For eksempel den måde dine forældre trøstede dig på eller skældte ud og hvad de skældte ud over. Deres værdier og det de værdsatte og efterspurgte fra dig, og den måde de talte med hinanden og andre på, da du var barn. Deres tilgang til opdragelse var præget af tidsånden dengang, samt den måde deres forældre var opdraget.  Og meget har ændret sig de seneste 20 år.

Gennem relationen med sine forældre lærer barnet, hvem det er, hvad der er vigtigt og rigtigt eller forkert og hvordan det er sammen med andre. Børn aflæser forældres ansigtsudtryk, følelsesmæssige udtryk og kropsholdning. Det sender signaler til barnet, der omgående opfanger stemninger og nonverbale kommunikation – uanset hvad forældrene siger eller undlader at sige.

Du kan ændre de signaler, du sender og aflæse dit barns signaler med dit nærvær.

Forældrevejledning: Kontakt@krestinehartmann.dk

Nonverbal kommunikation siger mere end ord

Mindre børn, og børn som har svært ved at udtrykke sig verbalt, forstår bedre det nonverbale end det du siger. Barnet aflæser forældrenes tilstand hele tiden. Og dine signaler, når du reagerer på barnets adfærd. For eksempel har mange forældre tendens til at deres ansigtsudtryk bliver neutralt, når de irettesætter og skælder ud. Det gør, at barnet forbinder et neutralt ansigtsudtryk og stemmeleje med at forældre og andre vigtige voksne er sure eller vrede. Halvhjertede forsøg på at sige “det gør ikke noget” med en neutral stemme sender flere signaler til barnet. Det har svært ved at afkode om mor eller far egentlig er møgsur på mig over den ituslåede vase eller om det faktisk er ok. Der sniger sig en følelse af skyld og tvivl ind. “Mon jeg er ok?, mon mor eller far kan lide mig?” Jeg har ofte hørt børn stille spørgsmålstegn ved om deres forældre kan lide dem eller er vrede på dem.

Da jeg kender forældrene, er jeg ikke i tvivl om, at børnene er afholdt, så vi taler om, hvad det kan være, der får dem til at tænke/føle sådan. Som regel er det gentagne skældud i hårdt tonefald eller følelse af afvisning og ofte ligger forklaringen i travlhed eller automatiske reaktioner på et barn der opleves lidt krævende eller irriterende i perioder 

Dine børn kan straks mærke, når du er anspændt og stresset, og når du er ægte til stede, og slapper af. Det afspejler sig i dit kropssprog og smitter af på barnet. Det kan hjælpe, at minde dig selv om at vende tilbage til nuet og være opmærksom på, “hvad føler og fornemmer jeg lige nu”. Vejrtrækningen kan være en god hjælp til at agere mere autentisk ved at være ærlig omkring sine følelser og behov. Børn kan mærke din sindstilstand, så vær ærlig og åben samtidig med at du beroliger barnet. Dette er lettest, når du selv har accepteret dine følelser, hvis du er alvorligt syg eller der er problemer i børnefamilien. Børn mærker det og spørger – eller de går med det inden i sig selv Hvis du afviser eller giver en halvhjertet forklaring som ikke er sand, bliver barnet forvirret og uroligt.