Mindfulness til at leve fra hjertet

Mindfulness er langt mere end en metode til stressreduktion. På min personlige mindfulnessrejse erfarede jeg, at det er en måde at være i livet på med følsomhed, nuancer og bevidst nærvær.

Mindfulness indeholder måder at tage god omsorg for sig selv kropsligt og følelsesmæssigt og til at rumme og håndtere såvel de store som de svære følelser. Med mindfulness integreres hjerne og hjerte, følelse og intellekt.

Mindfulness indeholder også kindness eller venlighed for sig selv og andre.

Mindfulness kan beskrives som en balanceret opmærksomhed på den følelsesmæssige smerte du oplever i hvert øjeblik, uden at hverken undgå den eller blive overvældet af den.

Følelsesmæssig smerte er både de “store smerter” som ked-af-det-hed, sorg, vrede mv men også den smerte, du kan opleve, når du ser, andre, der lider. En smerte der kalder på medfølelse eller sommetider måske på irritation. Fx en dørsælger eller en tigger på banegården. Man ser at de har det svært og lader sig berøre. Man mærker den i sig selv. Andre gange reagerer man med irritation over at blive konfronteret med det. Man undgår at mærke følelsen.

Jeg bruger mindfulness som en grundlæggende metode til at blive mere autentisk og gennem god kontakt med sig selv. At hvile i sig selv og at leve fra sit hjerte.

At være hjemme i dig selv

Når du er opmærksom på din indre tilstand og kan acceptere det du mærker, er du hjemme i dig selv

Venlighed og omsorg for dig selv er en vej til medmenneskelighed og forbundethed med andre.

Vi kan ikke undgå smerte og modgang. Det er en del af livet. Når vi selv er fyldt op af smerten føles det ofte ensomt og man føler sig adskilt fra andre. Man kan blive opfyldt og overvældet af smerten og glemme, at det er noget vi deler med menneskeheden. Det bliver sjældent præsenteret på de sociale medier, hvor vi ser billederne af de andres fantastiske liv. Vi kommer til at sammenligne os med dem og smerten forstærkes. vi føler os mindre eller dårligere stillede end de andre.

Når vi forstår at fejl og mangler er menneskeligt og at der er mange derude, som slider med de samme problemer, følelser og udfordringer som vi selv, kan vi bedre rumme det.