Selvværd uden selvkritik

Selvværd uden selvkritik fremmer livsmod og initiativ

Selvkritik dræner dig, giver træthed, modløshed og uhensigtsmæssige livsmønstre

Selvkritik aktiverer den del af hjernen og nervesystemet, der fyrer op under stress og sænker motivation. Det giver dårligt humør og irritation, der sænker dit selvværd og præstation og skaber en ond cirkel.

Faktisk er der intet positivt ved selvkritik, selvom nogle tror, at det får dem til at “tage sig sammen” og gøre det bedre. Men tværtimod viser meget forskning, at resultaterne bliver ringere.

Den indre kritiker er en hård herre

Kritikeren er en fejlfinder og i stedet for at belønne de gode resultater, søger den efter nye fejl, der skal fikses. Den er en hård “herre”, der regerer i den gamle del af hjernen (hjernestammen) som engang sikrede os, at vi var på vagt overfor potentiel fare og passede ind i flokken for at vi kunne overleve.

Det betyder, at kritikeren (den negative indre dialog) er medfødt og en del af vores automatiske reaktioner. Hvorimod venlighed, kærlighed, lykkefølelse, håb og medfølelse er hjertekvaliteter, som skal dyrkes igen og igen – og igen. Indtil der er dannet nye spor i den nye hjerne. De er ikke fulgt naturligt med i evolutionen af vores særdeles avancerede hjerne.
Vi skal selv gøre arbejdet og det starter med at få opmærksomheden ind i hjertet til mere hjertekohærens

På workshoppen lærer du en videnskabeligt dokumenteret metode til at:

Skabe ro i tankemylder.

Ændre den selvkritiske dialog til at være mere kærlig og støttende.

Gøre dig mere følelsesmæssigt robust.

Vi gennemgår en gennemgribende øvelse med mindful compassion, der kommer til at gøre en radikal forskel i dit liv, så den indre kritiker på sigt ændrer sig til en mere medfølende og støttende indre stemme.