Nærvær i børnefamilien

Nærvær i børnefamilien

Nærvær i børnefamilien er et stort ønske hos mange. Fred og nærvær står højt på listen, men det kan være vanskeligt at opretholde nærværet i længere tid af gangen. Særligt i perioder med ekstra pres og udfordringer.

Nærvær handler om at være vågen fra øjeblik til øjeblik som modvægt til det flakkende sind og tilskyndelser til at aflede opmærksomheden. Det kan være svært at praktisere selv i korte øjeblikke i forhold til omverden. Det er ikke mindre svært at lade opmærksomheden skifte mellem det indre og det ydre. Altså mærke hvordan har jeg det lige nu indeni og med det der sker omkring mig. Er jeg egentlig glad eller sur? Er det egentlig ok eller noget møg? Med opmærksomt nærvær kan du mærke, hvad der er godt og skidt, om det du gør nu er ok eller ikke ok. Du hopper af autopiloten og handler autentisk. Det åbner for muligheden af at tilgodese både dine egne og andres behov

Nærvær i praksis

Børn skaber mange muligheder for at træne nærvær i hverdagen. De kan vække irritation og stærke følelser i os, så vi reagere på autopiloten. Når sindet trænes i nærvær dæmpes de automatiske rekationer. Vi når at stoppe op, lytte og fornemme barnet og afstemme os, som modsætning til bare at reagere.

Et positivt eksempel på at gå fra fravær til nærvær – en dag i butikken: En far og hans 5-6årige datter kom ind i forretningen, mens pigen fortalte om sine oplevelser i en lind strøm. Far brummede lidt ind i mellem. Pludselig stoppede talestrømmen, og pigen sagde hidsigt grædende: “far, du hører overhovedet ikke efter, og jeg bliver rigtig sur.” Her gjorde far det helt rigtige. Han satte sig på hug og så hende ind i øjnene, mens han sagde, at det var han ked af. “Jeg vil gerne høre om din oplevelse, men lige nu skal vi handle, og jeg kan ikke koncentrere mig om begge dele. Vi kan tale om det, når vi kommer ud i bilen igen. Vi skal have mange ting og du kan hjælpe med en vogn.” Pigen skulle lige bruge lidt tid til at omstille sig følelsesmæssigt og udsætte sit behov, mens hun græd lidt. Så lyste hun op og tog imod besked om, hvilke varer hun skulle lægge i vognen.

Autentisk nærvær

Far gik fra at være fraværende til at afstemme sig med barnet og genoprette kontakten. Han var autentisk fordi, han gik i øjenhøjde, gav udtryk for at pigen havde ret i hans fravær og fortalte at han kunne ikke opfylde hendes behov lige nu. Så kom han med et løsningsforslag, der blev accepteret. Han fordømte ikke barnet for hendes følelser eller sig selv for sin adfærd. Han satte ord på med accept. Derved hjælper han sin datter til at rumme hendes følelser. Han bekræfter, at hun mærkede rigtigt, så hun kan stole på sine fornemmelser. Pigen finder ro og accept af situationen og ved, at hun kan stole på, at far er der for hende og han vil hende, selvom der er andre ting som skal gøres.

Gentagelser af denne måde at møde sit barn på bundfælder sig i barnet som tror på sig selv, hun føler sig tryg i verden og er lydhør over for voksnes vejledning.

Havde det været et mere sårbart barn, ville det være en fordel at forberede barnet på, at nu skal der ske noget andet. Målet er at skabe tryghed og holde et lavt konfliktniveau. For eksempel ved ude i bilen eller på vej ind ad døren at sige: “Nu går vi ind og handler. Vi skal have mange ting, og du må gerne finde nogle af varerne.”

I begge eksempler bliver barnet inddraget. Der er kontakt mellem barn og forælder, og barnet forstår hvad der forventes af det. Rammerne er sat af den voksne, det giver tryghed og bevidsthed om, hvornår barnet kan få sine andre behov opfyldt.

Formel træning i nærvær

Formel træning i mindfulness for eksempel at være fuld opmærksom på vejrtrækningen 3 -5 minutter et par gange dagligt, kan disciplinere sindet til at holde pauser fra at springe hid og did. Pauser som kan nedsætte en tendens til automatisk at række ud efter mobiltelefonen i et øjebliks ingenting. At rumme at være i limbo og ingenting. Bare et øjeblik – som kan udvides til nogle flere øjeblikke. Nogle uger med disse pauser skaber ro i sindet og opmærksomhed i nuet. Se også artikel om Børn og voksnes nærvær i praksis

Nærvær i børnefamilien handler ikke om at dyrke mindfulness. Mindfulness kan være et redskab til at styrke dit nærvær og nedsætte de automatiske reaktioner. De reaktioner der bare kommer ud af det blå, når vi er pressede, irritable og når tankerne er fulde af alt muligt andet, end det vi er i lige nu.

Autopiloten

Det vi lærer under opvæksten, er den måde vi automatisk reagerer, når vi støder på situationer, der minder om noget fra vores egen opvækst. For eksempel den måde forældre reagerede på, når man væltede et glad vand, faldt og slog sig, blev vred eller ked af det. Måske lærte man at skjule sine følelser, ikke at vise sig sårbar, være opmærksom på stemningen i familien før man talte – eller måske talte og underholdt for at aflede opmærksomhed fra en ubehagelig stemning. Man passer automatisk lidt på sig selv eller reagerer hurtigt med at blive vred, sårbar, bekymret eller blive anspændt og forsvarsberedt. Det påvirker vores ansigtsudtryk, følelsesmæssige udtryk og kropsholdning. Det sender signaler til barnet, der omgående opfanger vores stemninger og nonverbale kommunikation – uanset hvad du siger eller undlader at sige.

Nonverbal kommunikation siger mere end ord

Mindre børn, og børn som har svært ved at udtrykke sig verbalt, forstår bedre det nonverbale end det vi siger. Barnet aflæser det forældrene viser, mens de reagerer. For eksempel har mange forældre tendens til at deres ansigtsudtryk bliver neutralt, når de irettesætter og skælder ud. Det gør, at barnet forbinder et neutralt ansigtsudtryk og stemmeleje med at forældre og andre vigtige voksne er sure eller vrede. Halvhjertede forsøg på at sige “det gør ikke noget” med en neutral stemme sender flere signaler til barnet. Det har svært ved at afkode om mor eller far egentlig er møgsur på mig over den ituslåede vase eller om det faktisk er ok. Der sniger sig en følelse af tvivl på om “jeg er ok”.

Vores børn kan straks mærke, når vi er anspændte og stressede, og når vi er ægte til stede, glade og hviler i os selv. Det afspejler sig i vores krop og smitter af på barnet. Det kan hjælpe, at minde dig selv om at vende tilbage til nuet og være opmærksom på, hvad føler og fornemmer jeg lige nu. Her kan vejrtrækningen være en god hjælp til at agere mere autentisk uden at overdrive eller tilbageholde følelsesmæssige udtryk.

Har du/I brug for hjælp til nærvær og vejledning til at ændre automatiske reaktionsmønstre, kan mindfulnesskonsultation være et skridt på vejen. Jeg afholder konsultationer i forældrenærvær med mindfulness i Holbæk.