Indlæg

Mindfulness og healing til at afhjælpe stress

Mindfulness og healing til at afhjælpe stress og forebygge følgesygdomme

Mindfulness og healing – om stress og følgesygdomme.

Stress er årsagen til de fleste sygdomme i vores moderne samfund. I sig selv er stress ikke sygdom, det kan være drivkraft til at få ting til at ske. Men længerevarende stress skaber sygdom.

Stress kan deles op i 3 kategorier
  • Fysisk overanstrengelse, når vi ganske enkelt driver rovdrift på vores fysiske ressourcer – eller tillader andre at gøre det.
  • Kemisk ubalance fx fødevarer og når vi er i direkte eller indirekte berøring med ting der indeholder skadelige kemiske stoffer. Herunder også luftforurening
  • Følelsesmæssig stress efter stærkt belastende perioder med fx sygdom i familien, mobning i skolen, på jobbet og i familien, overgreb (fysisk, psykisk, seksuelt), narcissistisk partner eller forældre, opvækst og samliv med misbruger.

Når stress bliver til sygdom, sætter det sig i krop og sind. Fysisk i kroppen fra bund til top – fra fødder til hjerne. I sindet som tankemylder, selvkritik, frygt, angst depression, sorg, ulykkelighed, rastløshed.

Mindfulness

Den bedste og vigtigste healing af stress starter med jordforbindelse.

En god jordforbindelse er fundamentet for fysisk og psykisk sundhed. Når vi har stress, er jordforbindelsen det første vi mister, og det første vi har brug for at genvinde.

Jordforbindelse kan beskrives som at være helt til stede i nuet og balance i gøren og væren. Når vi mister den balance, bliver vi sårbare overfor udefrakommende krav, forventninger og pres. For meget gøren og for lidt væren.

Mindfulness har effektive metoder til at få opmærksomheden ind i nuet og ned i kroppen med fx kropskanning, gående meditation, opmærksomhed på krop, tanker og følelser.

Healing

Udgangspunktet for at inddrage healing er, at stress er noget der sker i det ydre og skal hele i det indre. Healing sker på celleniveau – altså i det indre.

Mennesket er bygget op af celler, der kommunikerer med hinanden (Etisk råd). Cellerne illustreres ofte som små kugler inden i en membran. Disse “kugler” er meget sårbare og membranen sikrer en optimal separation, sortering og koncentration af de ioner, uorganiske og organiske forbindelser, som er helt nødvendige for biologisk aktivitet. Kort sagt at vores krop fungerer optimalt.

En måde at forstå healing på kan illustreres på følgende måde:

Når vores fysiske krop, sindet og det spirituelle legeme (aura som er omkring kroppen) bliver påvirket af en eller flere af de ovenstående kategorier for stress, sker der en form for fysisk, mental og følelsesmæssig forurening.

Vi får det skidt og bliver syge. Det opleves som regel først i kroppen og derefter i sindet. Dette kan illustreres som en tønde med marmorkugler, der bliver hældt tjære (stress) ned i. Kuglerne bliver klistret sammen og den nødvendige biologiske aktivitet bliver bremset eller helt forhindret.

Denne “tjæreproces” foregår over en lang periode, og for de fleste mennsker starter det ved fødslen. Nogle får hældt mere tjære ind i deres mikrobiologi end andre. Nogle fødes med større modstandskraft. Og nogle har mere fysiske og psykiske healende omstændigheder end andre, som kan styrke immunforsvaret.

Healing kan “opløse tjæren” i de tilstoppede mellemrum mellem cellerne og genoprette de fysiske og psykiske processer. Krop og sind tilføres nye ressourcer. Det kan forstås som, at krop og sind renses og menneskets helhed opnår en fredfyldt værentilstand.

Denne væren er vi født med. Vi kan se det i babyers udstråling. Det er ren væren. Vores væren forstyrres af ydre pårvirkning gennem opdragelse, skolegang og alt hvad vi oplever i barndommen fra 0-7 år. I denne periode er vi totalt åbne for de voksnes måder at opleve og agere i verden. De fleste børn erfarer, at de skal være og handle på en bestemt måde for at få den nødvendige omsorg og kærlighed.

Mindfulness og healing skaber balance i gøren og væren.

Mindfulness skaber ro i krop og sind, når det udøves dagligt. Mindfulness er en metode til at bremse op og ændre på vaner og overbevisninger, der fastholder dig i gøren. Du får redskaber til at forstå dig selv og dine reaktioner på alt hvad der sker både i det indre og det ydre. Mindfulness bremser og reducerer stress

Healing opløser fortidens påvirkning. Det, der skabte stress og sygdom. Desuden styrkes/genopbygges immunforsvaret og processerne foregår hurtigt og smidigt.

MINDFUL PAUSE er en Facebookgruppe, hvor jeg præsenterer forskellige aspekter af mindfulness og healing. Pause henviser til forskellige øvelser med mindfulness og healing.

Om Nærvær i hjertet ved Krestine

 

Om Gøren og væren

Gøren eller handlemodus er den ydre verden. Værensmodus er din indre verden. Når opmærksomheden er for meget i den ydre verden (handle og tænke) uden at hvile i væren, er vi udsat for alarmberedskab.
Selvtilliden ligger i din ydre verden, hvor selvværdet ligger i din indre verden.

Handlemodus er en naturlig og vigtig del af hverdagen. Vi gør mange ting automatisk, og som vi altid har gjort dem. Fx kører bil, går med hunden de samme steder, siger det samme og tænker i de samme baner.

Handlemodus er også analyse, vurderinger, sammenligninger, målorienteret, problemløsning, et ønske om at fixe situationer, og om at nå noget eller forbedre noget, i stedet for at være med noget. Vi er ikke til stede i nuet. Ensidigt handlemodus (uden mentale pauser) over længere tid giver stress.

For meget handlemodus kan skabe grubleri
Negative tanker og tristhed er naturlige for alle mennesker, og fører i sig selv ikke til depression.
Ved grubleri er vi fyldt med tanker om fortiden (minder, erindringer, fortrydelse, ærgrelse) eller fremtiden (planlægning, mål, bekymringer, dømmende og selvkritiske tanker) der går i ring.
Tankerne gentager sig selv og kan blive tankemylder.

Værensmodus
Væren er derimod en tilstedeværelse og bevidsthed i nuet. Vi er nærværende, i det vi gør. Vi er hjemme i os selv. Vi accepterer tingenes tilstand, og viser venlighed mod os selv og andre. Vi er groundet i nuet, og vores tanker farer ikke rundt som aber fra gren til gren, i forsøget på at løse alle situationer ud fra vores overbevisning og vores eget verdensbillede.

Mindfulness og healing handler om at skabe balance i gøren og væren