Forældre i krise

Når forældre er i krise på grund af et sygt barn, et barn med diagnose eller et barn der ikke trives, kan det være meget svært at hjælpe sig selv og barnet.

Eksempel fra praksis: En mor fortalte i telefonen at hun var fuldstændig udmattet. Hendes søn havde angst og turde ikke gå i skole. Det var startet sidste år og fortsatte nu, trods forskellige tiltag. Han gemmer sig under dynen og siger at  bare aldrig vil i skole mere. Faktisk vil han helst ikke ud af huset uden sine forældre.
Det gør ondt i mor at forlade ham om morgenen for at gå på arbejde, og samtidig er arbejdet blevet en form for helle fra et krævende familieliv.

I løbet af samtalen græd mor flere gange og det blev tydeligt, at mor var følelsesmæssigt stresset. En stressform der kommer af at være følelsesmæssigt overbelastet i længere tid. Mor føler dårlig samvittighed, at hun/forældrene svigter deres barn. Håbløshed og selvbebrejdelser følger i kølvandet på bekymringer og en belastende livssituation. Følelsesmæssig stress er ofte følgesvend til forældre med syge børn, der ofte skal i behandling eller er livstruet. Også børn, der over længere tid har problemer, kan skabe store bekymringer og stress i forældre.

Forældre i krise har brug for at blive ladet op og få nogle redskaber til at rumme både sine egne og sine børns følelser. At have medfølelse med sig selv når det er svært og finde fodfæste i en svær livssituation.

Hvordan kan det hjælpe

Vi kan mærke, når vores omsorgsgivere er frustrerede, vrede og føler sig magtesløse. Det kan belaste især børn, men også voksne med omsorgsbehov kan få dårlig samvittighed og føle sig forkerte.

Når vi som omsorgsgivere og forældre som er følelsesmæssigt tæt knyttede til deres børn, kan finde medfølelse med os selv, bliver vi mere rummelige overfor børns (og voksnes) svære situation. Den form for rummelighed handler ikke om bare at bruge los af sine personlige ressourcer men at finde indre ro og styrke til være med det, der er. Det kan give ro at acceptere situationen som den er og finde ud af, hvad vi har indflyselse på.

Vi kan stoppe dårlig samvittighed og selvbebrejdelser og få overskud til at tage fat på det, vi kan gøre. Vi kan lære at finde fred med situationen, som den er. Det frisætter energi. Vi kan få redskaber til at komme ud af følelsen af håbløshed og utilstrækkelighed, over det, vi ikke har mulighed for at ændre på. Der hvor vores indflydelse ikke rækker længere og vi må acceptere vanskelige situationer

En konsultation for forældre i krise

En konsultation er for forældreparret eller for dig, der har brug for at tage god egenomsorg til stressreduktion og til at møde dig selv på en kærlig og forstående måde.

Gennem refleksion og øvelser styrkes kontakten til dig selv – din krop, dine sanser og følelser. Øvelser, dialog og meditationer er tilpasset forældre, så kan de hjælpe til at mindske stressniveauet i sig selv og familien.

Se også Omsorgstræthed som kan ramme både forældre og mennesker, der arbejder med mennesker i krise

Se også Selvmedfølelse modvirker selvkritik og healer empatiudmattelse.

I et forløb får Du/I øvelser til jer selv og eventuelt nogle, der kan hjælpe barnet og familien.

Jeg tilbyder en ½ times gratis og uforpligtende telefonsamtale, hvor du præsenterer dig selv og din problemstilling. Jeg lytter med store indre ører og giver dig et et forslag til, hvordan du kan komme videre 22 80 05 38

En session varer 1 time og kan foregå på adressen eller online.

Du kan tage en samtale ad gangen, når du oplever et behov. Eller du kan bestille et indre ro og styrke forløb på 8 gange. Her går vi i dybden med din/jeres personlige udfordring. Er I et par kan samtalerne vække eftertanke i parforholdet. Måske kan der heles nogle sår i forholdet eller i den enkelte.

Pris pr session: 750kr.

Forløb 10 gange 6.300kr.resten af 2020