Mindfulness til at leve fra hjertet

Mindfulness er en anerkendt og virkningsfuld metode til stressreduktion.

På min personlige mindfulnessrejse fra stress og ude af mig selv til at vende hjem igen, erfarede jeg, at mindfulness også er en måde at være i livet på. At være mit sande selv.

Mindfulness indeholder måder at tage god omsorg for dig selv og håndtere svære følelser og pressede situationer uden at miste dig selv. 

Med mindfulness og kindness integreres hjerne og hjerte, følelse og intellekt i en helhed

At leve fra hjertet kan beskrives som at være dig selv med kærlig accept af alt, hvad du er. Det er essentielt at finde ind til det sande menneske i dig – de behov, der presser sig på – de mønstre, der skaber indre uro.

Giv dig selv det, du har brug for

Kan du støtte og berolige dig selv i svære øjeblikke, fx når du ikke kan klare noget, du gerne vil?

Kan du stoppe op og give dig selv omsorg, når tanker om at tingene burde være anderledes fylder? Eller at du synes du burde kunne klare mere end du gør?

Kan du trøste dig selv, når følelser af ikke at være god nok, ikke altid leve op til dine idealer, rammer dig? Når håbløshed, frygt, skyld eller måske jalousi fylder?

Selvmedfølelse giver mere overskud og evne til at håndtere livets modgang end at presse og bebrejde sig selv. Du kan let komme til at presse dig selv for hårdt, gøre for meget eller prøve for længe.

Vejen tilbage til at være dig selv – leve fra hjertet – starter i kroppen.

Lyt til kroppen. Bemærk hvad der får den til at slappe af og hvad der spænder op. Bemærk hvad der føles godt, og hvad der føles tungt eller ubehageligt. Din krop ved hvad du har brug for. Den har svarene på de fleste af dine udfordringer.

I kroppen mærker du dine grænser. Du mærker, om det du er på vej til føles godt eller skidt, om du har brug for pauser og hvordan kroppen reagerer på de opgaver, du pålægges eller pålægger dig selv.

Du mærker om det, du er i gang med, belaster dig for meget såvel psykisk som fysisk, om det kan gøres på en anden måde. Om det er lige det ekstra skub, der skal til, eller om det er en vedvarende belastning, du må gøre noget ved. Du mærker, om du føler dig ok og om du er følelsesmæssigt i balance.

At være ude af sig selv

Perioder med overbelastning, som bliver langvarig eller måske hverdag, skaber stress

Når vi føler os stresset eller overbelastet, reagerer vi ofte ubalanceret. Vi er ude af os selv. Vi får en kortere lunte, vi trækker os væk fra andre og selvkritikken eller selvbebrejdelser får fodfæste i sindet.

Dette opstår når:

  • Opmærksomheden over længere tid (uden mentale pauser) er ude i problemhåndtering og opgaveløsning.
  • Negative tanker og svære følelser fylder uden at få kærlig opmærksomhed og omsorg.
  • Vi ikke kan holde HELT fri og lade op i krop og sind.

Når vi overhører kroppens signaler om smerter og sindets reaktioner med svære følelser og negative tanker, er vi ude af os selv.

De fleste kender til ”at være ved siden af sig selv”, som en forbigående tilstand i forbindelse med kortvarige belastende oplevelser. Eller ens børn eller partner er ude af sig selv over noget, de ikke har indflydelse på. En vedvarende tilstand af at være ude af sig selv overbelaster hjernen.

Overbelastning af hjernen

Hjernen trives bedst i et langsomt tempo med de rette stimuli

Overbelastning af hjernen opstår ved at have opmærksomheden ude i opgaveløsning og problemhåndtering – såvel på arbejdspladsen som i hjemmet fx livskriser og kronisk syge børn.

Nogle af symptomerne på længerevarende overbelastning, er at amygdala (center for frygt og angstfølelser) bliver reaktiv og hippocampus (center for læring og korttidshukommelse) skrumper. Al den aktivitet i mellemhjernen (det limbiske system) forstyrrer og reducerer aktiviteten i  pandelappen (neocortex). Overblik, evnen til problemløsning, positive følelser og tro på sig selv overdøves.

Krop og sind er i alarmberedskab, som er tilstand af vedvarende indre og ydre pres

Man er ikke i kontakt med sig selv og det er svært at mærke sig selv, sine følelser og behov.

Længerevarende forhøjet alarmberedskab  vil på et tidspunkt forårsage alvorlig kronisk reaktion på belastning. Dette kan resultere i varige forandringer i hjernen og i de neurobiologiske processer, hvilket kan forårsage mén i krop og psyke.

Mindfulness og loving kindness øvelser skaber aktivitet i pandelappen, der fremmer udvikling, glæde, positivitet og optimisme. Og det virker beroligende på tanker og følelser. Øvelserne medvirker derudover til at opbygge nye hjerneceller efter stress.

Et Indre ro og styrke-forløb kan være vejen tilbage til dig selv:

– Få mere nærvær i dig selv.
– Genfinde indre følelse af glæde, overskud og styrke til at stå ved dig selv.
– Håndtere svære følelser med større lethed
– Motivere dig selv med venlighed snarere end kritik
– Håndtere vanskelige relationer – i familien og på jobbet
– Møde dig selv med større medfølelse og kærlighed

Kontakt mig for en gratis samtale om, hvordan et forløb eventuelt kan hjælpe dig: 22 80 05 38

Ring eller skriv SMS for en aftale. Jeg svarer hurtigt.