Lyt til din sjæl

Når du lytter til din sjæl, er du i kontakt med din essens, din kærlighedskraft og dit højeste potentiale.

Sjælen er ren kærlighed og den vildeste vejleder. Lyt til din sjæl og få svar fra din indre kilde – dit autentiske selv. Sjælen viser vej til mening i livet, fællesskab og følelse af at være forbundet med verden. Du føler dig tryg og hviler godt i dig selv med accept af dig selv og det liv, du lever.

Accept betyder at føle fred med dig selv og livet, som det er og en følelse af indre frihed. Fri af negative overbevisninger om hvem du er eller måske synes, du burde være eller burde gøre. Frihed fra overbevisninger der er dannet i opvæksten af betydningsfulde voksne, der selv kæmpede med deres overbevisninger – uden at vide at det bare er overbevisninger og dermed ikke nødvendigvis sandheden.

Sjælen er din inspirationskilde og indre viden om, hvad der er sandt

Når du lytter til din sjæl, opstår der overensstemmelse mellem din sjæls væsen og din personligheds udtryk. Intuitivt ved du, hvad der er sandt. De fleste mennesker er i perioder og glimtvis i kontakt med din indre viden. Det sker ofte intuitivt og opleves meget autentisk. Du ved bare, at det er sandt, selvom det kan være svært at forklare.

Sjælen søger at inspirere dig i hvert skridt, i dine beslutninger og dit samspil med andre med fuld accept, af den du er og det, der er i nuet.

Her en meget simpel øvelse til at finde svar i dit indre. Nedenfor et eksempel fra min praksis til at illustrere det.

Øvelse

Den indisk-amerikanske læge og spirituelle forfatter Deepak Chopra skriver i sin lille bog “7 spirituelle love for succes“, at du kan mærke svarene i din krop. Han foreslår følgende:

Stil dig selv et spørgsmål, du ønsker svar på; føles det godt i kroppen er svaret ja, føles det anspændt eller ubehageligt i kroppen, er svaret nej.

Stil så spørgsmålet: Vil dette være til gavn for mig og helheden? Dit hjerte kender omgående svaret.

Eksempel fra min praksis

Kaja var alene med sin datter og overvejede at leve sammen med sin kæreste. Samtidig spøgte en tidligere kæreste i baggrunden. Inden sessionen havde jeg mediteret og rakt op efter en besked til hende. Den handlede om et kompliceret forhold til hendes far og at det gav sig udtryk i forholdet til hendes partner. Dette fortalte jeg Kaja i starten af vores samtale.

Det viste sig, at vi netop skulle tale om parforhold. Kaja fortalte, at hun havde mistet sin far som teenager og nu stod hun i en situation, hvor hun ikke rigtig turde forpligte sig af frygt for at miste igen.  Samt at dette tab af sin far har givet hende et stor behov for tryghed.

Kaja blev guidet ind i hjertet for at søge svar på relationen til sin kæreste og en udfordring med sin datter

Efter Kajas beskrivelse af situationen, guidede jeg hende ind i hendes hjerte og derefter i det Højere Selv/Sjælsjeget. Herfra fik hun en intuitiv kontakt med sin nuværende kæreste og kunne aflæse/sanse, hvem han er, på et dybere plan. Derefter fik Kaja 1 spørgsmål i ovenstående øvelse: Hvordan føles det i kroppen af tænke på din kæreste? Svaret var at det føltes varmt og trygt i kroppen.

Tvivl på sin relation til datteren

Da vi fortsatte til 2 spørgsmål i øvelsen – Om dette vil være godt for helheden altså alle i familien, kom der automatisk et nej fra Kaja. Hun var i tvivl, om det ville være godt for hendes datter på grund af kærestens barn, der er ældre og meget oprørt. Kaja tvivlede på, at hendes datter kunne håndtere det. Jeg guidede en øvelse til at Kaja kontaktede sin datter intuitivt. Det udviklede sig til en lille morsom oplevelse, der åbnede for en samtale om mor og barns samspillet, og Kajas følelse af ikke at være god nok.

Opsummering

Resultatet af den lille guidede rejse ind i hjertet blev, at Kaja vil forpligte sig mere til sin kæreste og gå all in. Udfordringerne med deres børn vil hun søge at arbejde med og være åben om med sin kæreste, før de taler om samliv.

Kajas tvivl på sig selv som mor, er hendes største hindring. Den sætter en masse tanker og tvivlsspørgsmål i gang, som forstyrrer klarheden i Kajas indre viden.

Vi kom omkring andre spørgsmål og udfordringer i samtalen og afsluttede med at Kaja vil arbejde med den den nye forståelse. Hun vil bruge de redskaber, hun fik til at komme bag om sin tvivl og ind til sit Sjælsjeg, der hvor hun kender sandheden.

Du kan selv søge svar i hjertet om små og store ting, når du er i kontakt din sjæl

Læs mere om nærvær i hjertet

I det næste er nogle af de ofte stillede spørgsmål

Hvordan kommer jeg i kontakt med sjælen?

Sjælskontakt opnås ved at lytte indad. I vores psykiske hjerte kan vi mærke sjælskvaliteter som glæde, lethed, kærlighed, medfølelse, mod, åbenhed, viljestyrke, ro, intuition og venlighed. Ved at dyrke disse kvaliteter på forskellig måde kommer du helt naturligt mere i kontakt med din sjæl, dit sande jeg. Du behøver ikke at meditere for at komme i sjælskontakt, men det kan være en hjælp til at få opmærksomheden indad og blive stille, så du kan “høre” og fornemme, hvad der vil være det bedste for dig og andre parter.

Hvordan kan jeg vide om det er min sjæl eller mine tanker, der taler til mig?

Måden hvorpå du kan vide, om det er dine sædvanlige tanker eller din sjæl, der taler til dig, er ved at mærke efter i intensiteten af kærlighed, accept og forståelse af dig som menneske. Når du er i forbindelse med din sjæl, vil du opleve en følelse af at være fredfyldt, opløftet og fri. Det kan også være en form for indre viden om, at noget er sandt, selvom det umiddelbart kan virke skræmmende, umuligt eller overvældende. Og selvom tankerne argumenterer for og imod

Andre kan mærke din tilstand af fuldstændig indre fred, og dette virker opløftende på dem, uden at du gør noget særligt. Du spreder dit lys, i kraft af den du er, og det skaber en smittende tryghed. Du er i en tilstand af væren.

Sjælens kærlighed er åbenhed og det at kunne nære positive følelser i dit indre, over for alt i den ydre verden.

Hvad kan være en hindring i at høre sjælens stille stemme

For meget fokus i hovedet og rastløshed med trangen til hele tiden at være aktiv, kan overdøve sjælens stemme. Vi mennesker har en vedholdende tankestrøm i baghovedet. Det er naturligt og den skal og kan ikke stoppes. Men du kan styre hvor meget opmærksomhed du vil give tankestrømmen.
For de fleste mennesker former tankestrømmen sig som en indre dialog, der automatisk dømmer og vurderer. Den indre dialog kommenterer alt, hvad du møder og gør og hvd andre gør.
Nogle har en kritisk indre dialog, en perfektionist eller indpisker. Den sammenligner dig med andre og fortæller dig hvad du burde gøre eller ikke gøre, hvordan du burde være eller ikke være. Den kan ikke stilles tilfreds. Har den indre dialog godt fat i dig, overdøver den sjælens stemme.

Hvad kan jeg selv gøre?

Sjælen elsker, når du leger, bevæger dig (gerne i natur) og når du er stille med dig selv. Meditation, bevægelse og leg kan stilne det travle sind og den indre dialog, så du får ro til at høre sjælens stemme gennem dit hjerte.

At iagttage din vejrtrækning i stilhed nogle minutter dagligt giver ro. Du kan ikke både trække vejret og være bekymret, du er i nuet – ikke i tankerne.

Mindfulness kan være en metode til at stilne sindet men også lange stille vandreture i naturen, at lytte til klassisk eller spirituel musik – og det at være i stilhed sammen med et andet menneske giver ro og glæde indefra.