At åbne hjertet og lytte til den indre stemme

At åbne hjertet og lytte til den indre stemme

Psykoanalytikeren C.G. Jung er citeret for på sit dødsleje at have svaret på spørgsmålet om meningen med livet:
“Jeg tror, vi er her for at tænde lys for hinanden”.

Når vi tænder lys for hinanden, åbner vi hjertet.
I mørket kan vi tænde lys for hinanden og dele håbet, kærligheden, omsorgen, nærværet, varmen og sandheden. Nogle gange skal der så uendeligt lidt til. Et smil. Et opmuntrende ord. Et varmt håndtryk.
Det kan indebære at rumme hinandens svagheder – andres og vores egne – med respekt.

At åbne hjertet

Du kender måske følelsen af, at dit bryst nærmest udvider sig, når du er sammen med en, du virkelig elsker, når du ser et lille barn smile til dig, når Danmark vinder en stor sportssejr, og når du føler taknemmelighed.

Denne følelse af udvidelse sker sammen med en følelse af forbundethed – i det øjeblik jeg træder uden for mig selv og smelter sammen med en anden eller et større fællesskab. Mange oplever det også i kontakt med naturens storhed og med sit kæledyr. Og i taknemmelighed når andre viser kærlighed og medfølelse med os.
Fællesskabsfølelsen kan ofte mærkes i familien, i parforholdet, på jobbet, med dit barn eller dit kæledyr, en god ven.

Så at åbne hjertet er relateret til følelsen af forbundethed. En følelse der kan opstå i alle former for relationer fra parforhold og barn-forælder fællesskab til naboer og kollegiale fællesskaber. Måske har du en kollega (eller har haft), du føler dig tæt knyttet til. En kollega, du glæder dig til at være sammen med igen i morgen. Måske et kollegialt team eller en vennegruppe.

Vi er født med et åbent hjerte – så hvorfor lukker vi det?

Vi ser børn i vuggestue og børnehave have medfølelse med deres kammerater, når de er kede af det. De savner deres venner, når de er væk og vil hjælpe dem, når de bliver bange og kede af det. Hvis børn lærer at sætte ord på deres følelser, kan de fortælle, når de bliver bange, kede af det, sure og usikre. Indtil da kan de bare udtrykke dem i lyde og kropssprog. Det er dette de voksne skal hjælpe dem med, så de kan regulere deres følelser.

Når børn ikke bliver mødt i disse følelser, når de ofte oplever at blive misforstået på deres intentioner, og når de møder mere kritik og afvisning end kærlig accept, føler de sig utrygge. Hjertet lukkes ned for at beskytte imod at mærke frygt, utryghed og afstand. Det er utrygt for vores nervesystem at føle ikke-forbundethed. At de ikke kan mærke deres omsorgspersoner indeni, fordi de er psykisk og følelsesmæssigt fraværende.

Hvad er det at åbne hjertet?

Når hjertet er åbent, kan vi rumme det hele. Både lyset og mørket, hadet og kærligheden, frygten og tilliden, tyngde og lethed. Det hele er en del af livet i yin og yang, maskulin og feminin. Overordnet er energien i hjertet feminin.

I hjertet er vi i kontakt med vores autentiske selv, vores krop, sanser og følelser, fordi vi er til stede i nuet. Når vi ikke er i nuet, er det hovedet med logikken, rationalet, anlyse og fakta, vi lytter til.

Kunsten er at veksle imellem hjerte og hoved – intuition og viden.

Vi kan mærke andres følelsesmæssige smerte og overskud eller underskud, vi kan mærke om de er ægte og til stede eller fraværende. Vi kan mærke det hele gennem vores hjerte.

Når du åbner hjertet for andre mennesker, åbnes også en usynlig kanal af medfølelse, som virker bedre end at forsøge at overbevise andre om dine synspunkter. Man udveksler hjerteenergi, som har en helt anderledes kvalitet end mental energi. Hjerteenergi er ordløs kommunikation.

Måske har du prøvet at være sammen med et menneske i stilhed og følt dig tryg og rolig uden et påtrængende behov for at bryde stilheden. Man kan mærke den andens tilstedevær.

Det kan opstå spontant under en samtale, hvor der kommer lidt eftertanke og efter en fælles meditation eller bare er i stilhed, hvor man er i ren væren nogle minutter, før stilheden brydes.

Det interessante ved denne stilhed er, at man kommer tættere på hinanden, end under samtale.

Med et åbent hjerte føler du samhørighed og forbundethed med andre og du rummer, når samhørigheden ikke opstår, når der ikke sympati imellem jer. Du rummer forskelligheden, og når det er nødvendigt at gå hver sin vej.

At rumme betyder, at du ikke forsøger at få den anden til at ændre på sig selv for at passe ind i det, du synes er rigtigt og du skal ikke ændre på dig, for at passe til den anden.

Se også artikel om Nærvær styrker forbundethed og åbner hjertet

Lidt forskning i hjertets intelligens

HeartMath research i hjertets intelligens og intuition påviser, at hjertet indeholder ren intuition. Forskningen tyder også på, at intuition kan spille en vigtig rolle i social kognition (evnen til at aflæse og indgå i samspil med andre), beslutningstagning og kreativitet. De skriver blandt andet følgende (oversat af Krestine):

Når man behandler livssituationer, ledes folk ofte velkendte mønstre af tanker, følelser og handlinger i både beslutningsprocessen og hvordan de ser andre.
I stedet for at reagere på situationer ud fra vante mønstre, der ikke nødvendigvis er sunde eller konstruktive, kan disse situationer løses mere effektivt med nye og kreative løsninger. Disse løsninger kan åbne de tilgængelige indre ressourcer, der er i overensstemmelse med ens dybere intuition og kerneværdier.

Med andre ord kan vi lære at bevidst tilpasse os og få adgang til vores intuitive intelligens, som kan give øjeblik-til-øjeblik vejledning og styrke hjertebaseret liv, tillid til hjertets visdom, følelsesmæssig intelligens.”

Et åbent hjerte er at:

Være et helt menneske og stå ved sig selv og det man tror på.
Være sig selv uden at kæmpe for at blive set eller skjule sider af sig selv.
Vise medfølelse med sig selv og andre når livet er svært.
Føle sig forbundet med mennesker – både dem vi kender og holder af, og dem vi ikke kender og måske heller ikke er enige med – og ja, også dem vi ikke bryder os om eller er bange for.
Tale fra hjertet med omsorg, forståelse og kærlighed.

Når vi åbner hjertet, udvikler vi en stærk intuition – og vice versa er træning i intuition med til at åbne hjertet.