Metode og eksempler

Jeg bruger samtaleterapi, indre rejser og visualisering til at genkalde oplevelser fra fortiden og hele gamle sår, så de ikke styrer nutiden fra det underbevidste. Du kan tage beslutninger, der kommer fra dig og ikke fra fortidens sår.
Det sætter dig fri til at være mere dig selv. Du bliver bedre til at mærke og lytte til dine reelle behov, og hvilke behov der ligger bag et skænderi eller en følelse. Du kan handle mere autentisk og håndtere oplevelser i nutiden på en god måde.

Når du heler dit indre barn eller en indre kritiker, hjælper du dig selv og dine børn og kommende børn til at forstå sig selv bedre. Du sætter dig selv og din familie fri til at være dem I er. Læs mere længere fremme.

Læs mere om krop og psykoterapi, om min metode og eksempler fra praksis:

Om krop og psykoterapi

Når vi sætter ord på følelser og situationer, kommer vi tættere på roden til problemet. Ved også at inddrage kroppen bliver forståelsen rodfæstet og ændre handlemåder.

Det kan være situationer eller følelser, der hænger fast i dig fx sorg og/eller vrede efter en skilsmisse, et dødsfald, utroskab, overgreb, konflikter der ikke blev løst. Det kan være kriser, følelse af ensomhed, tristhed, manglende selvværd, jalousi, modløshed. Tilstande af depression, selvkritik, tvivl, uro, stress.

Og det kan være problemer med relationer i familien, parforholdet eller kolleger

Bag disse følelser, tilstande og situationer ligger oplevelser og erfaringer fra livshistorien, som kroppen husker. Bevidstheden kan fremkalde dem i glimt som indre billeder, følelser og tanker, der dukker op. Du bliver klar på de begrænsende overbevisninger og reaktioner, der begrænser din handlefrihed, ro og styrke. Du får helet fortidens sår. Det sætter dig fri til at være mere dig selv og har en positiv effekt dine handlemønstre og dine relationer i nuet og relationer fra fortiden. Få en konsultation

Metode: Kroppen husker

Under samtalen guider jeg dig ind i kroppen, når der opstår en aha-oplevelse, en følelse eller en spænding. Målet er at afklare den underliggende årsag til dit problem og finde den røde tråd til den bedste terapiform for dig.

Det kan være situationer, du har glemt eller ikke har tillagt betydning, men der hænger en følelse og en reaktion fast i situationen. En følelse og reaktion du gentager, når der opstår situationer, som vækker følelsen, selvom du ikke kan huske situationen.

Det kan også være situationer eller følelser, der hænger fast i dig fx sorg og/eller vrede efter en skilsmisse, et dødsfald, utroskab, overgreb, konflikter der ikke blev løst. Det kan være kriser, følelse af ensomhed, tristhed, manglende selvværd, jalousi, modløshed. Tilstande af depression, selvkritik, tvivl og uro, stress.

Bag disse følelser, tilstande og situationer ligger oplevelser og erfaringer fra livshistorien, som kroppen husker. Bevidstheden kan fremkalde dem i glimt som indre billeder, følelser og tanker, der dukker op.

Du kan også gå direkte til en indre barn rejse eller til traumeterapi.

Om det indre barn

Familien er barnets vigtigste rollemodel og den påvirker barnets selvopfattelse og måder at være sammen med andre. Som børn er vi sårbare overfor det, der sker i familielivet. Ved smertefulde hændelser eller gentagne oplevelser af at blive afvist, overset eller krænket, vil det lille barns følelser, reaktioner og billeder typisk ætse sig fast i vores indre. De overlejres af nye erfaringer, så vi mindes dem ikke bevidst. Men de tidligere erfaringer vil ubevidst styre vores måde at opfatte verden på.

Arbejdet med at få kontakt med det indre barn er en måde at forstå sig selv bedre og en metode til at hele gamle sår og uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Terapien indledes med en samtale. Den første samtale er en afdækning af dit selvbillede gennem visualisering. Efter samtalen og en afspændingsøvelse bliver du guidet ind i en visualisering, en meditation, eller en indre rejse tilbage i tiden. Der opstår en form for dialog med det indre barn. Hvilken alder barnet har afhænger af, hvilken situation bevidstheden bringer til overfladen. Jeg kan også foreslå en bestemt alder ud fra den forudgående samtale.

Vi kan nemlig sagtens have haft en god barndom, hvor sårene først opstår senere i ungdommen eller i voksenlivet. Når barnet fremtræder på den indre scene, indledes en dialog med barnet for at få et billede af dets situation, og især hvad det savner og længes efter. Kaldes også aldersregression.

Metode: Indre barn rejse

Hvis forældre ikke har magte forældreopgaven eller barnet har været udsat for traumatiske oplevelser efterlades på visse områder et såret indre barn som ikke udvikler sig videre. Familien er barnets vigtigste rollemodel og den påvirker barnets selvopfattelse og måder at være sammen med andre. Læs mere om det sårede indre barn med eksempel.

Arbejdet med at få kontakt med det indre barn er en måde at forstå sig selv bedre og en metode til at hele gamle sår og uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Symboldrama er en værdifuld teknik til at etablere kontakt med det indre barn.

Efter samtalen og en afspændingsøvelse bliver du guidet i en indre rejse tilbage i tiden. Du bliver bedt om at at se så mange detaljer som muligt under rejsen tilbage i tiden. Hvilken alder barnet har afhænger af, hvilken situation bevidstheden bringer til overfladen. Jeg kan også foreslå en bestemt alder ud fra den forudgående samtale. Når barnet fremtræder på den indre scene, indledes en dialog med barnet for at få et billede af dets situation, og især hvad det savner og længes efter. Kaldes også aldersregression.

Metode: Traumeterapi

Traumer skaber symptomer i kroppen og en negativ måde at opleve livet på. Traumer kan være årsag til sygdomme og konfliktfylde relationer. Et raum kan beskrives som et tidspunkt hvor der skete noget dramatisk og uventet. Man oplever at ens identitet og overlevelse bliver truet.  Et traume overtager styringen og skubber bevidstheden ud og man mister sig selv.
Traumeterapi er at mindes og genopleve begivenheder med alle de kropslige, følelses- og tankemæssige sansninger, der var til stede i oplevelsen. Når man guides tilbage til traumet, kan man se det udefra. Det giver mulighed for at se sammenhængene mellem fortidens årsager og nutidens ”problemer” og medvirker til at hele både krop og psyke.

Eksempler fra praksis

Konfliktfyldte kæresterelationer

Johanne 32 år fortalte, at hun havde flere relationer som fyldte negativt. Under samtalen kom vi ind på hvilke dybere behov, der lå bag skænderier og uenighed. Johanne fandt frem til at hun manglede/ ønskede tryghed og kærlighed. Johanne forstod pludselig, at det hang sammen med at hendes mor døde, da hun var ganske ung. Hun lagde låg på sin sorg, som der ikke var plads til dengang. For at skåne sine omgivelser undgik at mærke følelserne. Johanne havde en frygt for, at hvis hun overgav sig til sorgen, ville hun blive så overvældet, at hun ikke kunne stoppe.

Når vi undertrykker/undgår at mærke bestemte følelser, kan det sætte ekstra tryk på andre følelser, som en reaktion. Desuden tillader man ikke sig selv at mærke dybe følelser og behov for ikke at mærke smerten ved tab, afvisning og forældres manglende evne til at give det lille barn og unge menneske omsorg og opmærksomhed.

Johanne kunne ikke mærke – og dermed heller udtrykke og vise sine ægte behov, som var forbundet med savnet af mor. Johanne startede et forløb med indre barn for at hele sorgen og det savn, som stadig forstyrrede hendes relationer med både mænd og kvinder. Forældres dødsfald tidligt i barnets eller den unges liv kan skabe traumer, når der ikke gives omsorg og hjælp til at bearbejde de stærke følelser

Overgreb

Carla 29 år ønskede at komme fri af en stærk indre kritiker. Carla var meget hård ved sig selv med tendens til depression og selvskade. Hun holdt mænd på afstand, selvom hun ønskede et tæt forhold. Vi talte først og fremmest om Carlas reaktioner i nutiden og øvelser til at komme i kontakt med kroppen, for at få kontakt med krop og følelser.

Vi foretog flere indre-barn-rejser, og på et tidspunkt var hun klar til at se hvd det handlede om. Carla så sig selv som 6årig og fik kontakt med en dybt fortrængt oplevelse af sin onkel, der forgreb sig på hende. Da vi havde fået afklaret roden til Carlas reaktioner, kunne vi begynde at arbejde med nutid og fortid for at skabe forståelse for sig selv og hele skaderne, der var forvoldt.

Overgreb kan foregå både verbalt, fysisk ved vold og seksuelt. Overgreb skader selvfølelse og identitet. Man mister helt enkelt sig selv.

Det er muligt at hele skaderne og jeg har erfaring med at både mænd og kvinder genfinder sig selv i en omsorgsfuld og accepterende terapeutisk behandling med samtaleterapi og en eller flere af ovenstående metoder. De finder mod til at være mere sig selv ude i virkeligheden og kan fortsætte helingsprocessen her. Mange oplever en følelse af handlefrihed og af at være sig selv på en måde, de ikke har haft tidligere.

Frygt for at miste

Esther 44 år havde problemer med en utro eksmand, der stadig spøgte i hendes sind. Hun reagerede med jalousi på sin nye mand, hvilket var hende meget imod. Vi gik lidt dybere ind i hendes livshistorie og under samtalen fik hun en følelse af spænding i halsen og maven. Esther blev guidet ind i spændingen, hvor hun fik et indre billede af sig selv som 2 år sammen med sin mor ved en plads, hvor der blev gravet. På et tidspunkt siger mor til Esther, hvis du ikke opfører dig ordentligt, kommer du ned i sådan et hul og får kastet jord over dig. Esther mærkede helt ind til benet, hvordan hun dengang blev meget skræmt.

Vi talte om hvilke overbevisninger, hun dengang fik podet ind i sindet. Overbevisninger om at hun ikke var værdifuld, ikke kunne sige nej og at andres behov kom før hendes. I løbet af den terapeutiske proces med indre rejser blev Esther bedre til at lytte til og anerkende sine behov, og mere tydelig i at sige til og fra. Hun kunne tale med sin mand om det på en helt anden måde og oplevede at jalousien blev mindre dominerende for helt at fortage sig.

De svære valg

Kaja bestilte en samtale til at få styr på et valg mellem to mænd. Kaja fortalte, at hun havde mistet sin far som ung at hun havde brug for en mand der ville være stabil og skabe tryghed for hende. Egentlig fandt hun ud af, hvem der var bedst for hende allerede under samtalen, men hendes analyse apparat blev ved med at skabe tvivl.  Så Kaja blev guidet ind i en visualisering, hvor hun intuitivt kom i kontakt med først den ene og derefter den anden. Kaja fik hurtigt kontakt med dem hver især og vidste med det samme, hvem der ville være bedst for hende. Forskellen var, at nu kunne hun mærke det indeni. Hendes forståelse kom fra hovedet ned i maven.