Indlæg

At åbne hjertet og lytte til den indre stemme

At åbne hjertet og lytte til den indre stemme

Psykoanalytikeren C.G. Jung er citeret for på sit dødsleje at have svaret på spørgsmålet om meningen med livet:
“Jeg tror, vi er her for at tænde lys for hinanden”.

Når vi tænder lys for hinanden, åbner vi hjertet.
I mørket kan vi tænde lys for hinanden og dele håbet, kærligheden, omsorgen, nærværet, varmen og sandheden. Nogle gange skal der så uendeligt lidt til. Et smil. Et opmuntrende ord. Et varmt håndtryk.
Det kan indebære at rumme hinandens svagheder – andres og vores egne – med respekt.

At åbne hjertet

Du kender måske følelsen af, at dit bryst nærmest udvider sig, når du er sammen med en, du virkelig elsker, når du ser et lille barn smile til dig, når Danmark vinder en stor sportssejr, og når du føler taknemmelighed.

Denne følelse af udvidelse sker sammen med en følelse af forbundethed – i det øjeblik jeg træder uden for mig selv og smelter sammen med en anden eller et større fællesskab. Mange oplever det også i kontakt med naturens storhed og med sit kæledyr. Og i taknemmelighed når andre viser kærlighed og medfølelse med os.
Fællesskabsfølelsen kan ofte mærkes i familien, i parforholdet, på jobbet, med dit barn eller dit kæledyr, en god ven.

Så at åbne hjertet er relateret til følelsen af forbundethed. En følelse der kan opstå i alle former for relationer fra parforhold og barn-forælder fællesskab til naboer og kollegiale fællesskaber. Måske har du en kollega (eller har haft), du føler dig tæt knyttet til. En kollega, du glæder dig til at være sammen med igen i morgen. Måske et kollegialt team eller en vennegruppe.

Vi er født med et åbent hjerte – så hvorfor lukker vi det?

Vi ser børn i vuggestue og børnehave have medfølelse med deres kammerater, når de er kede af det. De savner deres venner, når de er væk og vil hjælpe dem, når de bliver bange og kede af det. Hvis børn lærer at sætte ord på deres følelser, kan de fortælle, når de bliver bange, kede af det, sure og usikre. Indtil da kan de bare udtrykke dem i lyde og kropssprog. Det er dette de voksne skal hjælpe dem med, så de kan regulere deres følelser.

Når børn ikke bliver mødt i disse følelser, når de ofte oplever at blive misforstået på deres intentioner, og når de møder mere kritik og afvisning end kærlig accept, føler de sig utrygge. Hjertet lukkes ned for at beskytte imod at mærke frygt, utryghed og afstand. Det er utrygt for vores nervesystem at føle ikke-forbundethed. At de ikke kan mærke deres omsorgspersoner indeni, fordi de er psykisk og følelsesmæssigt fraværende.

Hvad er det at åbne hjertet?

Når hjertet er åbent, kan vi rumme det hele. Både lyset og mørket, hadet og kærligheden, frygten og tilliden, tyngde og lethed. Det hele er en del af livet i yin og yang, maskulin og feminin. Overordnet er energien i hjertet feminin.

I hjertet er vi i kontakt med vores autentiske selv, vores krop, sanser og følelser, fordi vi er til stede i nuet. Når vi ikke er i nuet, er det hovedet med logikken, rationalet, anlyse og fakta, vi lytter til.

Kunsten er at veksle imellem hjerte og hoved – intuition og viden.

Vi kan mærke andres følelsesmæssige smerte og overskud eller underskud, vi kan mærke om de er ægte og til stede eller fraværende. Vi kan mærke det hele gennem vores hjerte.

Når du åbner hjertet for andre mennesker, åbnes også en usynlig kanal af medfølelse, som virker bedre end at forsøge at overbevise andre om dine synspunkter. Man udveksler hjerteenergi, som har en helt anderledes kvalitet end mental energi. Hjerteenergi er ordløs kommunikation.

Måske har du prøvet at være sammen med et menneske i stilhed og følt dig tryg og rolig uden et påtrængende behov for at bryde stilheden. Man kan mærke den andens tilstedevær.

Det kan opstå spontant under en samtale, hvor der kommer lidt eftertanke og efter en fælles meditation eller bare er i stilhed, hvor man er i ren væren nogle minutter, før stilheden brydes.

Det interessante ved denne stilhed er, at man kommer tættere på hinanden, end under samtale.

Med et åbent hjerte føler du samhørighed og forbundethed med andre og du rummer, når samhørigheden ikke opstår, når der ikke sympati imellem jer. Du rummer forskelligheden, og når det er nødvendigt at gå hver sin vej.

At rumme betyder, at du ikke forsøger at få den anden til at ændre på sig selv for at passe ind i det, du synes er rigtigt og du skal ikke ændre på dig, for at passe til den anden.

Se også artikel om Nærvær styrker forbundethed og åbner hjertet

Lidt forskning i hjertets intelligens

HeartMath research i hjertets intelligens og intuition påviser, at hjertet indeholder ren intuition. Forskningen tyder også på, at intuition kan spille en vigtig rolle i social kognition (evnen til at aflæse og indgå i samspil med andre), beslutningstagning og kreativitet. De skriver blandt andet følgende (oversat af Krestine):

Når man behandler livssituationer, ledes folk ofte velkendte mønstre af tanker, følelser og handlinger i både beslutningsprocessen og hvordan de ser andre.
I stedet for at reagere på situationer ud fra vante mønstre, der ikke nødvendigvis er sunde eller konstruktive, kan disse situationer løses mere effektivt med nye og kreative løsninger. Disse løsninger kan åbne de tilgængelige indre ressourcer, der er i overensstemmelse med ens dybere intuition og kerneværdier.

Med andre ord kan vi lære at bevidst tilpasse os og få adgang til vores intuitive intelligens, som kan give øjeblik-til-øjeblik vejledning og styrke hjertebaseret liv, tillid til hjertets visdom, følelsesmæssig intelligens.”

Et åbent hjerte er at:

Være et helt menneske og stå ved sig selv og det man tror på.
Være sig selv uden at kæmpe for at blive set eller skjule sider af sig selv.
Vise medfølelse med sig selv og andre når livet er svært.
Føle sig forbundet med mennesker – både dem vi kender og holder af, og dem vi ikke kender og måske heller ikke er enige med – og ja, også dem vi ikke bryder os om eller er bange for.
Tale fra hjertet med omsorg, forståelse og kærlighed.

Når vi åbner hjertet, udvikler vi en stærk intuition – og vice versa er træning i intuition med til at åbne hjertet.

hjertenærvær

mindful compassion

Mindful compassion er at være åben over for din egen og andres smerte og at have et ønske om at lindre denne smerte. Compassion adskiller sig fra ønsket om at tage smerten væk eller undgå at mærke den, til at mærke den med ønsket om at lindre ved at rumme smerten og give slip. Når vi forsøger at bekæmpe følelsesmæssig smerte eller at undgå den, er der stor sandsynlighed for, at den forstærkes.

Vi er skabt til at tage imod omsorg og medfølelse fra andre og til at kunne give til andre og os selv. Når vi giver og modtager omsorg, føler vi os roligere, tryggere og varmere indeni.

Compassion virker beroligende på nervesystemet og lindrer indre stress.

Om self-compassion

Vi kan hele sår og vrede eller følelser af utilstrækkelighed, altid at skulle stå til rådighed og tage hensyn til andre, eller hvad mønsteret nu var, ved at anerkende deres eksistens. Vi kan tillade os selv at mærke følelserne uden at handle på dem eller dømme dem og os selv som rigtige eller forkerte.

Vi er skabt til at tage imod omsorg og medfølelse fra andre og til at kunne give til andre og os selv.

Er arbejdsmodellen for indre omsorg haltende sker det som regel at omsorg erstattes med krav og kontrol. Relationen til os selv styres da af kamp, kontrol og krav og kritik.

I eftervirkningerne af belastende forhold, mobning på arbejdspladsen eller problemer i familien er der mange af os som møder os selv med kritik: ”Stop med at beklage dig”, ”tag dig sammen”, ”du er håbløs”, ”du er svag”, ”det kan du alligevel ikke finde ud af” – eller selvmedlidenhed og følelsen af at være offer for ydre omstændigheder.

Selvom det kan virke ukendt eller usandsynligt, er evnen til at give og tage imod omsorg en iboende evne vi har.
Hvis vi ønsker det, kan vi udvikle og styrke evnen til at vise omsorg selv når livet gør ondt. Medfølelse vækker omsorgen i os og kan hjælpe til at dæmpe reaktionerne.

Selvmedfølelse er at trøste og tage sig venligt af sig selv. Undlade at skælde sig selv ud. For de fleste er selvkritik så meget en vane, at man ikke opdager det. Selvvenlighed er at tale mere venligt til sig selv.
Og det virker mere motiverende og opmuntrende at sige noget venligt til sig selv, at jeg er ok. frem for at kritisere sig selv. Vi gør det for at blive mere glade og få mere overskud til at gøre noget.
Hvordan bliver vi mere venlige overfor os selv? Det gør vi ved at sige nogle venlige og støttende ord til os selv.

Mindful compassion kan betragtes som et positivt motivationssystem
Generelt har især selv-medfølelse en beroligende effekt på nervesystemet og dermed også på stress.
Nogen tror, at de skal være kritiske for at motivere sig selv til at ændre adfærd. Eller at kritik af andre får dem til at ændre adfærd.
Det er den tilgang, de fleste af os er vokset op med.
Fordi det har været kulturen, kommer vi også til at tale sådan til os selv. Det har jeg især oplevet i arbejdet med stressramte.
Medfølelse
Medfølelse er forbundet med motivation. F. eks når den voksne siger til barnet, der er bekymret over sine karakterer …, “Alle mennesker fejler og det er ok. Jeg elsker dig, jeg vil støtte dig, hvordan kan jeg hjælpe dig til at nå dine mål,” så bliver barnet mødt.”
Byrden bliver ikke fjernet fra barnet. Den bliver delt.
Det er medfølelse.
Selvmedfølelse

Selvmedfølelse motiverer på samme måde. Vi rummer smerten og ubehaget og kan give slip, til forskel fra selvmedlidenhed, der fastholder  mental og følelsesmæssig smerte og lidelse. Det giver ro i nervesystemet og overskud til at hvile i sig selv og engagere sig i andre uden at miste sig selv.

Self-compassion gennemgår en række emner, hvor vi lærer at give os selv medfølelse og trøst når livet er svært. Det er samtidig en metode til at heale fortiden og åbne hjertet – netop fordi det ikke er meningen, at vi skal bære byrderne for andre – heller ikke familiens. Men vi kan lindre.
Meget kort og enkelt er emnerne til selfcompassion:
Opmærksomt nærvær og kontakt med kroppen
Indre barn og egenomsorg

Mindful compassion med hjertenærvær er at

Leve autentisk med fuld accept af sig selv og fred i sindet
Stå ved sig selv med indre ro og styrke
Føle frihed til at sige ja og nej til det, der passer til os
Slutte fred med forholdet til familie, kolleger, venner og chefer
Søge balance mellem hjerne og hjerte – intellekt og følelse

At leve fra hjertet er at sige JA til livet
Lytte til den indre kærlige stemme
Opleve mening, glæde og kærlighed i hvad livet byder os
Give sig selv tid og lov til at trække sig tilbage for at genvinde ro og balance, når livet er turbulent

Mindful compassion – at leve fra hjertet er at elske sig selv på den sunde måde

I virkeligheden betyder det at elske sig selv, at man har selvværd. Vi har alle noget, vi ikke er tilfredse med ved os selv. Det er vores natur og det er ok.

Vi kan søge at finde accept af det, vi ellers dømmer ved os selv. Accept giver fred og styrke. Nogle gange dømmer vi os selv hårdt, i vores sammenligning med andre. Som regel er vi vores egen hårdeste dommer. En dommer der bliver til en indre kritiker.

Mindful compassion er en invitation til at åbne hjertet. En mulighed for at finde indre ro og styrke med accept af, at vi er mennesker. Denne accept åbner vores hjerte. Vi kan blive bedre mennesker og føle mere indre frihed med et åbent hjerte.

Ved at holde hjertet åbent og se efter det gode i os selv og andre, lever vi virkelig fra hjertet.

C. G. Jung blev spurgt på sit dødsleje, hvad han mente, meningen er med at være her. Jung svarede: ”jeg tror vi er her for at tænde lys for hinanden.” I forløbet Selvkærlighed og healing af fortidens sår tænder dit hjertelys.

Med et åbent hjerte kan vi tænde vores eget lys og fra dette lys kan vi tænde lys for andre.

Mindful compassion åbner for hjertenærvær til at være sig selv

Mindful compassion er en metode, der fremmer den iboende kærlighed og visdom i det enkelte menneske. Sådan helt konkret løfter den energien og giver selvkritik et kærligt modspil. Når vi søger efter det, som vi ønsker mere af, får vi ro og selvaccept.

Psykologiske undersøgelser viser, at self-compassion giver fysisk og psykisk overskud, evne til at mærke hvad der er godt for en selv og til at håndtere konflikter og svære følelser. Vi bliver bedre til at være os selv.

Et eksempel på mindful self-compassion fra min praksis

Lisa kæmper med en stærk indre kritiker og empatitræthed. Hun oplever, at arbejdet med mennesker dræner for energi og hun er hård ved sig selv. Hun søger hjælp til denne udmattelsestilstand, og vi inddrager blandt andet mindful compassion. En del af dette er at finde nogle kærlige og medfølende vendinger, man skal sige til sig selv. Lisa skal lægge hånden på sit hjerte og sige nogle venlige sætninger til sig selv og til en person, hun elsker (altså ikke direkte men inde i sig selv). Det føltes meget beroligende og opmuntrende, så opgaven til næste møde blev at finde nogle sætninger, hun føler der passer præcist til hende.

Ved det næste møde var Lisa meget glad. Hun fortalte, at det mest virkningsfulde havde været, at sige de venlige sætninger til en hun elsker. Lisa havde også fundet nogle sætninger, hun kunne mærke der gav indre genklang og virkede godt for hende selv. Hun sagde dem til sig selv, hver gang hun blev trist, frustreret, vred eller følte sig dårligt behandlet.

At sige positive ord og sætninger påvirker sindet positivt og løfter energien. Med tiden bliver det en ny måde at tale til sig selv på. Det vækker til selvomsorg på en måde, der ændrer vores selvfølelse og vi kan slappe af i samspillet med andre. Sammen med nogle fysiske øvelser stimuleres også vagusnerven.

Lisa var godt på vej til at åbne sit hjerte.

Alene det at blive opmærksom på dine reaktioner og derefter handle medfølende med dig selv, er et kæmpe skridt. Til inspiration vil jeg dele nogle sætninger her:

  • Må jeg give mig selv den medfølelse jeg har brug for
  • Må jeg anerkende og acceptere mig selv, som jeg er
  • Må jeg være tålmodig med mig selv
  • Må jeg være sund og rask
  • Må jeg finde styrke til at håndtere denne svære situation

Du kan læse mere om mindful compassion og selvmedfølelse som modvægt til selvkritik her

En øvelse til at vække mindful compassion med dig selv og andre:

Din kærlige og nænsomme accept af alt hvad du indeholder, er en forudsætning for at skabe en god relation til dig selv, men også varme og nærende relationer til dine omgivelser.

“Sæt dig afslappet med en rank ryg. Tag 3 dybe vejrtrækninger, hvor du giver helt slip på hver udånding, så du er helt til stede. Flyt nu opmærksomheden ind i din brystkasse – i dit hjertecenter midt i brystet. Her fornemmer du en strålende sol af gyldent lys som sender en accepterende væren ud til alt, hvad du indeholder.

Det er en mild og nænsom sol, der favner og rummer dig, med alt det du er. Du giver dig selv lov til at synke helt ind i denne fredfyldte væren. Uanset hvad der kommer, tillader du det at være der. Din accept og tilladelse vil få dig til at slappe af og være i fred med det uden at dømme dine tanker, følelser og krop. Træk vejret ind i hjerteområdet. Hvil i denne tilstand i nogle minutter og mærk, hvordan det føles. Når du er klar, vender du tilbage til dit åndedræt og mærk din krop”.

Lyt til din sjæl

Det hele menneske

Brug din intuition som vejleder