Healing af stress og angst

Kom hjem i dig selv med nærvær i hjertet

Når vi mister kontakten med os selv og får stress, opstår det ofte ud af ubevidst frygt. Frygten for at blive afvist og forladt, frygten for ikke at slå til … frygt og uro der skaber overtænkning og følelse af uilstrækkelighed
Frygt er en negativ drivkraft, der kan fremkalde stress og angst.

Det modsatte af frygt er kærlighed. Alle former for ubalance er skabt i fravær af kærlighed. Der er altid en kærlig intention – en god mening – bag det vi gør, men ofte styrer frygten og skygger for kærligheden.

Nærvær i hjertet er en spirituel helingsproces til at komme hjem i dig selv igen se også Stressreduktion med nærvær i hjertet

Healing af stress er en holistisk behandling. Du bliver guidet ind i terapeutiske indre rejser med healing af dit indre barn, samt at åbne dit hjerte til selvkærlighed – Nærvær i hjertet reducerer stress.

Praktisk info

Måske har du brug for nogle sessioner til at give slip på nogle energiblokeringer.

Måske har du brug for et længere forløb til at heale fortiden

Pris 700kr. pr. session. ca 1 time. Efter en session vil du ofte opleve en form for energiløft, dyb ro og kontakt med dig selv.

Rabat ved et længere forløb efter aftale

Krestine Hartmann

kontakt Krestine tlf: 22800538 E-mail: kontakt@krestinehartmann.dk

Du er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere. Send gerne en SMS på 2280 0538, hvis du ønsker at blive ringet op for en samtale. Jeg vender tilbage samme dag.

Tidsbestilling kan aftales pr mail og SMS.

Healing af stress kan foregå:

-Hos mig i 4050 Skibby ved Frederikssund

-Og online via et link til Zoom, du får tilsendt.

Behandlingen virker fint online og det kan føles trygt for nogle at være hjemme hos sig selv. Nogle oplever det fysiske møde og healing som mere dybtvirkende for dem. Vi er forskellige og du vælger det, der er bedst for dig.

Min faglige baggrund er holistisk krop- og psykoterapeut siden 1996, energihealer, clairvoyant healer og træner i mindfulness stressreduktion

En udtalelse: Jalousi – og følelsesmæssig stress

Jeg har fået healet den følelsesmæssige stress, som jeg under healingsforløbet erfarede var startet meget tidligt i mit liv. En stress der har fyldt meget i mine parforhold i form af jalousi. Den har skabt problemer for mig med frygt for at blive forladt og afvist både i parforholdet og på arbejde. Dette forløb har været afgørende for mig både i mit parforhold og i mit job som leder. Jeg er kommet i dybere indre balance og føler mig mere fri til at være mig selv – også i de udfordrende relationer.  Eva

Om denne form for healing

Du bliver guidet ind i en tilstand af dyb afslapning hvor din dagsbevidsthed forbinder sig med det dybere underbevidste sind. Her er de dybere mønstre og oplevelser lagret sammen med din spirituelle forbindelse til dit Sjælsjeg.

Jeg følger med dig ind i dit rejse, så jeg kan støtte dig i at finde de begrænsende overbevisninger og blokeringer.
Når overbevisninger ændres, vil dine tanker, følelser og handlinger forandre sig tilsvarende.
Det er ofte ubevidste negative overbevisninger, der forhindrer os i at mærke, hvad vi gerne vil, eller gøre det vi drømmer om.
At starte som selvstændig, skifte til et mere spændende job, sige nej eller vise verden hvem vi er, få indre ro og mærke kærligheden i dig.

De underbevidste overbevisninger opstår som regel tidligt i barndommen, for at du kunne undgå at mærke frygt. Derfor spænder “hjælper” underbevidstheden dig, med ikek at mærke og ikke at huske ubehagelige situationer, når den tror, der sker noget ubehageligt eller farligt. Og det kan være at gøre noget som andre måske er uenige i eller noget som går imod hvad du har lært er det rigtige.

Healing på thetaniveau

En del af healingen er at blive guidet ind dit indre barn. I den guidede rejse kommer dine hjernebølger ned på Thetaniveau, som har været et naturligt niveau, da du var barn. På Theta er du tættere på sjælens ubetingede kærlighed og her ved du, hvad der er sandt.

Om Theta og indre barn: Op til en alder af seks år fungerer hjernen i et relativt langsomt tempo på Theta-hjernebølgefrekvensen, hvilket er en særdeles ‘modtagelig’ hjernebølgetilstand. Det betyder, at du er tæt forbundet med dit sande Jeg/sjælsjeg og med dine følelser. Den langsomme frekvens giver det indre barn en dyb visdom om sin egen og andres indre tilstand, så den del af dig opfatter sanseindtryk fra andre, uden intellektets sofistikerede analyse og egoets kategorier.

Dette betyder, at du var letpåvirkelig af alle oplevelser og afhængig af din nærmeste families overbevisninger, følelser og livsindstilling, frem til du var 6-7 år gamle. Alt hvad betydningsfulde voksne og søskende siger og gør bliver optaget som sandheden.

Fra omkring 7 år eller tidligere overtager intellektet styringen. Her er kontakten med dit sjælsjeg/ indre stemme og dybe indre viden om, hvem du er og hvad der er godt for dig meget præget af hvad du har lært af din familie i de første 6 år. Når du genkalder kontakten med din sjæl, kan du forene dig med den på et voksent niveau med en højere bevidsthed, end da du var barn.