Det siger andre –

4 klasse på Bavnehøjskolen v/Susanne Nørgaard

Vi fik en god kickstart til selv at arbejde videre med mindfulness efter denne workshop. Jeg kan se nogle fine redskaber til elevernes konflikthåndtering, og jeg blev så glad over, at se en elev få lys i øjnene under nogle af øvelserne. I lektionen var jeg “hjælpelærer” for Krestine, og kunne se mig selv lidt udefra. Jeg blev opmærksom på, at jeg mistede fokus og lod mig distrahere og irritere over en elevs forstyrrende adfærd. Det har jeg fået redskaber til at bremse med mindfulness, så jeg kan bevare mit nærvær selvom der opstår forstyrrelser.

0 klasse på Dalbyskolen v/Bente Koch Rosen

Vi har haft en dejlig lektion i mindfulness og leg. Eleverne var meget engagerede og en særlig leg med at sende gode tanker til hinanden skabte dyb koncentration og mildhed mellem børnene. Jeg har fået nogle virkelig gode redskaber at arbejde videre med, og jeg håber, vi kan få Krestine ud til at undervise hele indskolingen, så de andre også kan få glæde af det.

Idrætsinstitutionen Børnehuset Strandstræde v/Jeanette Ristorp Jensen

Der var stor begejstring efter Krestines inspirationsforedrag med smagsprøver på mindfulness og leg. Vi voksne legede og morede os med mindfulness for børn, lege som vi tog i brug dagen efter. Vi kom i god kontakt med os selv med vejrtrækningsøvelser for voksne, og lærte noget om, hvordan vi kan hjælpe både os selv og børnene til mere nærvær, ro og opmærksomhed.
Det var lige det, vi havde brug for, både til os selv og til børnene. Det vil vi bestemt have mere af.

Svanholm Børnehus v/Annemette Voss

Krestine har tilbudt børn i forskellige aldre nærværsøvelser og yogaleg med stor succes. Det har været populært, og vi har observeret, at særligt de børn som har haft en lidt svær morgen eller har udfordringer i deres liv eller med kammerater, har nydt godt af netop det tilbud.

Sideløbende har Krestine haft en gruppe 5-årige i et forløb med mindfulness og leg, der understøttede deres skoleforberedelse. De indgik med engagement og begejstring i mindfulness og leg. I “skolegruppen” oplevede vi en positiv effekt på børnenes samspil og robusthed i forhold til at håndtere konflikter. Nogle af de lidt flyvske og stressede børn kom til at hvile bedre i sig selv, og de blev stærkere som gruppe. Det enkelte barn og gruppen udstråler glæde og harmoni.

Der forekommer større hjælpsomhed og en inkluderende adfærd i forhold til andre børn, og de virker generelt mere lydhøre over for anvisninger og krav fra voksne. Dette forløb understøtter det øvrige skoleforberedelsesarbejde og har rustet børnene til at imødegå de nye krav og forventninger, de vil opleve påskolen.

Vi ser gode muligheder i denne kombination som en del af vores fremtidige tilbud i børnehaven.

Tina Bue Frandsen Leder af Phønix i Odense kommune

Vi stod overfor udfordringen at skulle arbejde med innovation med grupper, som ikke alle kunne se mening i dette arbejde.
Holdet, der skulle udføre arbejdet bestod af dygtige og kompetente medarbejdere, som kom i tvivl om deres eget værd grundet den modstand de mødte. Det aktiverede mange debatter men effekten var lille og gode råd kunne synes dyre.

Vi kontaktede derfor Krestine H i håbet om gennem et samarbejde med hende, at finde ind til kernen i os selv – ind til det sted, hvor vi kan stå fast, også når stormene raser. Og vi gjorde ikke fejl.

Gennem et tre dages forløb hen over 8 uger er der ingen tvivl om værdien. Vi har som team flyttet os tættere sammen og som enkelt personer endnu mere. Vi står nu stærkt i os selv på en måde, som gør det muligt for os at være i og med det vi møder. Vi har ikke behov for at diskutere, overbevise eller overtale. Vi kan være i og med det som det er, hvilket giver et super fundament at handle ud fra.

Dette har medført en enorm befrielse – en befrielse, der er til gavn for os selv men i den grad også for dem vi møder. Nu kan vi, som autentiske mennesker, træde ind i rummet, hvor vi sammen skaber fremtiden.
Det har været et fantastisk forløb, som vi netop har besluttet at fortsætte.

Katja Lind, udviklingsleder i Karlsvognen i Greve kommune

Krestines facilitering af U-processen gav os mulighed for at bringe vores egne tanker i spil, og reflektere på os selv og teamet. Krestine har været god til at gribe vores bolde og fornemmet stemningen i teamet. De teoretiske oplæg om Teori U blev formidlet og levendegjort af mange gode eksempler fra praksis. Vi har reflekteret på vores lederroller og fået en metode til udarbejdelse af fremtidige fælles pædagogiske tiltag.
Forløbet og feltarbejdet med at bytte institution for en dag har givet en masse stof til det personlige lederskab i teamet. Vi har opnået en større åbenhed, for at se mange forskellige muligheder. Og se vigtigheden og behovet af at der tænkes anderledes. Vi er et andet sted personligt og som områdeinstitution, end vi var før denne proces med Krestine

Jesper Jacobsen pædagogisk leder: Du er en autentisk underviser Krestine. Vores samarbejde har givet mig et godt fundament til at være nærværende og fokuseret frem for hele tiden at være på vej til det næste. Jeg har fået ro til at træffe mere velovervejede beslutninger.

Gertrud Klein pædagogisk leder: Jeg er blevet klogere på mig selv og mine medarbejdere. Det har været en spændende proces både personligt og fagligt.

Anette Back pædagogisk leder: Jeg er kommet ud af et udviklingsmæssigt dødvande med for meget fokus på daglig drift. Min måde at agere på i hverdagen er blevet mere autentisk.

Sanne Rasmussen pædagog: Jeg er blevet bedre til at lytte til mig selv og tage egenomsorg. Det gør at jeg ikke bliver så irritabel og jeg kan bedre bevare roen, når dagen er presset, og når jeg er uenig med kollegaer eller forældre.

Anne Grethe Agerbech pædagogisk leder: Allerførst vil jeg sige tak for et indholdsrigt forløb med dig Krestine. Jeg er blevet mere bevidst om, at være nysgerrig på handlinger og bevæggrunde i stedet for at reagere i situationen. Jeg har fået accept af, at det kan tage sin tid at give slip og er blevet bedre til at uddelegere opgaver. Kan se at jeg ikke behøver være med i alt.