Selvmedfølelse modvirker selvkritik

Selvmedfølelse

Selvmedfølelse anerkender, at det at være ufuldkommen og opleve livsvanskeligheder er et menneskeligt livsvilkår. At forstå, at vi alle oplever modgang og svære ting, også selvom det ikke ser sådan ud på overfladen, forener os med andre mennesker.

Selvmedfølelse er at trøste og tage sig venligt af sig selv og undlade at skælde sig selv ud, når det ikke går som man håber og forventer. For mange mennesker er selvkritik så meget en vane, at man ikke opdager det. Selvmedfølelse er at tale mere venligt til sig selv.

Når vi er venlige og medfølende over for selv, beroliger vi og tager omsorg for os selv, for vores nervesystem og indre tilstand af ro og styrke.

Selvmedfølelse gør os mere robuste og mindre bange for at begå fejl.

Selvmedfølelse virker opmuntrende og helende på sindet. Prøv fx at lægge en hånd på hjerteområdet, lukke øjnene og inden i dig selv med overbevisning sige: JEG ER OK. Gentag det eventuelt et par gange. Mærk så, hvordan det føles. Slapper du en smule mere af?

At lægge en hånd på hjertet kan give en følelse af, at holde af dig selv og tage sig af dig selv.

Hvordan bliver vi mere venlige overfor os selv?

Første skridt er at bemærke din smerte. Især hvis den kommer af selvkritik og selvfordømmelse. En smerte kan fx være at se sig selv i spejlet og se, at man har taget for meget på. Her fortsætter de fleste med at slå sig selv i hovedet. En smerte kan også være eksistentiel i forhold til at være den du er. Det kan være meget smertefuldt at opdage, at man ikke er sig selv.

Andet skridt er er at invitere følelsen indenfor og i et medfølende tonefald sige: Åhh, det er hårdt. Jeg er virkelig skuffet og ked af det.

Tredje skridt er at vise selvmedfølelse ved at lægge en hånd på hjertet eller et andet sted på kroppen, der føles rart. Giv så dig selv venlighed ved at sige en eller flere sætninger fx: Må jeg acceptere hele mig selv som jeg er! Må jeg være venlig og kærlig overfor mig selv! Må jeg være mig selv med alle mine potentialer. Må jeg leve mit liv fuldt ud.

Giv dig selv fuld accept og medfølelse med tonefald og prøv at mærke følelsen. Det er måden, du kan give dig selv omsorg.

Når vi er ude af balance, behøver vi at grounde os (opmærksomhed ned i kroppen) for at give plads til selvmedfølelse. Mindfulness praksis handler om at forankre opmærksomhed i kroppen. Vi tillader os selv at mærke, vi har det svært frem for at flygte fra eller undertrykke følelsen. Når vi flygter og undertrykker sker det som regel helt automatisk for ikke at mærke smerten ved ikke at være sig selv. Eller ubehaget ved at mærke de svære følelser, dette vækker

Mindfulness er fundamentet for selvmedfølelse

I mindfulness lærer vi at mærke kroppen og bemærke følelsen. Når vi kan mærke og rumme følelsen og trøste os selv, aftager smerten ved følelsen. Når den følelsesmæssige smerte aftager, får vi handlekraft til at gøre noget ved problemet, eller problemet fylder mindre, og kan nogle gange forsvinde sammen med at smerten bliver rummet.

Kroppen og nervesystemet responderer positivt på berøring. Det virker beroligende og dæmper følelsesmæssig stress.

Mindfulness gør, at vi kan mærke kroppens respons og vores følelser. Dette er forudsætningen for at skabe rum til medfølelse.
Når svære følelser opstår og de ikke passerer forbi, så handler det om at sætte ord på følelsen, mærke den i kroppen og hvor i kroppen den mærkes. Dette er et stærkt redskab til at regulere os følelsmæssigt,
Mindfulness har meget at gøre med ligevægt. Vi får indre balance, så vi ikke bliver oprørte af følelserne.

Hvor den kritiske stemme lukker, virker selvmedfølelse åbnende.

NY ENERGI Forløb med mindfulness og selvmedfølelse til indre ro og styrke

Selvkritik

Vi har alle en indre dialog. Det er vores tanker der automatisk kommenterer, dømmer og vurderer alt, hvad vi oplever i det indre og det ydre. Når den indre dialog bliver meget selvkritisk, undermineres selvværdet. Som regel bemærker vi det ikke og tager derfor alle vores tanker for gode varer. Vi tror på det vi tænker om os selv og bemærker ikke, at meget af det er gentagelser af, hvad andre har sagt, da vi var børn. Det bliver en indre kritiker med et godt fodfæste i sindet.

Den indre kritiker har også en positiv skjult intention med at ville beskytte os mod at blive udelukket af flokken. Den kan få os til at overveje, hvordan vi kan gøre det bedre. Vi kan vurdere hvad der gik galt, eller hvor det vi gjorde ikke virkede.

Problemet opstår, når den indre kritiker bliver den, vi måler os selv og vores liv ud fra.

Selvkritik aktiverer kamp, flugt, frys mekanismen og indre utryghed. Selvkritik fokuserer på det, der ikke virker, det vi ikke er tilfredse med i vores liv og i os selv. Disse tanker skaber stress og følelse af utilstrækkelighed, frygt, sorg, tristhed eller dyb vrede. Følelser som vi ofte forsøger at skubbe væk og undgår at mærke. Så ophober de sig og kommer væltende, når vi er pressede. De kan udvikle sig til stress, depression og angst.

Om selvmedfølelse af forsker Kristin Neff

Kristin Neff er forsker og udvikler af Mindful Self Compassion programmet (MSC) som er samlet af tre komponenter: mindfulness, selvmedfølelse, medfølelse til forbundethed med andre.

Selvmedfølelse: jeg forsøger at være forstående og tålmodig med de aspekter af min personlighed, jeg ikke bryder mig om
Selvfordømmelse: jeg er misbilligende og dømmende overfor mine fejl og mangler
Fælles menneskelighed/forbundethed: Når jeg fejler med noget alvorligt for mig, kan jeg føle mig alene i min fejlen – medfølelse gør at jeg ved, at jeg er ikke alene
Mindfulness: når jeg føler mig nedtrykt, prøver jeg at tale til mig selv/mine følelser med nysgerrighed og åbenhed.

Mindfulness medvirker til en ikkedømmende opmærksomhed på krop og følelser og til at sænke tempoet. Compassion/medfølelse med andre modvirker følelse af at være isoleret og ensom. Selvmedfølelse rummer og beroliger svære følelser.

Mindfulness spørger: hvad mærker jeg lige nu?
Medfølelse spørger: Hvad har jeg mest brug for lige nu?
Mindfulness siger: Føl din smerte og lidelse med opmærksomhed
Selvmedfølelse siger: Vær venlig overfor dig selv, når du lider

Selvmedfølelse indebærer at være varm og forstående over for os selv, når vi har det svært, fejler eller føler os utilstrækkelige snarere end at slå os selv med kritik.
Vi kan berolige og tage omsorg for os selv, ved at anerkende og rumme smerten. Vi anerkender vores problemer og mangler med accept og uden at dømme. En accepterende og ikke dømmende indstilling hjælper til at vi kan gøre, hvad der er nødvendigt for at hjælpe os selv.

Mennesker har brug for at føle sig forbundet

Et af de største problemer med selvkritik er, at det har en tendens til at få os til at føle os isoleret – ikke forbundet med andre. Når vi bemærker noget ved os selv, som vi ikke kan lide, føler vi irrationelt, at alle andre er perfekte, og det er kun mig, der er utilstrækkelig.

når det går galt i vores ydre liv, føler vi, at andre mennesker på en eller anden måde har det. Vi tænker, at vi er unormale eller at vores egen situation er uretfærdig. Når vores oplevelser fortolkes ud fra et separat “mig”perspektiv, ser vi ikke at andre har lignende oplevelser. Noget der understøttes af de sociale mediers tendens til at vise de andres fantastiske liv.

Medfølelse erkender, at livet udfordrer og personlige fiaskoer er en del af det at være menneske, en oplevelse, som vi alle deler. På denne måde hjælper det os med at føle os mindre alene og isoleret, når livet er svært. Og vi kan føle med andre, der har det svært, fordi medfølelse åbner vores hjerte.

Medfølelse åbner dit hjerte

Den venlige og medfølende indre stemme kan mildne selvkritik og medvirke til at give dig ro. Selvmedfølelse er kærlig selvomsorg, der mindsker bekymring og grubleri.

Selvmedfølelse sikrer ikke et liv uden problemer og modgang, men det giver indre tryghed og tillid til, at du kan håndtere det, du møder.

Selvmedfølelse handler om at ændre dit forhold til dig selv. Især når du fejler, når du føler dig sårbar, når du oplever modgang eller udfordringer. Det kan fx gøres ved at være at sige nogle enkelte ord til dig selv: Det her er svært for mig. Hvad har jeg brug for?

Medfølelse åbner dit hjerte og styrker dine relationer med andre. Vi føler os forbundet med andre og ved, at vi alle har udfordringer, styrker og smerte. Når vi har medfølelse, kan vi være empatiske med andre uden at overtage deres smerte og problemer- og uden at ville fixe dem.

MSC er et redskab til indre styrke og ro til at møde livet, som det er og til at være den du er.