Kærlighed i parforholdet

Kærlighed i parforholdet er en invitation til at åbne dit hjerte.

Vi har alle brug for at være lidt mere kærlige og hjertelige, når den første forelskelse glider ind i den daglige rutine. Især, når der kommer børn, som tager det meste opmærksomhed og fylder hverdagen med praktik og logistik.
Kærlighed i parforholdet er ikke en selvfølge. Den lister sig ind i krogene og er der hele tiden, men den har brug for næring til at blive holdt i live.
For at lade kærlighed overtage forelskelsens rus, må du blive mere bevidst om, hvad kærlighed er for dig og for din partner.

Det kræver samtaler om værdier – altså hvad der er virkelig væsentligt for min livskvalitet og hvad et godt parforhold og en god familie er i din og min optik.

Og at vi åbner hjertet for os selv og andre

At åbne hjertet betyder, at vide hvem du er. Det betyder at leve sandt, autentisk og ærligt  samspillet med andre. At lytte til dine følelser og behov og udtrykke dem fra dit hjerte.

Når du udtrykker dig fra hjertet, møder du andre i deres hjerte og bliver hørt. Når du tillader dig selv at lytte til og handle, på det du mærker er sandt for dig, vil dine handlinger i den ydre verden være i overensstemmelse med både dig og omverden.

Det der føles sandt og meningsfuldt indeholder både dig og andre. I hjertet ekskluderer vi ikke – vi inddrager uden at tilsidesætte os selv.

Accept åbner hjertet

Når dit hjerte er åbent har du fuld accept af dig selv og andre uden at dømme eller ville ændre på hinanden. Accept af andre betyder selvfølgelig ikke at al adfærd er ok. Det handler mere om at få rum til at være, den man er.

Når du åbner hjertet, har du fuld accept på andres måde at være på og opleve tingene.  Det er også helt lavpraktisk at forstå, at dine behov og det du værdsætter ikke altid er det samme som mine og omvendt – og det er ok.

Kærligheden i hjertet er ikke romantisk kærlighed. Det indeholder medmenneskelighed og evne til at vise medfølelse, være taknemmelig og give af dig selv uden at forvente noget bestemt tilbage.

Du kan rumme forskellighed, udtrykke dig selv, dine følelser og dine behov, samt din oplevelse af situationen uden at gøre den anden forkert.

De færreste af os har det sådan hele tiden. Hverdagen kræver fuld opmærksomhed på praktik og logistik. Og den indeholder uenighed, misforståelser og konflikter, der må løses. Men vi må ikke glemme hverken romantikken eller kærligheden i hjertet.

Processen går gennem åbenhed i dit parforhold. At være ærlig om dine følelser, at se efter det du værdsætter i den anden, samt være opmærksom på, hvordan du taler til dig selv.

Kærlighed i parforholdet

Når du åbner hjertet for kærlighed, ved du, at du er værd at elske uden betingelser. Der er ingen følelsesmæssig gæld, du skal betale eller gode gerninger, der skal gøres, for at andre kan elske dig. Du er i kontakt med dit sande jeg – din essens.

Du fødes med en forventning om ubetinget kærlighed og lykke, men den fysiske tilstedeværelse på jorden er noget mere krævende end at ligge i livmoderen.

Dette møde med verden kan virke skræmmende og lægge spirer til angst og frygt, kamp og flugt, skam og skyld. Disse spirer kan vække reaktioner, så vi beskytter os imod risikoen for ikke at blive forstået, ikke at føle sig elsket, at blive afvist og føle sig forkert. Disse reaktioner lukker hjertet og beskytter os imod at genopleve ubehagelige følelser fra fortiden.

Heling af de gamle sår

Problemet er, at jo mere vi beskytter os, jo mere holder vi andre på afstand – også selvom vi i virkeligheden længes efter kælighed og nærhed. Alt  dette foregår i parforholdet, hvor vi ubevidst gentager overbevisninger og reaktioner fra barndomsfamilien. Du kan hele de gamle sår, som hindrer dig at være helt dig selv. Når du heler sårene, giver du både din familie og dig selv en gave til større indre frihed og fred i sindet. Læs mere om dette her

Kærlighed i parforholdet – i familien – er en fantastisk mulighed for at vokse som voksen, fordi det er her, vi bliver presset og reagerer ud fra barndomsfamiliens mønstre. Det åbner for, at vi heler dem, fordi vi ikke kan gemme os og lade som om, at vi har det fint.

Børns tillid, åbenhed og kærlighed åbner hjerter.
Dine børn har brug for opmærksomhed, kærlighed og accept – også når de ikke lige gør, som du ønsker, har andre behov og et andet temperament end dig, og når de gør noget, du ikke forstår.

Dine børn har også brug for, at du er et godt eksempel og lærer dem nogle livsvigtige kundskaber i hvordan man:
• Er sammen med andre
• Mærker og sætter ord på sine følelser
• Samarbejder og løser konflikter
• Drager omsorg for sig selv
• Elsker sig selv og andre

Jeg er psykoterapeut og spirituel livscoach. Du kan søge hjælp til personlig udvikling, hvis du har brug for at hele gamle sår med indre-barn terapi. Jeg tilbyder også spirituel parterapi til jer, der ønsker at møde hinanden mere i hjertet og i nuet. I bliver guidet til at mærke jeres følelser og behov hver især og sætte ord på det I mærker – at lytte til kroppen og tale sammen fra hjertet. I lærer at bygge bro over forskelligheder og se efter det, der forbinder jer med hinanden. Spirituel parterapi er en måde at lære jer selv og hinanden bedre at kende. I lærer også, at når I tager ansvar for jer selv, tager I ansvar for hinanden og eventuelle børn.

Kom med et åbent sind og tag hjem med et åbent hjerte