Indlæg

Stress Grøn, Gul, Orange eller Rød zone?

Stress kan være svært at håndtere, fordi vi ofte ikke bliver opmærksomme på det, før det har fået godt fat i os. Og ofte opdager andre det før vi selv.
Her vises stress i et skema som et forløb fra 1 – 10 i fire zoner. GRØN er nærvær og sundhed, GUL er alarmberedskab, ORANGE er den farlige overgangen fra gul til rød. RØD er stress med sammenbrud og sygdom.
Gul zone fylder meget i dette billede, fordi eksperterne mener, at den tilstand som beskrives her, er ved at være mere normal, end den der beskrives i grøn zone.

Er du i Grøn, gul, orange eller rød zone?

1: Nærvær, indre ro og stabilitet, fysisk psykisk overskud. Hviler godt i dig selv. Humøret er stabilt med overvægt på det gode. Hjernen fungerer optimalt. Vi kan tage bevidste beslutninger og skelne mellem eget og andres ansvar og vi kan give og modtage i fællesskab med andre.
2: Følelse af mening og at være værdifuld for andre. Kan tage omsorg for sig selv uden at føle at vi svigter andre. Vi har tillid til, at vi kan klare det, der kommer. Mindre tendens til bekymring og mere glæde.
3: I grøn zone er vi hjemme i os selv. Vi ved hvem vi er. Vi kender vores grænser og ressourcer og kan stå ved det. Vi kan balancere mellem grøn og gul zone uden at gå på kompromis med os selv. Initiativ og handlekraft er i balance.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gul zone

4: På dette stadie er vi dedikerede på at gennemføre et projekt, at løse et problem eller en opgave på jobbet eller i hjemmet. Her kan vi være, når vi skal flytte, skifter arbejde, har et barn eller anden pårørende som har brug for ekstra opmærksomhed fx sygdom eller skilsmisse. Det kan også være opgaver eller særlige arbejdsprojekter, der kræver fuld opmærksomhed. Vi yder, hvad vi kan og bruger os selv optimalt. Fokus er på opgaver og problemløsning, samtidig kan vi afgrænse os selv og vores ansvar i forhold til egne ressourcer.

Opmærksomheden er delvist hjemme i os selv, hvad vi vælger til og fra. Vi gør det, der skal gøres og tager pauser til at lade op.

5: Der kan være en tendens til at løbe hurtigere for at handle sig ud af problemer og tiltagende pres. Måske oplever du dig hele tiden lidt presset i tid, at det er svært at nå det hele. Her kan opstå fartblindhed, dvs at vi ikke mærker at tempoet er øget. Opmærksomhed er mest udenfor os selv selv og fokus på opgaveløsning. Vi er på vej til at blive overbelastet, men der er ikke så langt ”hjem” i grøn zone, hvis vi er opmærksomme på det.

6: Alarmberedskab Her har vi over længere tid tilpasset en hektisk livsstil. Forbindelsen med krop og sind er sporadisk og vi går fra den ene opgave til den næste. Ignorerer signaler om behov for hvile og selvomsorg. Nervesystemet er på overarbejde og humøret kan svinge. Tendens til at være opfarende og utålmodig med andre. Kropssmerter, migræne, mave- eller hovedpine, søvnunderskud og overblikket svækkes. Selvkritiske tanker og selvbebrejdelser samt bebrejdelse af andre kan fylde. Fordøjelsen kan begynde at svigte
Når vores opmærksomhed over længere tid er rettet imod at tilfredsstille og tilpasse sig omgivelsernes krav og forventninger, er der ingen kontakt til det indre selv. Der er intet nærvær, ingen tilstedeværelse i kroppen og i nuet. Opmærksomheden er centreret i hovedet. Vi er ude af os selv. Tiden er inde til at bremse op. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Orange zone

7: Den orange mellemzone illustrerer overgangen fra alarmberedskab til stress. I orange er nervesystemet og den kognitive del af hjernen overbelastet. Det kræver mere at holde fokus og koncentration. Søvnmangel, udmattelse, nedsat overblik, nedsat følelse af glæde og mening. Tiltagende smerter i kroppen. Kortidshukommelsen svækkes. Aftagende eller manglende sexlyst.Der kan være en stærk trang til at planlægge, styre og kontrollere.

Tendens til problemfokus, negativ tænkning og negative forventninger. Andre opleves ofte som årsag til problemer eller følelse af utilstrækkelighed dominerer. Tendens til at blive sløj eller længe om at blive rask. Fordøjelsen kan svigte. Du har stress og depression ligger på dørtærsklen. Tiden er inde til at stoppe. Der er kun en stressoplevelse til rød zone

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8: Korttidshukommelsen svækkes radikalt, vredesudbrud, Overblik kobles helt af
9: Udmattelse, følelse af afmagt, utilstrækkelighed, ensomhed, indre kaos. Kroppen lystrer ikke og hjernens ydeevne er alvorligt svækket
10: Sammenbrud. Sygelig stress og udbrændthed. Depression og angst kan forekomme

Du har brug for hjælp før den næste stressoplevelse. Får hjernen kronisk stress kan mange funktioner ikke genoptrænes.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Balance mellem krop, sind og ånd

Når vi udvikler stress, er det altid et udtryk for at man over længere tid har overhørt og undertrykt stress-signalerne og mistet balancen.
Mennesket ikke bare en hjerne, der bliver båret rundt af en krop, så den kan løse opgaver og problemer, hvor de nu opstår. Tænkning er en væsentlig del af vores liv og arbejde men uden at inddrage krop og ånd bliver tænkning og handling mekanisk og automatiseret.

Når vi er automatiserede, bliver vi problemorienterede og stress og mistrivsel har let adgang.
Når vi er i kontakt med kroppen og lytter til dens signaler, er vi hjemme i os selv og kan handle ud fra hvem vi er. Ånden er vores livsenergi, vores iboende potentialer og værdier. Vores sande selv.

Sindet (psyken) består af tanker og følelser, instinkt, prægninger og overbevisninger om os selv. Sindet er sæde for personligheden og den tankevirksomhed. Stress skyldes overbelastning af sindet. I et videnssamfund udvikles stress som mental overbelastning.
Behandling og forebyggelse af stress retter sig mod afspænding af sindet

Kroppen er det fysiske hylster som sindet udtrykker sig igennem. Spændinger og ubalance i sindet viser sig i kroppen. Først som uro, siden som spændinger og til sidst som smerter og sygdom. Kroppen er et spejl på sindets tilstand og psykisk balance. Kropsspændinger er kroppens udtryk for de spændinger, sindet ikke har taget sig af.

Ånden er den livsenergi og opmærksomhed, som flyder gennem krop og sind. Ånden er uafhængig af sindet og har ikke ambitioner på personens vegne. Det er sindet/personligheden, der har ambitioner. Ånden kan forstås, som det nærvær du mærker, når sindet ikke er optaget af tanker og følelser, og når kroppen ikke er optaget af fysiske sansninger som smerte og spændinger. Et nærvær som man kan opleve under og i forbindelse med meditation, som er et glimrende redskab i forbindelse med stress. Et nærvær der også kan kaldes nærvær i hjertet som dit link til ånden.

MIN MISSION ER AT STØTTE DIG I AT HVILE I BALANCEN MELLEM GUL OG GRØN ZONE

Se min historie længere fremme eller lyt til 11 minutters pause til at komme hjem i dig selv

Vejen tilbage til dig selv – Nærvær i hjertet og indre balance

Har du brug for støtte til at vende tilbage til grøn zone og hvile i balancen mellem grøn og gul zone, kan Mindfulness- og massagepakken være aktuel for dig.

Har du brug for stresscoaching og terapi til at komme ud af stress og følgesygdomme eller tilstande, der fastholder dig i følelse af magtesløshed, fastlåst i passivitet, indre kraftesløshed og følelse af ikke at kunne rumme hverken dig selv eller andre? At livet er gået helt i stå og du ved ikke, hvordan du skal komme ud af denne boble!

Kontakt mig, for en uforpligtende samtale om hvad der kunne være godt for dig 22 80 05 38

Lidt vigtig forskning

Der er behov for en dynamisk balance mellem de to afdelinger i det autonome nervesystem (sympatisk ”speeder og stress” og parasympatisk ”bremse og hvile”), så de kontinuerligt kan skifte imellem aktivitet og afslapning.

Vagusnerven er fysisk forbundet med det parasympatiske nervesystem. Stimulering af denne sammen med kærlig egenomsorg og venlighed mod dig selv kan skabe balance og genoprette en stresset hjerne – før det bliver kronisk. En hjerne med kronisk stress er vanskeligt at genoprette.

Forskning har knyttet vagusnerven til forbedret neurogenese (oprettelse af nye hjerne- eller neuronale celler) og øget hjerneafledt neurotrofisk faktor* (BDNF) faktor. BDNF er som en fabelagtig super-mad til dine hjerneceller. Det hjælper med reparation af hjernevæv, faktisk regenerering i hele kroppen:

The vagus nerve modulates BDNF expression and neurogenesis in the hippocampus (Hippocampus er center for korttidshukommelse)

*Hjerneafledt neurotrofisk faktor (BDNF) er et protein, der er i stand til at regulere udviklingen af neuroner. Det findes primært i hjernen, selvom det også forekommer i andre regioner i kroppen og er mest koncentreret i cortex, hippocampus og basal forebrain.

Om forskning i mindfulness og hjernen ved stress

Depression og kronisk stress fører til nedsat neurogenese og forstyrrer kognitive funktioner, viser psykiatrisk forskning

Forskning i mindfulness og positiv psykologi viser, at jævnligt skift mellem hvile og aktivitet samt kultivering af positive følelser er vejen til indre ro og til at finde lykken og meningen med livet – altså grøn zone. Det er i grøn zone, vi kan leve fuldt ud og udnytte vores potentialer og kompetencer.

Nærvær i hjertet og dit autentiske selv –

Vejen tilbage til selvet sker gennem stunder med stilhed, hvor vi mærker kroppens signaler og observerer sindets rastløshed, uden at give efter for de. Du læner opmærksomheden ind i stilheden og hjertet. Dette nærvær mindsker omgående stress, øger din skaberkraft og etablerer kontakt med det autentiske selv: Ca. 11 minutter:

 

Reducer børns stressreaktioner

Hvorfor mindfulness på arbejdspladsen

Forskning i mindfulness og stress

Bevidst nærvær til stressreduktion