Forældrenærvær

Forældrenærvær er begyndelsen til et livslangt kærlighedsforhold

Denne konsultation kan være en særlig stor hjælp, når det at være forældre i perioder virker stressfyldt eller krævende. Det kan være svært at få enderne til at hænge sammen, og at finde ud af, hvordan man kan hjælpe og støtte sit barn, når det er svært at være barn og ung.

En konsultation i forældrenærvær

En konsultation med forældrenærvær er for forældreparret eller for dig, der ønsker et større nærvær i dig selv og i forhold til dit barn. Samtidig er det god egenomsorg til stressreduktion og møde dig selv på en kærlig og forstående måde. Har du en indre kritiker eller indpisker kan den miste magten.

Du får meditation, refleksion og øvelser styrkes kontakten til dig selv – din krop, dine sanser og følelser. Øvelser, dialog og meditationer er tilpasset forældre, så kan de hjælpe til at mindske stressniveauet i sig selv og familien. Samtidig kan samtale og øvelser støtte forældre til at give sig selv egenomsorg.

Konsultationen kan suppleres med støtte og rådgivning til at være forælder til et barn med særlige behov.

Du/I får øvelser til jer selv og eventuelt nogle I kan bruge sammen med resten af familien.

Jeg tilbyder en ½ times gratis telefonsamtale til afklaring af om jeg kan hjælpe

En samtale varer 1 time.

Pris 800kr. Du kan tage en samtale ad gangen eller bestille et forløb på 7 gange, der følger et mindfulness baseret stress reduktion program.

Forældrenærvær

Når man er under pres, kan man opleve at være hurtigere til at blive frustreret og reagere med irritation og vrede. Det er svært at være nærværende og møde børn med accept og forståelse, når man føler sig stresset.
Børn smittes af stress fra de nære voksne i deres liv. Hvis deres forældre er stressede eller ude af balance, kan forældrene uden at være bevidste om det bidrage til at stresse barnet og skabe afstand til den unge.

Forældrenærvær handler om relationer og samspil mellem forældrene og mellem barn og forældre. Relationer handler om kommunikation og  kommunikation foregår mellem mennesker på både et bevidst verbalt plan og på det nonverbale plan gennem vores kropssprog, tonefald og ansigtsmimik.

De mindre børn responderer mest på vores nonverbale kommunikation, og den er påvirket af vores indre nærvær og bevidsthed. Blot at være en smule bevidst nærværende kan have stor betydning for, hvordan børn oplever deres nære voksne. Se artikel om nærvær i børnefamilien