Legegruppe for børn med særlige behov

Legegruppe for børn med særlige behov er Theraplay til børnegrupper med det formål at stimulere børns følelser, og deres personlige og sociale kompetencer. Theraplay er en relationsbaseret legeterapi med omsorg og sjove lege. Legene er udviklet til at støtte småbørns nærhed, tryghed og tillid samt lægge fundamentet for børns trivsel, selvværd og selvtillid. Målet er at styrke barnets alderssvarende udvikling, følelsesmæssige og sociale færdigheder til at tro på sig selv og håndtere modgang og udfordringer i et liv, hvor man kan føles sig anderledes og udsat.

Børnene får mere tro på sig selv, glæde og engagement. De mindste børn støttes i deres personlige, følelsesmæssige og sociale udvikling gennem tæt kontakt med voksne og andre børn i et trygt forum. De større børn rustes til at kunne begå sig i mere alderssvarende sammenhænge og trives i en skoleklasse med de sociale regler og kravene om opmærksomhed og vedholdenhed i undervisningen.

I en legegruppe er omdrejningspunktet, at vi skal have det sjovt og rart sammen. Det skal være noget barnet glæder sig til. Gruppen skaber trygge rammer for at udvikle sig sammen med andre børn.

Bestil en legegruppe

På specialinstitutionen: I legegruppe for børn med særlige behov deltager højst 8 – 10 børn og 3-4 voksne alt efter børnenes udfordringer.

Private legegruper: I legegruppen tilpasses lege og aktiviteter til deltagernes behov og I får forslag til, hvordan I kan fortsætte hjemme. Højst 6 børn i følge med en voksen

Inspirationslektion på institutionen: 650kr. + moms pr. lektion. (Ved 10 samlede lektioner i et forløb 6000kr.)

Små private legegrupper med 4-6 børn – Jeg opretter små legegrupper lokalt og på bestilling. For eksempel Hvis I har lokalet og 4 – 6 børn med deres forælder, kommer jeg 10 gange for 7.500kr. Dette tilbud gælder på Sjælland.

Åbne legegrupper: Jeg opretter legegrupper i København (Østerbro) og Holbæk når der er mindst 4 tilmeldinger

Kontakt mig for at høre om en legegruppe er noget for jer og jeres barn eller børnegruppe.

tlf:22800538 kontakt@krestinehartmann.dk

Se også Familietrivsel med Theraplay

Om legegruppen

En legegruppe følger en bestemt struktur for at skabe tryghed og struktur inden i barnet. Det betyder at vi starter med hilse-på-hinanden-leg og en omsorgsleg og kontaktleg og farvel-leg. Der er altid en leg, der involverer krop og rytme for at skabe samhørighed og glæde i gruppen. Lege og aktiviteter tilpasses børnenes udviklingsniveau samtidig følger en rytme i forhold til hjernens modning. Det vil sige, at der hver gang vil være lege, der modner helt basale behov for at kunne mærke sig selv. Dette kan være hovedfokus i længere tid, før der bygges ovenpå med at udvide opmærksomheden på andre.

Legene er baseret påTheraplay, hjerneforskning og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Legene er inddelt i 8 kategorier, hvor flere overlapper hinanden. For eksempel kan en leg, der støtter hjernens udvikling, også medvirke til kropsbevidsthed og selvregulering. Eller lege der plejer og giver omsorg kan også medvirke til at fremme positivt samspil. Kategorierne består af lege der:

1. Kan hjælpe med hjernens udvikling
2. Hjælper med kropsbevidsthed
3. Hjælper med at mindske et barns styrende adfærd
4. Tilskynder til samarbejde
5. Fremmer positiv øjenkontakt
6. Plejer og giver omsorg
7. Hjælper med regulering af temperament
8. Fremmer positivt indtryk og samspil

Om hjernen og leg

Den emotionelle oplevelse i gentagne legeoplevelser påvirker neurotransmittere i hjernen. Leg er dermed med til at understøtte en udvikling mod kreativ og fleksibel tankegang samt motivation for læring. Børn med ADHD og børn med autistiske træk får hjælp til at lære at lege. Legene medvirker til, at børn bliver bedre til at regulere sig selv op og ned i gear, til at koncentrere sig og bedre til at aflæse andre. Sociale færdigheder som skaber et godt grundlag for læring. For eksempel viser undersøgelser, udført af legeforskere, at man ser større akademiske præstationer af børn i 8 klasse, der havde gode sociale færdigheder i 3 klasse.

Erfaring med legegrupper viser, at børn bliver mere selvbevidste og får mere indre ligevægt. I børnehaven og i klassen er der observeret, at børn, får lettere ved at indgå i legefællesskaber, at der opstår færre konflikter, og de kan bedre rumme at være i klassen.